Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Otcovskou v roce 2022 bude možné čerpat dva týdny a je zde i další změna

To, že dávku otcovské poporodní péče bude možné od roku 2022 čerpat deset dnů místo stávajících sedmi dnů, se již na těchto stránkách psalo, ale u uvedené dávky nastane i jiná důležitá změna. Snáze než dosud půjde otcovskou čerpat v případě, pokud bude u dítěte v šestinedělí nutná hospitalizace.

Otcovskou v roce 2022 bude možné čerpat dva týdny a je zde i  2.jpg
Datum článku: 08. 11. 2021

Na otcovské bude možné od roku 2022 strávit i s víkendy celé dva týdny

Díky novele zákona o nemocenském pojištění, která nabývá účinnosti od 1. ledna 2022 budou moci tatínci čerpat dávku otcovské poporodní péče déle než dosud a současně bude možné snáze uvedenou podporu využít i v případech kdy dítě musí být v prvních týdnech života hospitalizováno v nemocnici. Lhůta pro čerpání otcovské se totiž v případě nutné hospitalizace dítěte v nemocnici taktéž prodlouží.

Účelem dávky otcovské poporodní péče je umožnit otcům pomáhat v prvních týdnech po porodu s péčí o novorozence s podporou 70 procent z denního průměrného výdělku.

Otcovská je dávkou vyplácenou ze systému nemocenského pojištění. Nárok na uvedenou dávku nezáleží na délce pracovního poměru ani na tom, kolik času má otec odpracováno. Podmínkou je hrazené nemocenské pojištění a otcovství v rodném listě dítěte.

V současné době, tedy v roce 2021 náleží otcovská celkem sedm pracovních dnů ve lhůtě šesti týdnů ode dne narození dítěte. Nově od roku 2022 nebo při případném předčasném narození dítěte i o něco dříve bude možné otcovskou čerpat 10 pracovních dnů i s případnými víkendy budou moci tatínci být na otcovské celé dva týdny.

V případě nutné hospitalizace dítěte v nemocnici bude možné otcovskou nově čerpat i později po uplynutí šesti týdnů od porodu

Za současných podmínek mají otcové někdy problém si otcovskou v určené lhůtě vyčerpat, tak aby doba sloužila svému účelu a poslání, tj. věnovat se péči o dítě i matku v nejkřehčím období prvních šesti týdnů po porodu, kdy je matka i dítě nejzranitelnější a současně se vytváří první základní pouta mezi rodiči a dítětem. V uvedeném období se však velmi často stává, že dítě většinou i s matkou musí být ze zdravotních důvodů hospitalizováno v nemocnici a  právě to komplikuje čerpání otcovské či spíše naplnění toho k čemu je uvedená doba určena. Otcové sice mohou čerpat tuto dávku i v době hospitalizace dítěte či matky v nemocnici, ale většinou nelze danou dobu využít, tak jako pokud hospitalizace není.

Nová úprava zákona od roku 2022 bude umožňovat využít právě v uvedených případech hospitalizace otcovskou i po skončení oněch šesti týdnů od porodu. Otcové budou mít možnost nastoupit na otcovskou později a mít k dispozici také šest týdnů, kdy dítě není hospitalizováno a kdy si mohou podle potřeby a uvážení tuto dávku, ale hlavně s ní spojené pracovní volno vyčerpat.

Nově tedy budou moci otcové čerpat otcovskou standardně v období do skončení šestého týdne po porodu v případech běžné situace, kdy hospitalizace dítěte případně matky v daném případě není třeba.

V případech kdy nutná hospitalizace do uvedeného období šestinedělí vstoupí, prodlouží se možnost volby čerpání otcovské o tolik dnů po šestinedělí, kolik trvala hospitalizace.

Může však dojít k tomu, že nutná hospitalizace bude trvat dlouho nejen po dobu šestinedělí. I v takovém případě se lhůta k čerpání otcovské prodlouží, ale je zde omezení. Otcovskou i při těchto komplikacích je třeba vyčerpat nejpozději do jednoho roku věku dítěte.

Na prodloužení lhůty pro čerpání otcovské kvůli nutné hospitalizaci mohou mít nárok i někteří otcové dětí narozených v prosinci 2021

U mnoha zákonů je nutné mít nejrůznější přechodná období, protože nová pravidla mohou zasahovat do několika časových rovin. Období pro volbu otcovské se kvůli nutné hospitalizaci dítěte v nemocnici může prodloužit už i tatínkům, kterým se dítě narodí v posledních dnech listopadu či v prosinci 2021.

Nová pravidla se použijí všude tam, kde alespoň poslední kalendářní den šestinedělí nastane v den účinnosti zákona. Pokud se tedy dítě narodí přede dnem účinnosti zákona a následně ještě před účinností bude hospitalizováno v nemocnici, prodlouží se období, v němž půjde nastoupit na otcovskou po šestinedělí i třeba o čtrnáct dnů. Záleží na tom, jak dlouho bude hospitalizace trvat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací
O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

O jednorázový příspěvek na dítě je možné žádat už jen zhruba měsíc

Datum článku: 23. 05. 2023

O jednorázový příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč si mohou rodiče, kterým se dítě narodilo do konce roku 2022…

Více informací
OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

OSVČ pečující o děti do čtyř let budou moci podnikat na vedlejší činnost i bez čerpání rodičovského příspěvku

Datum článku: 23. 05. 2023

Chystá se novelizace zákona, která by měla usnadnit podnikání rodičům OSVČ, kteří pečují o dítě do čtyř let…

Více informací
Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od roku 2024

Občanský průkaz v mobilu by měl být k použití od roku 2024

Datum článku: 15. 05. 2023

Legislativní cestu si v současnosti prošlapává novela zákona o právu na digitální služby, která by už od roku…

Více informací