Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podání přiznání ve zvláštním režimu daňovým poradcem nebrání tomu, aby si běžné přiznání podával podnikatel sám

Pokud si podnikatel zvolí pomoc daňového poradce při podávání přiznání ve zvláštním režimu One stop shop (OSS) neznamená to, že by už všechna přiznání za tohoto podnikatele musel činit jen poradce. Co podnikatel v daňových záležitostech zvládá sám, je mu vždy ku prospěchu a využití daňového poradce je možností nikoli povinností.

Podání přiznání ve zvláštním režimu daňovým poradcem nebrání tomu, aby si běžné přiznání p 2.jpg
Datum článku: 30. 08. 2021

Běžná daňová přiznání si může podnikatel podávat sám i v případě, že na náročnější úkony používá pomoc poradce

Zvláštní režim jednoho správního místa neboli One Stop Shop je novinkou v podnikatelských záležitostech ohledně DPH zavedenou od 1. 7. 2021.

Uvedený zvláštní režim jednoho správního místa slouží podnikatelům v ČR k odvodu DPH u přeshraničních daňových plnění v rámci EU. Pokud je podnikatel zaregistrován v uvedeném režimu odvádí DPH legálně jednodušeji pouze v jednom státě i když jde o přeshraniční plnění. Pokud podnikatel uvedený zvláštní režim nevyužije, vznikne mu povinnost registrovat se a odvést DPH v každém členském státě kam je dodáno zboží či poskytnuta služba. Jenže s DPH se vždy pojí neodvratná povinnost podávání daňového přiznání k DPH. Toto přiznání musí být samozřejmě vždy podáno, tak jak určuje zákon i v případě, podnikatel použije uvedený zvláštní režim.

Protože jde o novinku, rozhodl se již nyní nejeden podnikatel, že daňové záležitosti související s uvedeným zvláštním režimem přenechá na starosti daňovému poradci. Takovému postupu nic nebrání a podnikateli nepřibude další zátěž.

Na straně druhé mnoho podnikatelů v dané souvislosti přemýšlí nad otázkou, jak to v daném případě bude s běžnými daňovými přiznáními, pokud bude to se zvláštním režimem obstarávat daňový poradce, tak zda nebude potřeba, aby tento poradce podával i další přiznání podnikatele, kterých se uvedený specifický režim netýká.

Finanční správa ČR k dané záležitosti odpovídá, že podnikatel si může běžné daňové přiznání podávat nadále sám i když na zvláštní režim jednoho správního místa má najatého poradce. Pokud byl poradce zplnomocněn jen na plnění úkolů souvisejících s uvedeným zvláštním režimem a nebyl pověřen i úkoly dalšími, pak už z podstaty věci plyne, že o běžné přiznání k dani se podnikateli starat nebude, protože to jeho úkolem není a nebyl k ní zplnomocněn. Tudíž je logické, že dokonce bude potřeba, aby si běžné přiznání podnikatel podal sám nebo případně rozšířil poradci zplnomocnění.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Pokud má poplatník více datových schránek je jedno, z které přiznání podá

Datum článku: 22. 03. 2023

Někteří daňoví poplatníci, kteří mají více datových schránek a současně od roku 2023 také povinnost podávat…

Více informací
Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací
Uživatelé portálu MOJE daně se musí chránit před phishingovými útoky

Uživatelé portálu MOJE daně se musí chránit před phishingovými útoky

Datum článku: 15. 03. 2023

Finanční správa upozorňuje, že také při používání portálu MOJE daně při podávání přiznání je třeba si…

Více informací
Pěstouni a vypořádání s daněmi

Pěstouni a vypořádání s daněmi

Datum článku: 14. 03. 2023

Daňové záležitosti poplatníka a daňové povinnosti stanovené zákonem o daních z příjmů se týkají…

Více informací