Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podání přiznání ve zvláštním režimu daňovým poradcem nebrání tomu, aby si běžné přiznání podával podnikatel sám

Pokud si podnikatel zvolí pomoc daňového poradce při podávání přiznání ve zvláštním režimu One stop shop (OSS) neznamená to, že by už všechna přiznání za tohoto podnikatele musel činit jen poradce. Co podnikatel v daňových záležitostech zvládá sám, je mu vždy ku prospěchu a využití daňového poradce je možností nikoli povinností.

Podání přiznání ve zvláštním režimu daňovým poradcem nebrání tomu, aby si běžné přiznání p 2.jpg
Datum článku: 30. 08. 2021

Běžná daňová přiznání si může podnikatel podávat sám i v případě, že na náročnější úkony používá pomoc poradce

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop je novinkou v podnikatelských záležitostech ohledně DPH zavedenou od 1. 7. 2021.

Uvedený zvláštní režim jednoho správního místa slouží podnikatelům v ČR k odvodu DPH u přeshraničních daňových plnění v rámci EU. Pokud je podnikatel zaregistrován v uvedeném režimu odvádí DPH legálně jednodušeji pouze v jednom státě i když jde o přeshraniční plnění. Pokud podnikatel uvedený zvláštní režim nevyužije, vznikne mu povinnost registrovat se a odvést DPH v každém členském státě kam je dodáno zboží či poskytnuta služba. Jenže s DPH se vždy pojí neodvratná povinnost podávání daňového přiznání k DPH. Toto přiznání musí být samozřejmě vždy podáno, tak jak určuje zákon i v případě, podnikatel použije uvedený zvláštní režim.

Protože jde o novinku, rozhodl se již nyní nejeden podnikatel, že daňové záležitosti související s uvedeným zvláštním režimem přenechá na starosti daňovému poradci. Takovému postupu nic nebrání a podnikateli nepřibude další zátěž.

Na straně druhé mnoho podnikatelů v dané souvislosti přemýšlí nad otázkou, jak to v daném případě bude s běžnými daňovými přiznáními, pokud bude to se zvláštním režimem obstarávat daňový poradce, tak zda nebude potřeba, aby tento poradce podával i další přiznání podnikatele, kterých se uvedený specifický režim netýká.

Finanční správa ČR k dané záležitosti odpovídá, že podnikatel si může běžné daňové přiznání podávat nadále sám i když na zvláštní režim jednoho správního místa má najatého poradce. Pokud byl poradce zplnomocněn jen na plnění úkolů souvisejících s uvedeným zvláštním režimem a nebyl pověřen i úkoly dalšími, pak už z podstaty věci plyne, že o běžné přiznání k dani se podnikateli starat nebude, protože to jeho úkolem není a nebyl k ní zplnomocněn. Tudíž je logické, že dokonce bude potřeba, aby si běžné přiznání podnikatel podal sám nebo případně rozšířil poradci zplnomocnění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Poslední termín na podání přehledů při přiznání s poradcem vyprší první srpnový den

Poslední termín na podání přehledů při přiznání s poradcem vyprší první srpnový den

Datum článku: 28. 07. 2022

V pondělí 1. srpna 2022 definitivně skončí možnost podat povinné přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Přiznání k dani z příjmů fyzických osob se nejspíš bude podávat až od 25 000 Kč

Datum článku: 20. 07. 2022

Neustálý růst cen všeho na co jen člověk pomyslí je velmi zneklidňujícím faktorem, na němž většina z nás nic…

Více informací
Možnost vrácení DPH z ciziny je zde pro firmy i v roce 2022

Možnost vrácení DPH z ciziny je zde pro firmy i v roce 2022

Datum článku: 19. 07. 2022

Daň z přidané hodnoty je jednou z nejdůležitějších daní, je nedílnou součástí téměř všech…

Více informací
Nespolehlivý plátce DPH velmi často může pro příjemce znamenat ručení za daň

Nespolehlivý plátce DPH velmi často může pro příjemce znamenat ručení za daň

Datum článku: 11. 07. 2022

Před nespolehlivostí v oblasti daní je vždy třeba mít se na pozoru. Zvláště je nutné si hlídat spolehlivost…

Více informací