Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Platnost povinného ručení si vždy musí hlídat i řidič vozidla

Každý, kdo se chystá  usednout za volant, tedy i třeba zaměstnanec, který si na pracovní cestu bere služební vůz, by si měl před převzetím zkontrolovat, že vozidlo má platné povinné ručení. Podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se stanoví odpovědnost jak vlastníkovi, tak provozovateli vozidla, ale pozor, zákaz provozu vozidel bez povinného ručení dopadá vždy na toho, kdo vozidlo řídí.

Platnost povinného ručení si vždy musí hlídat i ři 2.jpg
Datum článku: 06. 12. 2021

Pokuta za řízení vozidla bez platného povinného ručení dopadne vždy na řidiče, i když není vlastníkem vozu

Ohledně plnění odpovědnosti za provoz motorového vozidla a hlídání platnosti povinného ručení se velmi často řeší nepříjemnosti mezi vlastníky a provozovateli vozidla, zvláště když je třeba řešit nepříjemné záležitosti ohledně případné pokuty. Pokuta za provoz vozidla bez platného povinného ručení činí podle zákona 168/1999 čili zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, 5000 až 40 000 Kč. Spory končící velmi často až u soudu vznikají většinou o to, kdo má popisovanou odpovědnost a na kom tudíž leží břemeno pokuty, právě když vlastník a provozovatel vozidla, tedy ten, kdo vozidlo řídí, jsou odlišné osoby. Jak uvedenou situaci vidí zákon?

Především je třeba jednoznačně zdůraznit, že zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích tedy zákon č. 56/2021 v § 1 odstavci 2 zakazuje provozovat vozidlo bez povinného ručení. Provoz vozidla znamená pohyb daného vozidla po pozemních komunikacích a provozovatelem vozidla nemusí být nutně vlastník vozidla. Provozovatelem vozidla se ze zákona stává každá osoba, která má vozidlo od jeho vlastníka či jiného provozovatele půjčeno a řídí jej, čili používá. Uvedená osoba nemusí být vůbec zapsána v registru vozidel jako vlastník či provozovatel vozidla, ale odpovědnost za provoz vozidla na ni přechází ve chvíli, kdy vozidlo používá. Zákon o odpovědnosti z provozu vozidel určuje taktéž, že zákaz provozovat vozidlo bez platného povinného ručení dopadá bez rozdílu na každého, kdo vozidlo řídí a bez sjednaného povinného ručení nesmí nikdo s vozidlem vyjet na pozemní komunikaci. V případě porušení daného zákazu je řidič vozidla dle § 16 zákona o odpovědnosti odpovědný za to, že s vozidlem, které má zákaz vyjet na pozemní komunikaci vyjel a nezkontroloval předem platnost povinného ručení a za uvedený přestupek mu přísluší pokuta ve výši 5000 Kč na místě nebo až 40 000 Kč ve správním řízení.

Vždy před řízením cizího vozu je třeba kontrolovat, zda vozidlo má sjednáno povinné ručení

Jak ukazují řádky výše, řidiči, který se chystá řídit vůz půjčený či pronajatý se rozhodně vyplatí vždy pečlivě zkontrolovat právě to, zda vůz má v pořádku povinné ručení. Argument, že není vlastníkem vozidla a za to, že vozidlo nemá platné pojištění odpovědnosti, tedy neodpovídá, mu od pokuty za přestupek nepomůže. Každý, kdo hodlá řídit vozidlo si má ve vlastním zájmu ověřit, že vozidlo má sjednáno povinné ručení, protože ve chvíli, kdy řidič provozem vozidla způsobí škodu, je za tuto škodu odpovědný, protože vozidlo provozoval, tedy řídil.

Vlastník vozidla má sice povinnost uzavřít pojištění odpovědnosti a má taktéž odpovědnost za provoz vozidla, pokud je jednoznačně tímto vlastníkem i provozovatelem současně. Vlastník, který nemá sjednáno povinné ručení, musí povinně přispívat do garančního fondu České kanceláře pojistitelů. Povinnost přispívat do garančního fondu kanceláře pojistitelů má však vždy také řidič, tato povinnost je společná a nerozdílná, ale s odpovědností to může být odlišné podle toho, zda je vlastník vozidla současně i jeho řidičem provozovatelem nebo není. Pokud vlastník vozidla a provozovatel vozidla jsou dvě či tři odlišné osoby, nemusí odpovědnost vlastníka za provoz vozidla bez povinného ručení vůbec nastat. Vlastník vozidla tedy nemusí být vždy provozovatelem vozidla. Také Nejvyšší správní soud ČR v jednom z určujících rozsudků k dané problematice potvrdil, že může nastat i situace, že vlastník vozidla je pouze zapsaným vlastníkem v registru, ale vozidlo fakticky nepoužívá tedy, neprovozuje a naopak toto vozidlo reálně na komunikaci provozuje jiná osoba, pak nelze vlastníka trestat za přestupek porušení odpovědnosti podle § 16. Uvedený paragraf se tedy vždy vztahuje k odpovědnosti řidiče jako uživatele nikoli vlastníka vozidla.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Nepřetržitý odpočinek zaměstnance při více zaměstnáních nebo dohodách

Datum článku: 10. 11. 2023

Doba nepřetržitého odpočinku zaměstnance v pracovním procesu je nařízena přímo zákoníkem práce. Zaměstnavatelé…

Více informací
Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Agentury práce budou zřejmě platit vyšší poplatek za povolení k činnosti a nejen to

Datum článku: 09. 11. 2023

Agentury práce se při své činnosti často dopouštějí chyb i nedodržování zákonů. Z uvedeného důvodu se chystá…

Více informací