Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Z některých příjmů se sice nemusí platit daň z příjmu, ale přesto se, když přesáhnou určitou částku, musí povinně nahlásit finančnímu úřadu. Uvedené se týká příjmů daňově osvobozených, pokud jsou za zdaňovací období vyšší než 5 000 000 Kč. Uvedená povinnost se poplatníka může týkat i v roce 2023 za rok předešlý a je třeba ji splnit ve lhůtě pro daňové přiznání.

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roc 2.jpg
Datum článku: 08. 02. 2023

Kdo měl v roce 2022 příjmy například z pojištění majetku nebo jiné daňově osvobozené příjmy dle § 10 či § 4 zákona o dani z příjmu vyšší než 5 milionů korun, musí to povinně nahlásit finančnímu úřadu

Jak prozrazuje úvod článku, tak některé příjmy musí poplatník finančnímu úřadu oznámit, i když nemá povinnost z nich odvádět daň z příjmu, protože se jedná o peníze od daně zákonem osvobozené.

Jedná se o příjmy fyzických osob dle § 10 odst. 3) zákona o dani z příjmu a příjmy dle § 4) téhož zákona, pokud přesáhnou částku 5 000 000 Kč za kalendářní rok. Může jít například o vyplacené příjmy z pojištění majetku po přírodní katastrofě, příjmy z nabytí vlastnického práva k pozemku ze zřízení věcného břemene, příjmy z příležitostných činností a jiné příjmy.

Tato povinnost se samozřejmě týká nejednoho občana, a jak upozorňuje Finanční správa, může se ještě i za loňský rok 2022 týkat také občanů, kteří byli v červnu 2021 poškozeni tornádem na jižní Moravě a dostali ještě v roce 2022 podpůrné peníze z darů či sbírky ve výši nad 5 000 000 Kč. Oznámení tohoto či jiného osvobozeného příjmu, pokud převyšuje danou hodnotu a je nutné tak učinit písemně a dokument podat na místně příslušný finanční úřad ve lhůtě pro podání daňového přiznání za rok, kdy poplatník peníze obdržel. V současnosti se tedy povinnost pojí se lhůtou pro daňové přiznání za rok 2022 podávané v roce 2023. Uvedená povinnost oznámení se může týkat poplatníků, kteří nemají povinnost podání daňového přiznání k dani z příjmů a tak si nemusí uvědomit povinnost samu, ale také ani běžící lhůty pro splnění. Tato skutečnost se však může hodně prodražit, protože neplnění jakýchkoli daňových povinností, nebo jejich pozdní plnění vždy znamená nepříjemnosti a sankce.

Pokuta za nepodání daného oznámení, což znamená nesplnění povinnosti nebo její pozdní splnění, může činit až 15 procent z částky dotčeného příjmu.

Oznámení je možné podat na nepovinném tiskopise nebo jako individuální dopis současně s podávaným přiznáním nebo bez přiznání v základní lhůtě pro přiznání k dani z příjmů

Oznámení je tedy nutné v každém případě učinit písemnou formou a je možné k tomu účelu použít nepovinný tiskopis pro tuto záležitost, který je k dispozici na webu Finanční správy ČR. Nebo je možné povinnost splnit formou běžného dopisu, kde se napíše, že jde o uvedené oznámení a musí zde být částka příjmu, popis nabytí a okolnosti příjmu i datum, kdy příjem vznikl a podpis poplatníka.

Jak je řečeno výše oznámení musí být podáno ve lhůtě pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2022.

Základní lhůta pro uvedené přiznání a také pro všechny, kdož se budou k dani přiznávat papírovým formulářem tedy ne elektronicky, běží do 3. dubna 2023 včetně. Což znamená nejpozději 3. dubna předat písemnost FÚ. Kdo bude činit přiznání k dani z příjmu elektronicky, přiloží oznámení o osvobozených příjmech k tomuto přiznání a na odeslání má čas až do 2. května 2023. A nejdelší lhůtu na splnění povinnosti mají poplatníci, kterým bude přiznání za rok 2022 i případné oznámení řešit daňový poradce, tato skupina poplatníků má na podání čas až do začátku července 2023.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací