Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Ošetřovné pro rodiče při testování dětí ve školách, aneb když test vyjde pozitivní

Děti i někteří studenti se pomalu pomaloučku vrací do škol. U dětí do deseti let většinou běží systém takzvané rotační tedy střídavé výuky týden doma týden ve škole. Pro děti rodičů pracujících v takzvané kritické infrastruktuře, tedy zdravotnictví, policie, armáda hasiči, sociální služby je zajištěna trvale výuka s přítomností dítěte ve škole. Jenže, co když test odhalí, že je dítě pozitivní tudíž nemocné, jak je to s ošetřovným.

Ošetřovné pro rodiče při testování dětí ve školách, aneb když test 2.jpg
Datum článku: 29. 04. 2021

Ošetřovné je možné žádat na děti do deseti let a děti případně dospělé osoby s postižením bez omezení věku pokud jsou nemocní, v karanténě nebo je uzavřeno vzdělávací či pečovatelské zařízení, kam pravidelně dochází

Základní podmínky pro pobírání takzvaného krizového ošetřovného se příliš nezměnili ani po opětovném částečném otevření škol a školských zařízení, které běží od 12. 4, 2021.

Ošetřovné se nadále poskytuje rodičům, kteří se nemohou věnovat zaměstnání z důvodů neodkladné péče o děti do deseti let nebo péči o děti či osoby s postižením bez omezení věku z důvodu nemoci dítěte  nařízené karantény nebo uzavření školy či obdobného vzdělávacího zařízení z důvodů karantény. Krizové ošetřovné se nadále poskytuje rodičům, jejichž děti jsou v systému rotační výuky a učí se pravidelně týden ve škole a týden doma. Ošetřovné v daném případě náleží za týdny, kdy má dítě domácí čili distanční výuku. Pokud má rodič více dětí a každé má distanční výuku jiný týden v měsíci, doloží uvedenou situaci a ošetřovné mu náleží za všechny týdny v měsíci, ve kterých má některý z potomků domácí výuku.

A jak již bylo na těchto stránkách také uvedeno nejméně v jednom z předchozích článků, nárok na krizové ošetřovné zanikl rodičům pracujícím ve výše uvedených klíčových profesích, pokud jejich děti mají zajištěnu péči ve školských zařízeních i v době, kdy ostatní děti mají distanční výuku.

Na scénu však vstoupilo pravidelné povinné testování všech žáků navštěvujících nějakou formu výuky s přímou přítomností dítěte ve škole. V případě pozitivního testu dítěte, čekání na potvrzení pozitivity opět může u rodiče vyvstat akutní potřeba péče o dítě a s tím spojeného ošetřovného třeba jen na krátkou dobu. Jaký je postup v takovém případě.

Od chvíle, kdy má dítě pozitivní školní antigenní test nastává nárok na ošetřovné a nárok trvá buď do chvíle, kdy následný kontrolní PCR test pozitivitu vyvrátí, nebo až do chvíle, kdy se dítě z potvrzené nemoci uzdraví

Dítě, u kterého vyjde pozitivní výsledek antigenního testování, nesmí dále ve škole pobývat, respektive může odděleno od ostatních vyčkat ve škole nutnou dobu, než si jej odvedou rodiče. Každé dítě, pokud mu vyjde pozitivní školní antigenní test, musí následně povinně vždy absolvovat ještě profesionálně provedený PCR konfirmační test, který pozitivitu na onemocnění potvrdí nebo vyvrátí. Od chvíle, kdy se ve škole zjistí pozitivita dítěte, nastává potřeba ošetřovného a s tím nárok rodiče na tuto dávku. Tento nárok trvá po celou dobu, kdy je potřeba dojít s dítětem na kontrolní testy i po dobu čekání na výsledek kontrolního PCR testu a pokud PCR vyjde pozitivní, potřeba a nárok ošetřovného nadále pokračuje až do chvíle než se dítě uzdraví.

Úplně stejný postup ohledně ošetřovného v případě pozitivního školního antigenního testu dítěte platí i pro rodiče v klíčových profesích, kteří jinak mají zajištěnu péči o děti ve školských zařízeních, a rotační výuka se jich netýká. V případě, že má dítě pozitivní test je mu přítomnost ve škole zakázána. Tento zákaz trvá buď do chvíle, kdy je kontrolní PCR test dítěte negativní nebo až do chvíle než se dítě uzdraví a skončí mu povinná izolace, pokud kontrolní PCR test vyjde pozitivní. Kontrolní konfirmační PCR test podstupuje dítě v tentýž den, kdy mělo pozitivní test antigenní.

Nárok na ošetřovné rodiči končí dnem, kdy mu přijde negativní výsledek PCR testu dítěte, nebo až ve chvíli, kdy se dítě uzdraví a skončí mu povinná izolace.

Žádost o ošetřovné

Když tedy školní testování dítěte ukáže jeho pozitivitu na Covid, musí se s ním nejen na kontrolní PCR test, ale je také potřeba, podat žádost o ošetřovné.

Žádost o ošetřovné z uvedeného důvodu se vždy podává na formuláři: Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém byla uzavřena škola, výchovné zařízení či jeho část. Správy sociálního zabezpečení vyžadují v dané situaci vždy jen a pouze tento typ formuláře pro žádost o ošetřovné a žádný jiný.

Žádost o ošetřovné následně zaměstnanec zašle svému zaměstnavateli a zaměstnavatel následně postupuje standardně, vyplní v dané žádosti záznamy zaměstnavatele, případně ještě přiloží potřebnou přílohu a následně dokumenty odešle příslušné správě sociálního zabezpečení.

Přílohu k žádosti přikládá zaměstnavatel v případě, že se jedná o rodiče, kteří mají u svých dětí zajištěnu péči s přítomností ve škole každý týden a nespadají do rotační výuky. U těchto rodičů potřeba ošetřování zanikla a znovu vznikla.

U rodičů, kteří mají děti v systému rotační výuky, potřeba ošetřovného pokračuje stále v týdnech distanční výuky a stále trvá jeden případ ošetřování, u kterého zaměstnavatel příslušnou přílohu předal již na začátku s první žádostí zaměstnance o ošetřovné.

Když rodiči nastane souběh ošetřovného s nemocenskou

Pokud rodič pečuje o dítě, které je covid pozitivní se může od dítěte nakazit nebo jej jeho ošetřující lékař pošle taktéž do karantény a poté dochází k souběhu nároku na ošetřovné, s nemocenskou. V uvedeném případě by však bylo mylné se domnívat, že zaměstnanec bude dostávat obojí. V daném případě platí, že nemocenská má ze zákona přednost před ošetřovným. Zaměstnanec tedy dostane klasicky náhradu mzdy a nemocenskou nikoli ošetřovné.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Za péči o dítě v dětské skupině od roku 2024 bude třeba opět zaplatit více

Datum článku: 27. 11. 2023

Pracující rodiče malých dětí, kteří využívají péči o dítě v dětské skupině, musí být od ledna 2024…

Více informací
Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Běžné ošetřovné zatím OSVČ může mít jedině přes vlastní komerční pojištění

Datum článku: 09. 11. 2023

OSVČ občas stejně jako zaměstnanci potřebují pečovat o nemocné děti či jiného člena rodiny, který potřebuje…

Více informací
Nové redukční hranice pro výpočet nemocenské pro rok 2024

Nové redukční hranice pro výpočet nemocenské pro rok 2024

Datum článku: 26. 10. 2023

Redukční hranice hrají klíčovou roli při výpočtu náhrady mzdy za prvních 14 dnů pracovní neschopnosti nebo…

Více informací
Nemocenská náleží při kratším úvazku, při práci v důchodu a někdy i při práci na dohody

Nemocenská náleží při kratším úvazku, při práci v důchodu a někdy i při práci na dohody

Datum článku: 10. 10. 2023

Nemocenská je dávka vyplácená státem nemocensky pojištěným občanům, kterým pracovní neschopnost znemožnila…

Více informací