Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důchodu z ciziny

Výplata důchodu z ciziny se neobejde bez ověřujících dokumentů, například potvrzení o žití, matriční doklad a podobně, kterými osoba prokazuje, že jí důchod opravdu náleží. Aby uvedená dokumentace byla v souladu s právními předpisy, nesmí na ni chybět ověřený podpis, jehož ověření si ovšem vyžaduje správní poplatek. Důchodci však zpravidla nemívají peněz nazbyt. Mohou být od daného poplatku osvobozeni?

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důch 2.jpg
Datum článku: 09. 11. 2022

Za ověření podpisu na dokladech pro výplatu důchodu z ciziny se správní poplatek platit nemusí. Společná legislativa EU v systému sociálního zabezpečení umožňuje osvobození od tohoto poplatku

Správní poplatek platí poplatník úřadům státní správy za provedení nějakého důležitého úředního úkonu v poplatníkově zájmu. Úkony, které takovému zpoplatnění podléhají, jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., čili zákonem o správních poplatcích. Tento zákon stanoví, za co se poplatky vybírají a jaká je jejich hodnota.

Stejný zákon však pamatuje také na to, aby některé úkony a zvláště pak ty, které se týkají sociálního zabezpečení, byly od platby správního poplatku osvobozeny. Uvedené se týká zejména důchodových záležitostí, zdravotního pojištění, dávek státní sociální podpory i další obdobné problematiky uvedené ve druhém odstavci § 8 zákona o správních poplatcích, který se soustředí právě na osvobození občana od těchto poplatků.

Vzhledem k tomu, že uvedený zákon i jeho paragrafy ohledně osvobození od správních poplatků je již součástí propojené společné legislativy v rámci EU, zejména nařízení Evropského parlamentu č. 883/2004 o koordinaci sociálních systémů a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009, osvobození od správního poplatku je přiznáváno právě i záležitosti ověření podpisu na výše uvedených dokladech potvrzení o žití, matriční doklad potřebných pro výplatu důchodů z ciziny. Uvedené osvobození se přiznává, ať už je požadováno jako potvrzení k důchodu přiznanému podle českých právních předpisů nebo předpisů, s nímž má ČR uzavřenu smluvní dohodu ohledně záležitostí řešících otázky sociálního zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky požádat o důchod půjde už od prosince 2023

Elektronicky požádat o důchod půjde už od prosince 2023

Datum článku: 14. 09. 2023

Včera Poslanecká sněmovna České republiky odsouhlasila novelu zákona o sociálním zabezpečení. Díky tomuto kroku…

Více informací
Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Datum článku: 13. 09. 2023

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé…

Více informací
Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Dluhy na daních je možné už zjistit i pomocí portálu Moje daně na webu Finanční správy ČR

Datum článku: 11. 09. 2023

Zjistit si případné dluhy na daních je už možné nejen s pomocí ePortálu ČSSZ, ale obdobnou službu nově spustil…

Více informací
Koncesionářské poplatky se zvýší od roku 2025 domácnostem i firmám

Koncesionářské poplatky se zvýší od roku 2025 domácnostem i firmám

Datum článku: 07. 09. 2023

Ministerstvo kultury předložilo Poslanecké sněmovně návrh nového zákona, který by měl od roku 2025 zvýšit…

Více informací