Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Outsourcing má své přednosti, ale někdy i nevýhody

Outsourcing čili uskutečňování některých činností ve firmě prostřednictvím jiných najatých firem je i v tuzemsku stále poplulárnější. Uvedený postup dává firmám a podnikatelům možnost soustředit se na svoji klíčovou činnost a ostatní doplňkové činnosti smluvně předelegovat na externí firmy, které jsou zase odborníky v té své činnosti a svěřený úkol tedy zvládnou kvalitněji a levněji než když si činnost bude zajišťovat sám podnik, který ji potřebuje. Jenže i outsourcing má kromě výhod i nevýhody, které je třeba znát.

Outsourcing má své 2.jpg
Datum článku: 01. 06. 2021

Outsourcing, aneb některé záležitosti se ve firmě vyplatí přenechat odborníkům z jiných najatých firem

V každé větší i menší firmě vždy probíhá mnoho činností současně. Vždy je zde kromě hlavní činnosti potřeba i mnoho činností vedlejších doplňkových podpůrných, bez nichž by podnik nefungoval. Například dobrý hotel se neobejde nejen bez recepčních, pokojských kvalitních kuchařů, ale současně potřebuje zajistit také fungování internetových služeb, úklidové a údržbářské práce, kvalitní účetní služby i mnoho dalšího. A jeden subjekt většinou obtížně zvládá všechny uvedené záležitosti jen vlastní silou a vlastními zdroji.

Mnohem snazší a ekonomicky výhodnější proto stále častěji bývá mít na některé vedlejší činnosti nasmlouvané externí specialisty, kteří mají potřebné vybavení a odborníky právě k provedení daného úkolu tedy například úklidových prací, údržby, ale stejně tak třeba internetových specialistů. A právě vše uvedené se dnes i u nás stále ve větší míře zajišťuje  formou Outsourcingu. Jinak řečeno je lépe si na některé věci nasmlouvat externí pomocníky než se snažit za každou cenu zvládat vše na vlastní pěst.

Outsourcing je ovšem také potřeba promyslet, protože má i svá úskalí i nevýhody

Outsourcing může být v podnikání velmi dobrým pomocníkem. Většinou podnikatele osvobozuje právě od řešení nejrůznějších vedlejších činností a současně rozvíjí spolupráci mezi firmami. Jak je naznačeno výše outsourcing většinou přináší i výhody ekonomické. Na straně druhé i outsourcing je třeba vždy promyslet přesně v souladu s potřebami dané firmy. Spolupráci s externími partnery je vždy nutné v klidu a detailně projednat a dobře smluvně ošetřit. I outsourcing má totiž své nevýhody a rizika, o nichž je třeba vědět a dávat si na ně pozor.

Při outsourcingu je třeba si vždy bedlivěji hlídat citlivé záležitosti, aby neuniklo tajemství výroby či něco podobného

Nejdůležitější na co je třeba se při outsourcingu dobře připravit a z čeho plyne největší riziko je zajistit si, aby vše co má zůstat vnitřní záležitostí podniku, aby tak zůstalo i po ukončení spolupráce s externí firmou či firmami. Je tedy nutné přizpůsobit se pohybu „cizích zaměstnanců“ ve firmě a dobře si hlídat citlivé dokumenty, technologické postupy a další záležitosti. Je tedy důležité si i externí pracovníky smluvně předem zajistit dohodou o mlčenlivosti.

Důležité je si pečlivě vybírat firmu se stejným či podobným hodnotovým zaměřením

Jak je řečeno výše, pokud má outsourcing fungovat a být kvalitní je důležité spolupracující firmu raději déle vybírat, ověřovat a shánět reference. Před uzavřením spolupráce je vždy vhodné se nejméně jednou osobně potkat a vzájemně si vyjasňovat podmínky i poznávat názory druhé strany, protože jedině tak lze zjistit, jestli spolupráce bude funkční a prospěšná. Jestli a nakolik je shoda v názorech smluvních stran. Protože v opačném případě je velké riziko, že se spolupráce nezdaří a vzniknou dvojí výdaje, jelikož bude třeba napravovat něco, co se nepovedlo.

Externí spolupráce nemusí být vždy rychlá

Další věc, na níž je nutné se při outsourcingu připravit je to, že zadaná záležitost může být zpracována sice odborně perfektně, ale může trvat déle, než je představa zadavatele.

Když se tedy firma rozhoduje pro využití outsourcingu, je důležité mít záležitost promyšlenu také z hlediska časového. Protože jak už název napovídá, externí specialista zřejmě nebude úplně vždy k dosažení a je proto potřeba mít na řešení určitou časovou rezervu. Může zde být větší riziko nedorozumění při komunikaci i omylu z rozdílného pochopení věci.

Z.P

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací