Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikající fyzická osoba může daňovou administrativu řešit několika způsoby

Pokud je člověk podnikající fyzickou osobou, tak se plnění daňových administrativních povinností zkrátka nevyhne a prokazovat a danit své příjmy z podnikání zkrátka musí, ať už jsou větší či menší. Podnikající fyzická osoba si dle svého podnikatelského zaměření, výše příjmů i dalších aspektů své činnosti může volit mezi několika způsoby, jak zdanění svých příjmů provede a jaký postup použije.

Podnikající fyzická osoba může daňovou administrativu řešit někol 2.jpg
Datum článku: 17. 01. 2023

Nejčastěji menší podnikatelé řeší daňové povinnosti prostřednictvím daňové evidence, uplatněním výdajů procentem z příjmů nebo režimem paušální daně

Jak napovídá úvod, menší podnikatelé, kteří své podnikání neprovozují jako právnická osoba a zákon jim daný způsob podnikání neurčuje, provozují svoji podnikatelskou aktivitu jako fyzická osoba a si mohou vybrat, jakým daňovým režimem budou plnit své daňové povinnosti vůči státu. Bez plnění daňových povinností a pravidelné zpovědi správci daně prostřednictvím podávání daňového přiznání nebo použití režimu paušální daně to ani v podnikání fyzických osob zkrátka nejde.

Větší část podnikajících fyzických osob se nevyhne každým rokem a stejně tak i v roce 2023 podání přiznání k dani z příjmů podnikající osoby. Pro nejmenší podnikatele a živnostníky s ročními příjmy v určitém limitu je zde od roku 2021 možnost nemuset podávat přiznání k dani z příjmů daňové povinnosti si řešit systémem paušální daně.

Ve všech případech však musí na začátku plnění povinností být určena správná výše daně dle činnosti a příjmů konkrétního podnikatele v konkrétním zdaňovacím období. Uvedenou veličinu si musí podnikatel vypočítat přímo v daňovém přiznání nebo v režimu paušální daně je částka k odvodu uvedené daně stanovena přímo zákonem.

Režim paušální daně lze využít, jen pokud roční příjmy z podnikání nepřekročí stanovený limit a podnikatel není dlužníkem v insolvenčním řízení ani společníkem v právnické osobě

Nejjednodušším způsobem, jak se vypořádat při drobném podnikání s daňovými povinnostmi a nemuset se potýkat s daňovým přiznáním a výpočty se jeví možnost použití režimu paušální daně, kde je pevně stanovena částka k měsíční platbě daně i měsíční částka na zdravotní a sociální odvod a podnikatel zaplatí vše každý měsíc v jedné jediné platbě a daňové přiznání řešit nemusí. Jenže jak je už naznačeno výše uvedený daňový režim není vhodný úplně pro každého podnikatele, protože je omezen hlavně limitem ročních podnikatelských příjmů a má i další omezující podmínky. Režim paušální daně je určen pro nejmenší OSVČ a živnostníky, kteří mají roční příjmy z podnikání do 2 milionů korun, nejsou zainteresovány v dalším podnikání právnické osoby například jako společník. A v neposlední řadě, kdo chce uvedený režim používat, nesmí být ani dlužníkem v insolvenčním řízení.

V neposlední řadě je třeba připomenout, že ani podnikatel, který používá uvedený režim, se bez alespoň orientačních záznamů o příjmech ze svého podnikání také neobejde, protože je potřeba si hlídat výše uvedený limit ročních příjmů, kvůli doložení splnění dané podmínky. Pokud příjmy podnikatele limit překročí, je nutné z daného daňového režimu vystoupit a začít používat jiný způsob plnění daňových povinností.

Je zde i daňová evidence či uplatnění výdajů procentem z příjmů

Pro podnikající fyzické osoby, které nechtějí záležitosti svého podnikání řešit prostřednictvím vedení účetnictví a systém paušální daně je pro ně také nevhodný jsou zde ještě jiné způsoby, jak mít plnění daňových povinností alespoň trochu snazší než s účetnictvím, ale bez podání přiznání k dani z příjmů, už se věc neobejde. Pokud podnikatel nemusí povinně ze zákona vést účetnictví a ani dobrovolně jej vést nechce a zároveň má příjmy za předchozí rok do 25 milionů korun, může si jako způsob daňové administrativy zvolit vedení daňové evidence. V rámci daňové evidence si podnikatel vede záznamy o skutečných příjmech a výdajích a také o majetku a závazcích. Z těchto zaznamenaných údajů o svých skutečných příjmech a výdajích pak následně v daňovém přiznání vypočítá daň z příjmů ze svého podnikání a tuto daň pak uplatní u správce daně v rámci zákonem uložených povinností. Příjmy a výdaje daňové evidence je třeba vyplnit v daňovém přiznání k dani z příjmů do přílohy č. 1 na řádky 101 a 102.

Další variantou, jak řešit jako podnikající fyzická osoba daňové povinnosti a nemuset při tom vést účetnictví je uplatnit si výdaje na podnikání procentem z výše dosažených příjmů. Jedná se o metodu takzvaného výdajového paušálu, kterou si podnikatel určí daň ze svých dosažených příjmů a tuto daň pak používá v daňovém přiznání.

Uvedený proces se opět hodí jen pro některé podnikatele, protože si lze takto uplatnit výdaje jen do určité částky a  záleží vždy také na druhu podnikání, jaké procentní paušál půjde uplatnit. Procento výdajů je stanoveno v rozmezí od 30% do 80%. Až 80 procent výdajů proti příjmům si lze uplatnit pří řemeslném  podnikání a také v zemědělské výrobě a v lesním a vodním hospodářství, nejvýše lze takto uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč. Při použití paušálu 60% lze uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, ale jen na živnostenské podnikání jinde neuvedené. Čtyřiceti procentní paušál lze použít na jiné příjmy ze samostatné činnosti a třiceti procentní paušál na příjmy z nájmu majetku, ale výdaje lze uplatnit jen do částky 800 000 při jiných příjmech a při příjmech z nájmu majetku lze uplatnit výdaje jen do částky 600 000 Kč. Pozor neplést metodu paušálních výdajů s režimem paušální daně, jde o zcela jinou záležitost.

Podnikající fyzické osoby mohou také dobrovolně vést účetnictví

Další cestou jak plnit daňovou administrativu a mít pořádek v podnikání je dobrovolné vedení účetnictví. Ze správně vedeného účetnictví se daň z příjmů určuje nejpřesněji. Vedení účetnictví si však žádá preciznost, pravidelnou práci na administrativě, používání předepsaných postupů i další povinnosti.

Pokud není vedení účetnictví nutné, většina podnikatelů dává přednost jinému způsobu zpovědi ohledně svých příjmů a z nich plynoucích daní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Zdanění výher od roku 2024 stoupne a pravidla jsou u každé výhry mírně odlišné

Datum článku: 21. 11. 2023

Od roku 2024 se všichni, kteří se občas neubrání pokušení hráčské vášně, musí připravit na nové daňové…

Více informací
Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Přispívání na stravu zaměstnancům bude od roku 2024 žádat více evidence

Datum článku: 06. 11. 2023

Konsolidační balíček daňových opatření, kterým se v současnosti zabývá senát a má být realitou od 1. 1, 2024…

Více informací
Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Přiznání k dani za rok 2023 bude potřeba vyplnit v korunách i při placení daní a účtování v cizí měně

Datum článku: 01. 11. 2023

Tuzemské firmy, které při své činnosti převážně operují s cizí měnou, budou moci od 1. 1. 2024 v cizí měně…

Více informací
Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Ocenění nehmotného majetku spojených osob si žádá zkušené znalce

Datum článku: 30. 10. 2023

Stanovení hodnoty nehmotného majetku hraje klíčovou roli v kontextu plnění daňových povinností. Jenže správné…

Více informací