Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pečujícím s pojištěním pomůže stát ale hlídejte si situaci

Péče o těžce postiženou osobu blízkou není nikterak jednoduchou záležitostí, vyžaduje většinou plné nasazení pečující osoby, která musí velmi často změnit kvůli péči celý svůj dosavadní život, práci, zájmy, koníčky a podobně, aby osobě závislé mohla být poskytnuta péče bez které se neobejde. Takový úkol je náročný nejen fyzicky a psychicky, ale i z hlediska sociálně finančního a administrativního. Pojďme se na situaci podívat blíže.

Pečujícím s pojištěním pomůže stát ale hlídejte si situaci.jpg
Datum článku: 20. 05. 2016

Příspěvek na péči

Osoba, která se pro dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav neobejde bez pomoci druhé osoby při zvládáni deseti základních životních potřeb vymezených zákonem o sociálních službách, má nárok na příspěvek na péči podle stupně závislosti. U osob mladších osmnácti let se výše příspěvku pohybuje od 3000 do 12 000 Kč měsíčně podle stupně závislosti. Osoby starší osmnácti let pak mají příspěvek na péči opět podle stupně závislosti od 800 do 12 000 Kč. Příspěvek na péči náleží postižené osobě samotné, která si z něho následně hradí péči kterou potřebuje.

Žádost o příspěvek se podává na příslušném úřadu práce prostřednictvím formuláře určeného k tomuto úkonu. Zletilá, svéprávná, postižená osoba podává žádost sama. Za děti a nesvéprávné osoby podávají žádost rodiče nebo jiní zákonem určení zástupci.

Po schválení tedy postižený touto dávkou platí za péči osobám, které mu ji poskytují mohou to být jak sociální péče, tak osobní asistence nebo právě rodinný příslušník i osoby, které prokazatelně žijí s postiženým ve společné domácnosti.

Pečujete a co finanční prostředky?

Samozřejmě i při péči o osobu blízkou potřebujete finanční prostředky na běžný život. Pokud to pečující zvládá a okolnosti dovolí může samozřejmě být zaměstnán či dokonce podnikat, to nijak zákonem omezeno či zakázáno není. Pokud ale práce a péče o postiženého blízkého sladit nejdou a musíte jen pečovat. Je potřeba se informovat na příslušném sociálním odboru, jak postupovat a na jakou sociálně finanční pomoc máte nárok. Je zde tedy již uvedený příspěvek na péči a dále podle individuální situace můžete mít nárok i na příspěvek na bydlení nebo třeba i na dávky v hmotné nouzi. Vše, ale vždy záleží na posouzení konkrétní situace, příslušným sociálním úřadem.

A co zdravotní a sociální pojištění při péči o osobu blízkou?

Když vás péče o blízkého donutí opustit zaměstnání, dejte to vědět své zdravotní pojišťovně a skutečnost doložte. Pokud toto uděláte zařadí si vás pojišťovna do skupiny státních pojištěnců a zdravotní pojištění pak po dobu vaší péče o blízkého bude za vaši osobu hradit stát.

Pozor však na situaci, kdy by se osoba o níž pečujete dostala na delší dobu do zdravotnického zařízení a vaše pečovatelská úloha na tuto dobu pominula. V uvedeném případě, pokud pobyt postiženého bude trvat déle než měsíc, bude potřeba si za tuto dobu zdravotní pojištění uhradit, protože v té situaci se stanete osobou bez zdanitelných příjmů, které na zdravotním pojištění musí odvádět měsíčně alespoň minimální zálohu 1337 Kč pokud jste před péčí byl zaměstnán. Pokud vás péče odtrhla od možnosti podnikat tak v uvedené situaci musíte uhradit minimálně 1823 Kč měsíčně.

Sociální pojištění po dobu, kdy pečujete o osobu blízkou platit nemusíte a neplatí je za vás,ale ani stát. Nicméně doba po kterou pečujete o postiženou osobu s nějakým stupněm závislosti na péči patří do takzvaných náhradních dob pojištění a započte se vám do pojištění důchodového, jen bude potřeba opět vše doložit potvrzením o době a rozsahu péče, o které si musíte po skončení péče požádat nejpozději do dvou let poté co pečovat přestanete.

Péče o osobu blízkou a podnikání

Péče o osobu blízkou se někdy dá skloubit alespoň s podnikatelskou činností, když to se zaměstnáním nejde. Pečovat a podnikat můžete, ale pak také musíte platit zdravotní a sociální pojištění, ale jinak než OSVČ která nepečuje.

Pokud pečujete o osobu blízkou je pro vás v každém případě podnikání vedlejší činností alespoň je tak vidí zákon. V případě zdravotního pojištění budete tedy platit minimální zálohy což pro rok 2016 znamená 1823 Kč měsíčně U sociálního pojištění se ve vaší situaci také nebudete řídit minimálním vyměřovacím základem, ale budete platit minimální zálohu ve snížené výši, a tedy 789 Kč za rok 2016. Toto je však možné opět jen za předpokladu, že vaši situaci oznámíte a doložíte zdravotní pojišťovně i správě sociálního zabezpečení.


 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Ošetřovné čerpané v souvislosti s Koronavirem a nárok na řádnou dovolenou

Datum článku: 03. 06. 2020

Léto a prázdniny se kvapem blíží i v době Koronavirové a mnoho zaměstnanců, zvláště těch, kteří byli…

Více informací
Česká spořitelna by ráda ohledně žádostí o Covid III uspokojila maximum žadatelů, ale ani tentokrát nedosáhnou na pomoc všichni

Česká spořitelna by ráda ohledně žádostí o Covid III uspokojila maximum žadatelů, ale ani tentokrát nedosáhnou na pomoc všichni

Datum článku: 29. 05. 2020

Už od příštího týdne bude moci Česká spořitelna aktivně pomáhat svým klientům zasaženým dopady Koronaviru…

Více informací
Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Protikrizový balíček sníží daně třeba ubytovatelům a pomůže rychleji uplatnit daňovou ztrátu

Datum článku: 26. 05. 2020

Největší omezení kvůli pandemii sice pomíjí a běžný život opět dostává šanci, ale podnikatelům a firmám…

Více informací
Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Kompenzační bonus pro OSVČ a současně zaměstnání s nemocenským pojištěním jde dohromady pouze v jediném případě

Datum článku: 25. 05. 2020

Finanční správa upozorňuje žadatele o kompenzační bonus pro OSVČ na opakovaný problém, kdy se o uvedenou podporu…

Více informací