Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Paušální daň musí být správně uhrazena, i když se končí s podnikáním během roku

OSVČ používající k plnění podnikatelských povinností režim paušální daně mají sice o trochu méně administrativních povinností než ostatní podnikatelé, ale i přesto musí to, co je povinné plnit včas a správně. Správně a včas musí odvést také poslední povinnou platbu, když s podnikáním končí během roku.

Paušální daň musí být správně uhrazena, i když se končí s podnikáním  2.jpg
Datum článku: 14. 06. 2023

Pokud podnikatel v režimu paušální daně musí podnikání náhle ukončit v průběhu roku a měsíce, musí poslední platba odejít za období, v němž podnikání končí

Jak je řečeno výše, tak podnikatel používající k plnění podnikatelských povinností režim paušální daně, má sice povinností o něco méně, než jeho kolegové, kteří tento režim nepoužívají, ale ty povinnosti, které má musí splnit včas a řádně v určeném termínu jako jeho kolegové. Všechny povinnosti odvodů na zdravotní pojištění, povinné důchodové pojištění i daň z příjmů při paušální dani plní OSVČ v jedné souhrnné platbě. Tato platba může být měsíční, čtvrtletní nebo i roční. Tento interval si může určit sám podnikatel podle toho, jaká frekvence mu nejvíce vyhovuje. Jakmile si podnikatel tuto záležitost zvolí, musí, pak už platbu odvádět v pravidelném intervalu i ve správné výši dle pásma, do něhož podle výše příjmů i ostatních parametrů patří. Nejčastěji si OSVČ při paušálním režimu volí měsíční frekvenci plateb, což znamená, že platba musí odejít každý měsíc v roce, vždy do 20 dne v měsíci.

Může nastat také situace, že podnikatel ze závažných důvodů musí s podnikáním náhle v průběhu roku a v průběhu měsíce skončit. I v takové situaci musí mít správně zaplaceno včetně poslední platby, protože, jinak by samozřejmě vznikl dluh a s ním i penále z neuhrazení částky.

Pokud tedy podnikatel v paušálním režimu s měsíční úhradou plateb musí s podnikáním náhle skončit v průběhu roku a ještě k tomu v již započatém měsíci. Poslední platba musí odejít za období, v němž podnikání končí. Pokud podnikání ukončí například k 10. červenci 2023. poslední měsíční platba musí odejít nejpozději do 20. července 2023.

Ukončení podnikání je nutné vždy včas nahlásit úřadům

Při ukončení podnikání, ať už probíhá v režimu paušální daně či v režimu běžném je nutné nejen dát do pořádku platby, aby nevznikly dluhy, ale vždy je také nezbytné konec s podnikáním oznámit příslušným úřadům. O ukončení podnikání musí být informován živnostenský úřad, finanční úřad, zdravotní pojišťovna a Česká správa sociálního zabezpečení.

Zdravotní pojišťovna musí dostat oznámení o ukončení podnikání nejpozději do 8 dne od zrušení živnosti. Finanční úřad musí být o ukončení podnikání informován nejpozději do 15 dnů od ukončení podnikání a ČSSZ musí zprávu o ukončení podnikání dostat také nejpozději do 8 dne od skončení podnikání.

Nejjednodušší cestou jak oznámit informaci o zrušení podnikání všem úřadům včas a najednou současně je podat žádost o ukončení podnikání prostřednictvím změnového listu na živnostenském úřadě nebo pobočkách Czech POINT. Na změnovém listu se vyplní údaje ohledně ukončení živnosti  Po odevzdání uvedeného vyplněného dokumentu na živnostenském úřadě nebo jeho zaslání danému úřadu telefonicky už není nutné informovat ostatní instituce čili Finanční úřad, zdravotní pojišťovnu ani ČSSZ informace půjde všem institucím z centrálního místa tedy z živnostenského úřadu. Samozřejmě je však možné informovat i každou instituci zvlášť, pak je ale potřeba dát si pozor na výše uvedené lhůty.

Pokud OSVČ nechce skončit s podnikáním, ale jen s paušálním režimem, musí změnu oznámit také minimálně finančnímu úřadu

Pokud podnikatel nechce končit s podnikáním samotným, ale chce pouze dobrovolně přestat používat paušální režim, musí změnu oznámit příslušným institucím také.

Z paušálního režimu může podnikatel vystoupit ze své vůle vždy na konci kalendářního zdaňovacího období a pokračovat s podnikáním v běžném režimu podnikatelských povinností s podáváním daňových přiznání, odevzdáváním přehledů atd.

Pokud chce podnikatel uvedenou změnu učinit, ale jeho podnikání bude pokračovat dál, musí změnu oznámit finančnímu úřadu a informaci musí dostat i zdravotní pojišťovna a ČSSZ. Opět je zde možnost oznámit změnu všem uvedeným úřadům současně, stačí oznámení poslat správci daně čili finančnímu úřadu a ten ji předá jak zdravotní pojišťovně, tak ČSSZ. Finanční úřad je třeba v daném případě informovat do 10 dne po skončení zdaňovacího období, kdy podnikatel vystoupil z paušálního režimu.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

I při režimu paušální daně může být někdy nezbytné podat přehledy

Datum článku: 15. 04. 2024

I když OSVČ využívající zjednodušený režim paušální daně, nemá běžně povinnost odevzdávat povinné přehledy…

Více informací
Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Zálohy na paušální daň je nutné při mateřské platit nebo přerušit živnost

Datum článku: 10. 04. 2024

Stát před zásadním rozhodnutím není nikdy jednoduché, obzvlášť pokud se jedná o životní etapu, jako je mateřská…

Více informací