Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím má pevně stanovená pravidla pro účetní evidenci a přiznání k DPH

Zvláštní režim pro obchodníky s použitým zbožím upravuje § 90 zákona o DPH a jedná se pomocný nástroj pro obchodníky s použitým zbožím, starožitnostmi a sběratelskými předměty, kteří pokud nakupují zboží od neplátců DPH, nemají nárok na uplatnění odpočtu daně, který mají obchodníci s novým zbožím. Zvláštní režim je tedy nástroj, který kompenzuje dané znevýhodnění, ale jde o záležitost zcela dobrovolnou obchodník, může tento nástroj použít, ale nemusí.

Zvláštní režim DPH pro obchodníky s použitým zbožím má pevně stanovená pravidla 2.jpg
Datum článku: 24. 05. 2021

Zvláštní režim daně pro použité zboží umožňuje odvádět DPH jen z přirážky z celé prodejní ceny zboží

Každý obchodník plátce DPH, který prodává výrobky či služby má ze zákona povinnost odvádět část z hodnoty tohoto zboží či služeb ve formě DPH do státní pokladny, ale následně si jako plátce může opět ze zákona odečíst rozdíl mezi zaplacenou a obdrženou daní.

Mezi prodejem zboží nového a zboží použitého však může být zásadní rozdíl v tom, že použité zboží, umělecké předměty či starožitné věci prodávají často lidé, kteří nejsou plátci DPH a obchodník, který od nich zboží nakupuje, ale povinným plátcem daně je a pokud prodá zboží dalšímu klientovi, DPH odvést musí, ale odpočet si uplatnit nemůže. Právě pro uvedené případy, aby tito obchodníci nebyli znevýhodněni, mají možnost si při prodeji jmenovaného zboží použitého uměleckého či starožitného uplatnit uvedený zvláštní režim DPH.

Zvláštní režim umožňuje obchodníkům s uvedeným zbožím zdanit jen vlastní zisk z prodeje tedy rozdíl mezi prodejní cenou bez daně a pořizovací cenou zboží. Zdaňuje se pouze přirážka a základem daně je tato přirážka snížená o daň z přirážky. Pokud obchodník nepoužije tento zvláštní režim, bude muset povinně odvést daň z celkové částky ceny zboží, která je mnohem vyšší, než při použití daného postupu. Jak je, však řečeno hned v úvodu použití uvedeného režimu není povinné, jde pouze o možnost volby.

Uvedený zvláštní režim se tedy uplatňuje zejména při opětovném prodeji již používaného zboží a starých či uměleckých předmětů. V případě použitého zboží jde nejčastěji o prodej aut, elektroniky oblečení, atd., a je třeba podotknout, že nemusí jít vždy o zboží staré. Může se jednat dokonce o zboží zánovní, jehož stav se zásadně nezměnil a je navzdory předchozímu použití vhodné k dalšímu používání bez rozsáhlého fyzického zásahu do jeho podstaty.

Zvláštní režim DPH má samozřejmě zákonem nastaveny podmínky používání i podmínky vedení účetnictví a přiznání k DPH

Samozřejmě vždy pokud jsou někde nastavena z nějakého důvodu odlišná pravidla, musí být přesně stanoveno i to, kdy a jak je možné tato pravidla správně používat. A pokud jde o obchod a obchodování musí být vždy nastavena a hlavně dodržována také pravidla účetní a pochopitelně ta daňová.

Zboží, které může být předmětem popisovaného zvláštního režimu pro obchodování s použitým zbožím, vymezuje zákon o DPH v §90 ve své příloze č. 4. Uvedený paragraf  určuje také to, kdo je obchodníkem s daným zbožím a zejména to, za jakých podmínek může či nemůže být tento režim použit.

Při použití uvedeného zvláštního režimu vždy musí být jasně a jednoznačně v daňovém dokladu uvedeno, že se jedná o zvláštní režim pro použité zboží či zvláštní režim pro umělecká díla či zvláštní režim pro starožitnosti a umělecké předměty.

V záznamové evidenci musí být vždy jednoznačně uvedeno, že je používán uvedený zvláštní režim DPH a záznam musí být veden odděleně od záznamů v běžném režimu. Samozřejmě má uvedený režim zákonem nastavena i pravidla pro účetnictví a vyplňování přiznání k DPH. Pořizovací cena zboží nakoupeného v daném režimu se v přiznání zapisuje do řádku 26. Další informace k dané problematice i k účtování můžete zjistit zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Spolupráci s OSVČ je třeba jistit správnou smlouvou, aby nešlo o švarcsystém

Datum článku: 13. 11. 2023

Spolupráci s OSVČ si firmy musí stále bedlivě střežit, aby vždy probíhala zákonnou cestou na základě platných…

Více informací