Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní volno poskytované zaměstnavatelem v souvislosti s porodem a narozením dítěte. Jak vysoká je uvedená dávka v roce 2023 a kdo na ni má nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v  2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2023

Žádat o mateřskou může žena a v určitých situacích i muž pokud splňují podmínky k nároku

I v roce 2023 si může o dávku peněžité pomoci v mateřství a s tím související volno v zaměstnání požádat nejen žena očekávající narození dítěte, tak otec dítěte po uplynutí šesti týdnů po porodu dítěte. Pro nárok na dávku je nutné vždy splnit dobu účasti nemocenském pojištění před žádostí a také být v den nástupu na mateřskou zaměstnaná nebo zaměstnán pokud žádá otec.

O dávku peněžité pomoci v mateřství si může požádat samozřejmě i OSVČ pokud si hradí nemocenské pojištění a splňuje další podmínky pro nárok, které se týkají OSVČ. Podmínky zaměstnanců a OSVČ se u dané dávky mírně liší. V tomto článku se budeme věnovat mateřské zaměstnanců.

Co musí být splněno, aby nárok na peněžitou podporu v mateřství vznikl?

K nároku na dávku peněžité pomoci v mateřství nestačí jen těhotenství případně potřeba péče o novorozence  a uvedený nárok nevzniká vždy. Jak prozrazují řádky výše k uvedenému nároku je vždy nutná dostatečně dlouhá doba účasti žadatelky/žadatele na nemocenském pojištění před dnem žádosti o dávku. Uvedenou dobou je 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Druhou nezbytnou podmínkou pro nárok na tuto dávku je být v den žádosti o dávku v aktivním pracovním poměru s účastí na nemocenském. Žena může být případně v ochranné lhůtě, která se týká těhotných a končícího pracovního poměru během těhotenství.

Pokud však uvedené podmínky účasti na nemocenském a aktivního zaměstnání nebo ochranné doby  splněny nejsou, nárok na dávku nevznikne.

Pokud nárok na podporu je, protože jsou výše uvedené podmínky splněny, vyplácí se ženám mateřská po dobu maximálně 28 týdnů v případě jednoho dítěte. V případě vícečetného těhotenství a porodu může být ženě mateřská vyplácena až 37 týdnů. Mužům se dávka vyplácí maximálně 22 týdnů u jednoho dítěte nebo 31 týdnů u více dětí.

Muži totiž dávka náleží vždy nejdříve až od 7 týdne po narození dítěte dětí. Prvních 6 týdnů po narození dítěte náleží dávka jen matce.

Maximální možná výše mateřské v roce 2023 činí 49 440 Kč

Na výše uvedenou maximální výši mateřské však dosáhne jen malé procento žen případně mužů. Realitou bývá spíše částka nižší. Záleží na dosahovaných hrubých měsíčních příjmech žadatelky za posledních 12 měsíců, z nichž se stanoví denní vyměřovací základ, který se ještě upravuje příslušnými redukčními hranicemi.

U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Redukční hranice pro rok 2023 jsou:

z částky do 1345 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1345 do částky 2017 se započítá 60 procent,

z částky nad 2017 do 4033 Kč se započítá 30 procent příjmu,

nad částku 4033 Kč už se nepřihlíží.

Realitou současnosti je tedy nejčastěji mateřská ve výši lehce nad 20 000 Kč, ale mnoha případech, je částka ještě mnohem nižší.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Dispoziční právo k účtu může pomáhat, ale také působit velké problémy

Datum článku: 08. 02. 2023

Dispoziční právo obecně je poskytnutí oprávnění jednou osobou jiné osobě něco užívat s něčím disponovat.…

Více informací
Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Sleva na sociálním pojištění a na které zaměstnance ji lze uplatnit

Datum článku: 06. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří poskytují některým znevýhodněným skupinám svých zaměstnanců zaměstnání na kratší…

Více informací
Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací