Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podání přiznání k dani je elektronicky správně i přes portál MOJE daně

Ohledně nových povinností v oblasti podání přiznání elektronickou formou kvůli automaticky zřízeným datovým schránkám, stále mnoho podnikatelů tápe a nejsou si jisti, jak postupovat, aby povinnost splnili správně a nemuseli napravovat chyby. Datová schránka nemusí být jedinou cestou, jak podat přiznání k dani z příjmů elektronicky správně.

Podání <a href="https://www.vedeni-ucetnictvi.cz/sluzby/zpracovani-priznani-k-dani"  >přiznání k dani</a> je elektronicky správně i přes portál  2.jpg
Datum článku: 22. 02. 2023

Povinnost elektronického podání přiznání mohou podnikatelé splnit nejen přes datovou schránku ale i přes portál MOJE daně Finanční správy

Od 1. ledna 2023 došlo k novelizaci zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech, a autorizované konverzi dokumentů, což přineslo zásadní změny v povinnostech pro všechny podnikající osoby. Uvedené změny jsou v nutnosti komunikovat s úřady elektronicky a činit taktéž podání zvláště finančnímu úřadu jedině elektronickou formou. K danému účelu stát postupně automaticky od 1. 1. 2023 zřizuje všem podnikatelům povinně datovou schránku. Datové schránky jsou takto automaticky plošně a povinně zřizovány všem podnikatelům, aby nástroj k elektronické komunikaci automaticky měli a nešlo se vymlouvat na to, že podnikatel elektronicky komunikovat nemůže.

Jak je řečeno výše, datové schránky jsou od 1. ledna 2023 zřizovány postupně všem podnikatelům právnickým i fyzickým osobám, ale také společenstvím vlastníků jednotek, spolkům nadacím honebním společenstvím i dalším subjektům, které dané zařízení ještě nemají nebo je případně nemají aktivní. Toto zřizování datových schránek bude probíhat do konce března 2023.

Platí, že od okamžiku, kdy začne být podnikatelova datová schránka aktivní, musí činit formulářová podání vůči finančnímu úřadu jedině elektronicky. Znamená to, že jedině elektronickou formu musí mít od okamžiku zaktivnění datové schránky samozřejmě i podávané přiznání k dani z příjmů.

Na straně druhé je třeba říci, že datová schránka je jednou, ale nikoli jedinou možností jak uskutečnit podání elektronicky. Elektronicky lze přiznání k dani vyplnit i podat také prostřednictvím specializovaného portálu MOJE daně, který je na stránkách finanční správy. Povinnost elektronické formy přiznání tedy podnikatel splní, ať použije datovou schránku nebo uvedený portál. Oba uvedené způsoby jsou možné a správné. Jinými slovy, ve chvíli, kdy bude mít podnikatel aktivní, čili zpřístupněnu datovou schránku může už přiznání i další podání činit jedině elektronicky, přiznání v papírové formě už možné není. Je zde ale možnost volby a podání může být uskutečněno datovou schránkou nebo prostřednictvím výše uvedeného portálu. Obojí je správný postup. Více zde.

Závěrem připomeňme i to, že do chvíle, než je zřízená datová schránka aktivní, může podnikateli ještě i v roce 2023 být přijata jako správná i papírová forma přiznání. Zde je však třeba vědět, že ona povinně zřízená schránka se aktivuje, buď od okamžiku, kdy se do ní podnikatel sám přihlásí, nebo dojde k aktivaci automatické po uplynutí 15 dne od zaslání přístupových údajů na adresu trvalého bydliště podnikatele. I když podnikatel nebude konat žádnou aktivitu, tak se datová schránka po uplynutí výše uvedené doby aktivuje sama, což znamená, že do ní začnou chodit písemnosti od úřadů a institucí a její obsah bude nutné kontrolovat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Směrnice NIS2 ukládá firmám i úřadům ostřeji střežit kyberbezpečnost již v roce 2024

Datum článku: 29. 11. 2023

Manažery větších firem s počtem zaměstnanců přesahujícím padesátku a ročním obratem v přepočtu kolem 10…

Více informací
Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Vlastníci, kteří se dodatečně přihlásí k nemovitosti, musí zaplatit daň i podat přiznání k dani z nemovitostí

Datum článku: 28. 11. 2023

Vlastníci nedostatečně identifikovaní v katastru nemovitostí i vlastníci neidentifikovaní čili neznámí mají…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací