Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijdou změny

Režim paušální daně je zjednodušený daňový režim pro malé OSVČ a drobné živnostníky neplátce DPH, jejichž roční příjmy nepřekračují určitý limit, který je v současnosti do jednoho milionu korun. Uživatelé daného režimu musí plnit své daňové povinnosti ohledně zákonného pojistného i daně z příjmů jednou částkou každý měsíc a pak mají ohledně administrativních povinností klid. Částka k povinné platbě se však každým rokem mění a bude to tak i v roce 2023. Jenže v daném roce bude pravděpodobně změn více a částka k platbě bude zřejmě pro různé podnikatele odlišná.

Paušální daň OSVČ bude v příštím roce 6208 Kč nebo více záleží, zda přijd 2.jpg
Datum článku: 27. 09. 2022

Platba paušální daně v roce 2023 bude každopádně vyšší na částce 6 208 Kč, ale může to být více, záleží, jak to bude s limitem DPH a pásmy

Jak je řečeno výše, paušální daň je zjednodušeným plněním podnikatelských  administrativních povinností pro malé podnikatele do určitého limitu příjmů ročně, kteří nejsou plátci DPH. Podnikatel si zde v rámci jedné platby splní všechny nutné administrativní povinnosti a dále už pak většinou nemusí řešit daňové přiznání, daňové kontroly a podobné záležitosti.

Při uvedeném daňovém režimu odvádí OSVČ či drobný živnostník pravidelně v jedné měsíční platbě minimální částku na zdravotní pojištění, stejně tak minimální částku stanovenou zákonem pro odvod sociálního pojištění. U sociálního pojištění se v daném případě platí1,15 násobku daného minima. K uvedeným pojištěním se ještě přidá 100 Kč zálohy na daň z příjmů a  povinnost je splněna.

Výše uvedené celkové paušální částky se každý rok mění, protože musí reflektovat změny u sociálního a zdravotního pojištění, které každý rok stoupají.

I v roce 2023 musí podnikatelé, kteří využívají tento režim, počítat s tím, že bude třeba příslušně navýšit částku k platbě. Nově by uvedená částka měla činit měsíčně 6208 Kč. Nyní je tato platba 5994 Kč. Částka musí být uhrazena pravidelně vždy do 20 dne v měsíci, za který náleží. Povinnost zaplatit k určitému datu se měnit nebude.

Co se však může pro některé OSVČ právě od roku 2023 změnit je ona částka k platbě. Vláda má totiž v plánu od roku 2023 zvýšit hranici limitu pro povinnou registraci k DPH na 2 000 000 Kč, což by znamenalo, že uvedený zjednodušený režim bude moci používat více podnikatelů, ale to není vše.

Kvůli zvýšení daného limitu chce vláda změnit i onu povinnou částku k platbě a odstupňovat ji do tří pásem a tří sazeb podle ročních příjmů podnikatele. Projednání zvýšení limitu pro povinnou registraci se zatím teprve chystá. Pokud se do roku 2023 záležitost nestihne, budou všichni podnikatelé užívající tuto daň platit oněch 6208 Kč. Pokud se stihnou schválit změny, tak se podnikatelé rozdělí podle svých ročních příjmů do limitu 2000 000 Kč do tří pásem. Výše uvedenou částku 6208 Kč měsíčně by pak platili jen podnikatelé, kteří by se po změnách vešli do prvního pásma.

Podnikatelé ve druhém či třetím pásmu si na měsíční sazbu paušální daně budou muset vyčlenit 16 000 ne 26 000 Kč měsíčně

Pokud tedy budou schválena ohledně paušální daně ona nová pravidla pro rok 2023, znamená to, že se podnikatelé spadající podle svého limitu příjmů i možnosti uplatnění výdajů k těmto příjmům paušálem budou muset smířit s platbou vyšší měsíční částky v rámci měsíční povinnosti k paušální dani. Do druhého pásma paušální daně bude spadat poplatník s příjmy ze samostatné výdělečné činnosti do 1,5 milionu korun v předchozím zdaňovacím období. Stejně tak může do uvedeného druhého pásma být přihlášen i poplatník s ročními příjmy ze samostatné výdělečné činnosti do 2 milionů korun pokud má alespoň 75 procent příjmů, proti nimž si může uplatnit výdaje ve výši 80 nebo 60 procent z těchto příjmů. Obě skupiny těchto poplatníků už však právě kvůli druhému pásmu budou muset, pokud změny projdou, na paušální daň oněch 16 000  každý měsíc.

Do třetího pásma paušální daně se pak budou moci přihlásit všechny OSVČ jejichž příjmy za předchozí zdaňovací období nepřesáhly 2 miliony Kč a nebude záležet, v jakém odvětví podnikání dané příjmy získali ani, zda budou nebo nebudou proti příjmům uplatňovat nějaké výdaje. V tomto pásmu bude však už na měsíční platbu paušální daně vydávat 26 000 Kč

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Pokuty za jízdu bez zimních pneumatik mohou zaskočit

Datum článku: 24. 03. 2023

Změnu pneumatik ze zimních na letní je vždy potřeba důkladně promyslet nejen z hlediska ročního období…

Více informací
Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Datum článku: 23. 03. 2023

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta…

Více informací

Doručování důležitých písemností zaměstnanci e-mailem zatím stále nemusí být nejlepší volbou

Ačkoli se doručování písemností zaměstnancům prostřednictvím e-mailu může zaměstnavatelům jevit jako ta nejsnazší a nejpřijatelnější cesta, opak může být pravdou. Je důležité si uvědomit, že pro doručování zásadních pracovněprávních písemností e-mailem je zatím stále nutné splnit ne zcela snadné podmínky, které by se sice měly v dohledné budoucnosti změnit, ale zatím se tak nestalo.

Při doručování zásadních pracovněprávních písemností zaměstnanci e-mailem je nutné promyslet, zda je to ze zákona možné a zda budou splněny příslušné podmínky

Doručování písemností zaměstnanci e-mailem musí zaměstnavatel vždy pečlivě zvažovat podle toho, o jakou písemnost se jedná a co ohledně jejího doručování stanoví zákon konkrétně zákoník práce. Je důležité si jako zaměstnavatel uvědomovat, že pro doručování zásadních písemností v pracovněprávním vztahu, například písemností ohledně pracovního poměru, odměňování, či porušení pracovní neschopnosti jsou zákoníkem práce stanovena jednoznačná pravidla a postupy, jak musí být doručení v konkrétní situaci provedeno, aby bylo platné.

S uvedenými pravidly se musí zaměstnavatel před volbou způsobu doručení písemnosti zaměstnanci pečlivě seznámit, aby věděl, který ze způsobů, ve které situaci konkrétně použít.

Zákonem uznávaných a určených způsobů doručování výše uvedených písemností v pracovněprávních vztazích je hned několik od doručování do vlastních rukou na pracovišti, přes doručování provozovatelem poštovních služeb, až po doručování elektronicky e-mailem nebo datovou schránkou. Zaměstnavatel si však nemůže libovolně vybrat, který ze způsobů pro doručení důležité písemnosti zvolí, ale musí (zatím stále) postupovat v přesně vymezeném sledu. Začít je nutné vždy od doručení písemnosti do vlastních rukou zaměstnance na pracovišti. Až teprve pokud doručení na pracovišti není možné, může zaměstnavatel zvolit doručení prostřednictvím:

  • provozovatele poštovních služeb čili běžné pošty,
  • sítě nebo služby elektronických komunikací nebo
  • datové schránky.

Z uvedeného tedy jednoznačně plyne, že k doručení pracovněprávních písemností určených do vlastních rukou zaměstnance nelze volit doručení e-mailem jako primární, ale až jako další možnost když se nezdaří předání na pracovišti, nebo kdekoli bude zaměstnanec zastižen.

Dále je třeba si v souvislosti s doručením uvedených písemností e-mailovou cestou uvědomovat, že zde zákon stanoví nutné splnění tří poměrně přísných podmínek pro postup zaměstnavatele i zaměstnance, aby doručení bylo právně platné.

K doručení pracovněprávních dokumentů e-mailem je nutný předchozí písemný souhlas zaměstnance, elektronická adresa pro doručování i elektronické podpisy

Předchozí řádky ukazují, že doručování pracovněprávních písemností například pracovní smlouvy zaměstnanci e-mailem nemusí být ze zákona správným způsobem a primárně je třeba stále volit způsob předání zaměstnanci přímo. Na straně druhé, i když doručení e-mailem správnou volbou, protože jiný způsob možný není, může nastat další problém s pravidly.

Paragraf 335 zákoníku práce si při doručování prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací čili doručování e-mailem žádá nejen písemný souhlas zaměstnance a poskytnutí elektronické adresy pro uvedené doručování, ale také elektronické podepsání písemnosti na straně zaměstnavatele i zaměstnance.

Aby mohl zaměstnavatel vůbec zvolit doručení výše popsaných písemností e-mailem, musí mít předtím písemný souhlas zaměstnance s takovým způsobem doručování a k tomu i elektronickou adresu také poskytnutou zaměstnancem k danému účelu. Další co zaměstnavatel k uvedenému doručování musí mít je vlastní uznávaný elektronický podpis, kterým bude doručovaná písemnost podepsána.

Elektronický podpis však potřebuje i zaměstnanec pro potvrzení přijetí písemností. Zákon si zatím potvrzení přijetí písemnosti zaměstnancem stále žádá a toto potvrzení může zaměstnanec uskutečnit jedině datovou zprávou  podepsanou svým uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud tedy nedá zaměstnanec zaměstnavateli písemný souhlas s doručováním prostřednictvím e-mailu nebo nemá zaměstnavatel či zaměstnanec vlastní elektronický podpis, tak doručování pracovněprávních písemností e-mailem mezi nimi možné není.

Změnit a usnadnit podmínky doručování uvedených písemností e-mailem by měla chystaná novela zákoníku práce. Zaměstnanec již nebude muset potvrzovat přijetí, protože se uplatní fikce doručení

Významný obrat v záležitosti doručování popsaných písemností e-mailem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, by měla přinést ona chystaná velká novelizace zákoníku práce. Jedná se o onu novelizaci, která má též upravit podmínky práce z domova, práce na dohody i řadu dalších záležitostí.

Pokud tedy uvedená novelizace dojde platnosti, doručování písemností zaměstnanci e-mailem by se měla otevřít snazší cesta. Písemný souhlas zaměstnance s doručováním pracovněprávních písemností e-mailem i elektronickou adresu sdělenou zaměstnancem, bude zaměstnavatel potřebovat pořád. Bez vlastního elektronického podpisu, kterým odesílaný dokument podepíše, se zaměstnavatel také neobejde, ale na potvrzení ze strany zaměstnance už nebude potřeba. A zaměstnanec nebude pro dané účely muset mít ani elektronický podpis.

Na straně zaměstnance by totiž nově měla platit fikce doručení. Pokud se tedy zaměstnanec a zaměstnavatel dohodnou, že zaměstnavatel bude doručovat uvedenou dokumentaci zaměstnanci e-mailem a zaměstnanec stvrdí uvedený souhlas v dohodě podpisem, bude moci zaměstnavatel uvedeným způsobem písemnosti doručovat i bez potvrzení zaměstnance. Záležitost bude po 15 dnech od odeslání považována za doručenou fikcí.  

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací