Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Platba zdravotního pojištění ze dvou příjmů

Každý občan našeho státu je pojištěncem některé ze zdravotních pojišťoven, a tímto náleží k některé ze čtyř základních skupin pojištěnců. Můžeme být zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné, státní pojištěnci, nebo osoby bez zdanitelných příjmů. Všichni povinně musíme mít hrazeno zdravotní pojištění. Pojištění hradíme ze svých příjmů, pouze státní pojištěnci je mají hrazené státem. Jaká je, ale situace, když máme příjmy dva? Je povinnost platit z obou zdravotní pojištění?

51ac8f655b4f2.jpeg
Datum článku: 15. 09. 2014

Zaměstnanec a přivýdělek

Když má zaměstnanec v zaměstnání řádnou pracovní smlouvu a je evidovaným pojištěncem zdravotní pojišťovny, pak nemusí mít starost. Je povinností zaměstnavatele vypočítat a provést řádné odvody na zdravotní pojištění.

Souběh zaměstnání s podnikáním

Osoba, která má podnikání jako hlavní pracovní činnost, je povinna odvádět zdravotní pojištění za celý rok. Pro rok 2014 je stanoven minimální vyměřovací základ na 155 652 Kč. Odvod z tohoto základu na zdravotní pojištění je minimálně 21 014 Kč, což je 13,5% z částky 155 652 Kč. Výhodu bude mít občan podnikající při zaměstnání, protože podnikání je bráno jako vedlejší činnost. U vedlejší činnosti se mohou zálohy na zdravotní pojištěni zaplatit hromadně při odevzdání daňového přiznání za celý rok a zároveň se nemusí dodržet minimální vyměřovací základ. Být zaměstnaný a podnikat se může vyplatit.

Souběh práce a dohod

Pokud je občan zaměstnán a k tomu má ještě příjem z dohody o provedení práce, nebo dohody o provedení činnosti, může být jeho přivýdělek velmi výhodný. Z dohod totiž neplatí zdravotní pojištění, pokud nepřekročí určité limity. U dohody i smlouvy o provedení práce je hranice příjmu do 10 000 Kč měsíčně. U dohody o pracovní činnosti nesmí částka přesáhnout 2 499 Kč. Pokud je občan osobou bez zdanitelných příjmů, musí i při zaměstnání na dohodu platit 1 148 Kč na zdravotní pojištění.

Zaměstnání a pronájem

Pokud je druhý příjem občana z pronájmu, pak z tohoto příjmu také nebude platit zdravotní pojištění, ale zaplatí z tohoto příjmu daň z příjmu fyzických osob. Smůlu má ovšem opět osoba bez zdanitelných příjmů. Ta si povinnou částku zaplatit musí.

Důchodce s dalším příjmem platit musí

Zaměstnaný starobní důchodce musí zaplatit zdravotní pojištění ze své hrubé mzdy. Důchodce podnikatel bude pojištění platit úměrně dosaženému zisku.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Daně a pojistné při výkonu funkce jednatele ve společnosti s. r. o

Datum článku: 13. 05. 2020

Funkce jednatele ve společnosti s. r. o. je velmi klíčová a náročná činnost zvláště v případě malých třeba…

Více informací
Samoplátci musí i při epidemii platit zdravotní pojištění

Samoplátci musí i při epidemii platit zdravotní pojištění

Datum článku: 03. 04. 2020

Platby zdravotního pojištění si samoplátci musí hlídat i při epidemii a platit zdravotní pojišťovně alespoň…

Více informací
Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Datum článku: 24. 03. 2020

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh…

Více informací

Zálohy na zdravotní pojištění budou OSVČ dočasně odpuštěny také

Včera i tyto stránky informovaly o tom, že živnostníkům i dalším OSVČ bude na půl roku prominuta platba záloh na důchodové pojištění. A včera se vláda dohodla na tom, že stejný postup bude platit i pro zdravotní pojištění.

K prominutým platbám na důchodové pojištění se přidává i prominutí plateb zdravotního pojištění

Dnes Parlament na mimořádné schůzi schvaluje daňové úlevy pro OSVČ těžce zkoušené současnou virovou krizí. Jak už informovaly tyto stránky včera, jedná se o kromě jiného o prominutí plateb pro OSVČ na důchodové pojištění a po včerejším dalším jednání se vláda rozhodla taktéž dané skupině prominout i platby na zdravotní pojištění.

Protože OSVČ jsou teď jednou z nejohroženějších skupin, protože většina z nich za současného stavu nemůže konat svou práci a nemá však nárok na náhradu mzdy, budou jim odpuštěny povinné platby na sociální i zdravotní pojištění. Platby budou odpuštěny všem OSVČ do výše minimálních záloh za období březen až srpen 2020.

OSVČ s vyšší než minimální zálohou doplatí rozdíl příští rok v ročním vyúčtování

Povinnými platbami se v krizové situaci nemusí zabývat ani OSVČ, kteří mají povinnost vyšší než minimální. Pro tyto podnikatele platí taktéž prominutí minimálních záloh a to co mají zaplatit nad minimum, si mohou doplatit v příštím roce po vyúčtování.