Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přechody mezi pásmy paušální daně od roku 2023

Jak již bylo uvedeno v několika předchozích článcích tohoto portálu, tak od roku 2023 čeká OSVČ, kteří používají či budou používat daňový režim paušální daně řada změn. Především se zvedne limit pro používání tohoto režimu z 1 milionu na 2 miliony hranice ročních příjmů, což znamená, že systém budou moci používat i podnikatelé s vyššími příjmy než nyní a další změnou je rozdělení daného systému do tří pásem podle podnikatelem dosahovaných příjmů. Mezi pásmy bude při změně příjmů možné přecházet.

Přechody mezi pásmy paušální da 2.jpg
Datum článku: 23. 05. 2022

Paušální platba daně bude mít od roku 2023 podle výše příjmů tři varianty, mezi nimiž se bude při snížení či zvýšení příjmů přecházet

Když se v současné době řekne režim paušální daně pro OSVČ, myslí se tím plnění daňových povinností podnikatele v rámci jediné měsíční platby, která pro rok 2022 činí 5994 Kč měsíčně. V uvedené platbě jsou splněny povinné odvody zdravotního i důchodového pojištění i odvod povinné daně z příjmů, a pokud podnikatel tuto částku řádně odvádí, má klid od dalších administrativních povinností a nemusí řešit ani přiznání k dani z příjmů ani podávání přehledů a podobné záležitosti. Nevýhodou uvedeného systému je, že jej mohou v současnosti používat jen OSVČ s ročními příjmy do 1 000 000 Kč.

Od roku 2023 má tedy nastat ona zásadní změna, aby daný režim s menším množstvím daňové administrativy mohlo používat větší množství podnikatelů, a proto se příjmová hranice zvýší na dva miliony korun. Na stejnou hranici se současně přesune limit pro povinnou registraci k DPH, který je aktuálně také na jednom milionu korun ročních příjmů.

Jenže příjmy jak známo nejsou záležitost statická, ale pohyblivá a pro podnikání to platí zvlášť. Příjmy mohou klesat či stoupat i během roku  podle toho jestli se podnikateli daří či nedaří a rozdíl mezi příjmy do jednoho milionu a do dvou milionů korun už je docela velký na to, aby plnění povinností v režimu paušální daně bylo pro všechny stejné. Ministerstvo financí se tedy rozhodlo, že právě od začátku roku 2023 zavede 3 pásma paušální daně odstupňovaná podle dosahované výše ročních příjmů podnikatele. V prvním pásmu budou právě podnikatelé s ročními příjmy do milionu korun a budou odvádět nejnižší měsíční platbu přibližně 6500 Kč měsíčně. Ve druhém pásmu budou podnikatelé s ročními příjmy do 1,5 milionu a ti na dané měsíční povinné platbě budou odvádět kolem 16 000 Kč. Poslední skupina OSVČ ve třetím pásmu s příjmy do 2 000 000 Kč bude měsíčně v systému odvádět na daň a pojistné povinnosti 26 000 Kč. Jenže co když se podnikateli, který je registrován v daném paušálním systému jako OSVČ s příjmy do jednoho milionu náhle v podnikání zadaří a jeho příjmy stoupnou výše, nebo se naopak dařit nebude a vyšší příjmy příjmy klesnou? Jaké změny musí či nemusí podnikatel ohledně svých povinností provést, aby měl i nadále v režimu paušální daně vše v pořádku?

Při snížení ročních příjmů může podnikatel přejít do nižšího pásma paušální daně, ale nemusí. Pokud se však roční příjmy zvýší, přechod do vyššího pásma paušální daně je povinný

Pravidla paušální daně budou umožnovat přechod mezi pásmy paušální daně. Podnikatelé, kterým se roční příjmy sníží, se budou moci přesunout následně do nižšího pásma a platit na povinných platbách méně. Pokud podnikatel ví, že jeho příjmy budou v následujícím roce nižší než dosud, může požádat finanční úřad, aby byl v následujícím roce zařazen do nižšího pásma. Pokud si OSVČ není jist a o přeřazení do nižšího pásma nepožádá, může i nadále zůstat v pásmu vyšším, v němž se aktuálně nachází. Přeplatek na dani z příjmu se v daném případě podnikateli vrátí nebo se použije na úhradu této daně v následujícím období. Peníze zaplacené navíc na důchodovém a zdravotním pojistném se však nevrací.

Pokud nastane situace opačná a příjmy OSVČ v paušálním režimu se během roku zvýší, je nutné si situaci ohlídat a finančnímu úřadu od 1. ledna následujícího roku nahlásit přechod do vyššího pásma a samozřejmě upravit platební povinnost navýšením částek pojistného i daně. Po skončení roku, v němž se příjmy podnikatele zvýšily, je samozřejmě nutné doplatit paušální daň odpovídající zvýšeným příjmům a podat tedy finančnímu úřadu příslušné oznámení o jiné výši paušální daně. Není možné s vyššími příjmy zůstávat v nižším pásmu a doplácet chybějící částky. Podnikatel se musí rozhodnout a přeřadit se do vyššího pásma, když chce v paušálním režimu zůstat, nebo z paušálního režimu vystoupit a přejít na standardní plnění daňových povinností s podáváním přiznání k dani z příjmů i pravidelným podáváním přehledů pro zdravotní pojišťovnu i ČSSZ.

Ukončení paušálního režimu půjde vyřešit jedním oznámením všem úřadům

Nově a taktéž jednodušeji půjde od 1. 1. 2023 z paušálního režimu vystoupit. Nebude nutné vystoupení z režimu paušální daně oznamovat zvlášť finančnímu úřadu a zvlášť zdravotním pojišťovnám a ČSSZ. Na vystoupení bude stačit podat jeden dokument oznámení o vystoupení z paušálního režimu, který bude pro všechny uvedené instituce.

Pokud příjmy OSVČ překročí dva miliony, je nutné z paušálního režimu vždy vystoupit

Pokud se tedy příjmy podnikatele budou pohybovat, ale nepřekročí dva miliony korun, může OSVČ zůstávat v režimu paušální daně a jen se případně přesunout do vyššího pásma, ale pozor na překročení hranice oněch dvou milionů korun.

V případě, že podnikání šlape a roční příjmy se dostanou nad 2 000 000 Kč je vždy nutné od 1. ledna následujícího roku z režimu paušální daně vystoupit a podat přiznání k dani z příjmu i přehledy již za rok končící, v němž se příjmy přehouply přes dva miliony. Samozřejmě bude třeba přiznání i přehledy podat i v roce následujícím.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací