Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důchodu z ciziny

Výplata důchodu z ciziny se neobejde bez ověřujících dokumentů, například potvrzení o žití, matriční doklad a podobně, kterými osoba prokazuje, že jí důchod opravdu náleží. Aby uvedená dokumentace byla v souladu s právními předpisy, nesmí na ni chybět ověřený podpis, jehož ověření si ovšem vyžaduje správní poplatek. Důchodci však zpravidla nemívají peněz nazbyt. Mohou být od daného poplatku osvobozeni?

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důch 2.jpg
Datum článku: 09. 11. 2022

Za ověření podpisu na dokladech pro výplatu důchodu z ciziny se správní poplatek platit nemusí. Společná legislativa EU v systému sociálního zabezpečení umožňuje osvobození od tohoto poplatku

Správní poplatek platí poplatník úřadům státní správy za provedení nějakého důležitého úředního úkonu v poplatníkově zájmu. Úkony, které takovému zpoplatnění podléhají, jsou stanoveny zákonem č. 634/2004 Sb., čili zákonem o správních poplatcích. Tento zákon stanoví, za co se poplatky vybírají a jaká je jejich hodnota.

Stejný zákon však pamatuje také na to, aby některé úkony a zvláště pak ty, které se týkají sociálního zabezpečení, byly od platby správního poplatku osvobozeny. Uvedené se týká zejména důchodových záležitostí, zdravotního pojištění, dávek státní sociální podpory i další obdobné problematiky uvedené ve druhém odstavci § 8 zákona o správních poplatcích, který se soustředí právě na osvobození občana od těchto poplatků.

Vzhledem k tomu, že uvedený zákon i jeho paragrafy ohledně osvobození od správních poplatků je již součástí propojené společné legislativy v rámci EU, zejména nařízení Evropského parlamentu č. 883/2004 o koordinaci sociálních systémů a jeho prováděcího nařízení č. 987/2009, osvobození od správního poplatku je přiznáváno právě i záležitosti ověření podpisu na výše uvedených dokladech potvrzení o žití, matriční doklad potřebných pro výplatu důchodů z ciziny. Uvedené osvobození se přiznává, ať už je požadováno jako potvrzení k důchodu přiznanému podle českých právních předpisů nebo předpisů, s nímž má ČR uzavřenu smluvní dohodu ohledně záležitostí řešících otázky sociálního zabezpečení.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací