Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pěstouni a vypořádání s daněmi

Daňové záležitosti poplatníka a daňové povinnosti stanovené zákonem o daních z příjmů se týkají i pěstounů. I pěstoun, pokud má zdanitelné příjmy, což často má, musí řešit Prohlášení poplatníka k dani případně přiznání k dani a záležitosti pojistného. A na straně druhé samozřejmě i pěstoun má nárok na příslušné slevy na dani či daňová zvýhodnění, pokud splňuje příslušné podmínky.

Pěstouni a vypořádání s daně2.jpg
Datum článku: 14. 03. 2023

O řešení daňových záležitosti  se i v roce 2023 musí starat pěstouni pobírající odměnu pěstouna i pěstouni s dalšími zdanitelnými příjmy

Jak prozrazuje úvod, tak ani pěstouni nemají žádná zvláštní osvobození od daňových povinností, zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., se jich týká úplně stejně jako všech ostatních poplatníků. I pro pěstouny platí, že pokud mají ve zdaňovacím období nějaké zdanitelné příjmy, tedy příjmy podléhající dani z příjmů nejčastěji příjmy ze závislé činnosti nebo jiné příjmy od daně z příjmů neosvobozené, musí si vyřešit daňové povinnosti buď přes Prohlášení poplatníka (růžový formulář) nebo podáním přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Uvedené platí i pro zdaňovací období roku 2022 a podávání přiznání za rok 2023.

To znamená, že daně za zdaňovací období roku 2022 zúčtováním či přiznáním k dani musí řešit všichni pěstouni, kteří pobírali a pobírají odměnu pěstouna.

Odměna pěstouna je podle určení zákona o daních z příjmů příjmem ze závislé činnosti čili příjmem zdanitelným. Odměna pěstouna náleží zprostředkovaným pěstounům a pěstounům na přechodnou dobu a její výše je dána koeficientem minimální mzdy a záleží vždy také na počtu svěřených dětí i jejich zdravotním stavu. Kromě daně z příjmů podléhá odměna pěstouna vždy také povinným odvodům na zdravotní pojištění i sociální pojištění.

Pokud pěstoun má jen odměnu pěstouna, může na pobočce Úřadu práce podepsat Prohlášení poplatníka a úřad za něho daň i pojistné odvede

Pokud pěstoun má a i za rok 2022 měl ze zdanitelných příjmů jen a pouze odměnu pěstouna, tak velké starosti s daněmi mít nemusí, protože je za něho vyřeší příslušná pobočka Úřadu práce. Pěstoun zde podepíše výše zmíněné Prohlášení poplatníka k dani a úřad práce se postará o odvod daně z odměny pěstouna i odvody zdravotního i sociálního pojištění.

Pokud má pěstoun ve zdaňovacím období kromě odměny pěstouna i další zdanitelné příjmy, tak musí podat daňové přiznání

Podle § 38g ZDP má povinnost podat daňové přiznání každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně a přesáhly určitý limit, který je pro zdaňovací období 2022 stále ještě na částce 15 000 Kč a nejedná se o příjmy od daně osvobozené nebo příjmy u nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby.

To znamená, že povinnost podání přiznání k dani z příjmů za rok 2022 v roce 2023 musí splnit i poplatníci pěstouni, kteří kromě odměny pěstouna měli i další zdanitelný příjem či příjmy například příjem z nájmu, podnikání na vedlejší činnost či jiný. Pěstoun, který měl k odměně pěstouna i další příjem podléhající zdanění nemůže daně řešit podpisem Prohlášení poplatníka. Úřad práce pěstounovi na jeho žádost samozřejmě vydá potvrzení o zdanitelných příjmech z odměny pěstouna. Toto potvrzení se povinně přikládá k daňovému přiznání.

I pěstounům se zdanitelnými příjmy samozřejmě náleží daňové slevy a případně i zvýhodnění

Jak je naznačeno v řádcích výše i pěstoun má samozřejmě nárok uplatňovat v ročním zúčtování nebo daňovém přiznání slevy na dani, daňová zvýhodnění či daňové odpočty, podle toho co mu v konkrétní situaci náleží. Každému poplatníkovi se zdanitelnými příjmy ze závislé činnosti, čili i z odměny pěstouna vždy náleží základní sleva na poplatníka, která za celý rok 2022 činí 30 840 Kč. Další slevy či odpočty pak náleží podle konkrétní aktuální situace poplatníka. Může náležet zvýhodnění na děti i zvýhodnění na manžela/manželku s nízkými příjmy nebo třeba sleva na invaliditu poplatníka nebo třeba nárok na odpočet z placeného životního pojištění. Nárok na slevy se vždy dokládá příslušným dokladem čili potvrzením, že sleva skutečně náleží.

Daňové zvýhodnění na děti si u pěstounů žádá doklad doby péče o děti

I pěstouni, pokud splňují podmínky, mohou uplatňovat nárok na daňové zvýhodnění na děti. Dá se uplatnit na dítě v náhradní péči, dítě druhého z manželů nebo vnouče v pěstounské péči prarodičů. Nárok na daňové zvýhodnění na dítě se dá uplatňovat na nezaopatřené dítě i studenta do 26 let věku, který se soustavně studiem připravuje na budoucí povolání, ale i naopak, když se nezaopatřené těžce postižené dítě na budoucí povolání připravovat nemůže. K nároku na toto zvýhodnění pěstouni dokládají kromě rodného listu dítěte a případného dokladu o postižení dítěte, také dobu péče o uvedené dítě. Záležitost se dokládá soudním rozhodnutím nebo čestným prohlášením, do něhož se uvede soupis dětí, o které pěstoun v daném zdaňovacím období pečoval.

U slevy na manželku na manžela s nízkými příjmy se odměna pěstouna započítává do vlastních příjmů manželky/manžela

I manželé či registrovaní partneři s dítětem či dětmi v pěstounské péči mohou uplatnit slevu na manželku/manžela s nízkými vlastními příjmy do 68 000 Kč za celý rok a pokud splňují její podmínky, bude jim poskytnuta. Nárok na uvedenou slevu si uplatňuje v přiznání či zúčtování druhý z páru, který je zaměstnán či podniká. Nejdůležitějším hlediskem k danému nároku je právě to, že vlastní příjmy manželky/manžela za celý rok musí být právě jen do uvedeného limitu. Do těchto vlastních příjmů se některé příjmy nezapočítávají, ale jiné naopak ano. Odměna pěstouna se do uvedených příjmů ze zákona započítává, tedy je součástí onoho limitu 68 tisíc. Záleží tedy na konkrétní individuální situaci a výši odměny pěstouna i dalších příjmech, zda se podaří na uvedené daňové zvýhodnění dosáhnout. Nemusí to jít vždy.

Příspěvek při pěstounské péči nepodléhá zdanění ani odvodům na sociální a zdravotní pojištění

Příspěvek při pěstounské péči, který se vyplácí nezprostředkovaným pěstounům čili pěstounům, kteří jsou s dítětem, které mají v pěstounské péči v příbuzenském vztahu, nepodléhá zdanění ani povinným odvodům.

Uvedený příspěvek je z pohledu zákona sociální dávkou, která se odvíjí z násobku životního minima a její výši ovlivňuje též počet svěřených dětí a jejich zdravotní stav.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Datum článku: 02. 06. 2023

Podnikatelé, kteří se chystají prodat firmu nebo činit změny ohledně jejího vlastnictví by měli uvedený krok…

Více informací
Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Zvýšení odvodů pro OSVČ podle vládního balíčku dopadne hlavně na nejmenší podnikatele

Datum článku: 19. 05. 2023

Balíček vládních úsporných opatření, o kterém v současnosti jedná vláda, se nějaký způsobem dotkne každého…

Více informací
Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Zdanění hazardních her stoupne výhercům i provozovatelům

Datum článku: 17. 05. 2023

Současný vládní daňový balíček, který má pomoci k ozdravení státního rozpočtu zvýší mimo jiné i zdanění…

Více informací
Za nesprávně elektronicky podané přiznání mimořádně nebudou pokuty

Za nesprávně elektronicky podané přiznání mimořádně nebudou pokuty

Datum článku: 04. 05. 2023

Finanční správa v roce 2023 nebude mimořádně rozdávat pokuty za špatně podané přiznání k dani z příjmů…

Více informací