Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v roce 2023

Lidové označení Mateřská se používá jak pro sociální dávku Peněžité pomoci v mateřství, tak pro pracovní volno poskytované zaměstnavatelem v souvislosti s porodem a narozením dítěte. Jak vysoká je uvedená dávka v roce 2023 a kdo na ni má nárok?

Peněžitá pomoc v mateřství čili zkráceně mateřská v  2.jpg
Datum článku: 20. 01. 2023

Žádat o mateřskou může žena a v určitých situacích i muž pokud splňují podmínky k nároku

I v roce 2023 si může o dávku peněžité pomoci v mateřství a s tím související volno v zaměstnání požádat nejen žena očekávající narození dítěte, tak otec dítěte po uplynutí šesti týdnů po porodu dítěte. Pro nárok na dávku je nutné vždy splnit dobu účasti nemocenském pojištění před žádostí a také být v den nástupu na mateřskou zaměstnaná nebo zaměstnán pokud žádá otec.

O dávku peněžité pomoci v mateřství si může požádat samozřejmě i OSVČ pokud si hradí nemocenské pojištění a splňuje další podmínky pro nárok, které se týkají OSVČ. Podmínky zaměstnanců a OSVČ se u dané dávky mírně liší. V tomto článku se budeme věnovat mateřské zaměstnanců.

Co musí být splněno, aby nárok na peněžitou podporu v mateřství vznikl?

K nároku na dávku peněžité pomoci v mateřství nestačí jen těhotenství případně potřeba péče o novorozence  a uvedený nárok nevzniká vždy. Jak prozrazují řádky výše k uvedenému nároku je vždy nutná dostatečně dlouhá doba účasti žadatelky/žadatele na nemocenském pojištění před dnem žádosti o dávku. Uvedenou dobou je 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na mateřskou. Druhou nezbytnou podmínkou pro nárok na tuto dávku je být v den žádosti o dávku v aktivním pracovním poměru s účastí na nemocenském. Žena může být případně v ochranné lhůtě, která se týká těhotných a končícího pracovního poměru během těhotenství.

Pokud však uvedené podmínky účasti na nemocenském a aktivního zaměstnání nebo ochranné doby  splněny nejsou, nárok na dávku nevznikne.

Pokud nárok na podporu je, protože jsou výše uvedené podmínky splněny, vyplácí se ženám mateřská po dobu maximálně 28 týdnů v případě jednoho dítěte. V případě vícečetného těhotenství a porodu může být ženě mateřská vyplácena až 37 týdnů. Mužům se dávka vyplácí maximálně 22 týdnů u jednoho dítěte nebo 31 týdnů u více dětí.

Muži totiž dávka náleží vždy nejdříve až od 7 týdne po narození dítěte dětí. Prvních 6 týdnů po narození dítěte náleží dávka jen matce.

Maximální možná výše mateřské v roce 2023 činí 49 440 Kč

Na výše uvedenou maximální výši mateřské však dosáhne jen malé procento žen případně mužů. Realitou bývá spíše částka nižší. Záleží na dosahovaných hrubých měsíčních příjmech žadatelky za posledních 12 měsíců, z nichž se stanoví denní vyměřovací základ, který se ještě upravuje příslušnými redukčními hranicemi.

U OSVČ se vychází z úhrnu měsíčních základů pojistného v rozhodném období před nástupem na mateřskou.

Peněžitá pomoc v mateřství náleží ve výši 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Redukční hranice pro rok 2023 jsou:

z částky do 1345 Kč se započítá 100 procent,

z částky nad 1345 do částky 2017 se započítá 60 procent,

z částky nad 2017 do 4033 Kč se započítá 30 procent příjmu,

nad částku 4033 Kč už se nepřihlíží.

Realitou současnosti je tedy nejčastěji mateřská ve výši lehce nad 20 000 Kč, ale mnoha případech, je částka ještě mnohem nižší.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací