Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důchodu z ciziny

Výplata důchodu z ciziny se neobejde bez ověřujících dokumentů, například potvrzení o žití, matriční doklad a podobně, kterými osoba prokazuje, že jí důchod opravdu náleží. Aby uvedená dokumentace byla v souladu s právními předpisy, nesmí na ni chybět ověřený podpis, jehož ověření si ovšem vyžaduje správní poplatek. Důchodci však zpravidla nemívají peněz nazbyt. Mohou být od daného poplatku osvobozeni?

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důch 2.jpg
Datum článku: 09. 11. 2022

Za ověření podpisu na dokladech pro výplatu důchodu z ciziny se správní poplatek platit nemusí. Společná legislativa EU v systému sociálního zabezpečení umožňuje osvobození od tohoto poplatku

Správní poplatek platí poplatník úřadům státní správy za provedení nějakého důležitého úředního úkonu v poplatníkově zájmu. Úkony, které takovému zpoplatnění podléhají, jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., čili zákonem o správních poplatcích. Tento zákon stanoví, za co se poplatky vybírají a jaká je jejich hodnota.

Stejný zákon však pamatuje také na to, aby některé úkony a zvláště pak ty, které se týkají sociálního zabezpečení, byly od platby správního poplatku osvobozeny. Uvedené se týká zejména důchodových záležitostí, zdravotního pojištění, dávek státní sociální podpory i další obdobné problematiky uvedené ve druhém odstavci § 8 zákona o správních poplatcích, který se soustředí právě na osvobození občana od těchto poplatků.

Vzhledem k tomu, že uvedený zákon i jeho paragrafy ohledně osvobození od správních poplatků je již součástí propojené společné legislativy v rámci EU, zejména nařízení Evropského parlamentu č. 883/2004 o koordinaci sociálních systémů a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009, osvobození od správního poplatku je přiznáváno právě i záležitosti ověření podpisu na výše uvedených dokladech potvrzení o žití, matriční doklad potřebných pro výplatu důchodů z ciziny. Uvedené osvobození se přiznává, ať už je požadováno jako potvrzení k důchodu přiznanému podle českých právních předpisů nebo předpisů, s nímž má ČR uzavřenu smluvní dohodu ohledně záležitostí řešících otázky sociálního zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Preventivní novinku ochrany podnikatelů před úpadkem schválila vláda

Datum článku: 17. 03. 2023

Prevence je vždycky lepší, než léčit již rozběhlé onemocnění a neplatí to jen pro zdraví lidské, ale i pro…

Více informací
K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

K nepřímé diskriminaci zdravotně postiženého zaměstnance může dojít snadno

Datum článku: 15. 03. 2023

K nepřímé diskriminaci zaměstnance se zdravotním postižením, omezením či specifickou potřebou může na pracovišti…

Více informací
I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Nezapočítávání studia do nároku na důchod znamená pro současné mladé o tisícovky nižší penzi

Datum článku: 10. 03. 2023

Současná mladá generace to skutečně nebude mít ohledně starobního důchodu vůbec snadné třeba i proto, že se jí…

Více informací