Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikající fyzická osoba může daňovou administrativu řešit několika způsoby

Pokud je člověk podnikající fyzickou osobou, tak se plnění daňových administrativních povinností zkrátka nevyhne a prokazovat a danit své příjmy z podnikání zkrátka musí, ať už jsou větší či menší. Podnikající fyzická osoba si dle svého podnikatelského zaměření, výše příjmů i dalších aspektů své činnosti může volit mezi několika způsoby, jak zdanění svých příjmů provede a jaký postup použije.

Podnikající fyzická osoba může daňovou administrativu řešit někol 2.jpg
Datum článku: 17. 01. 2023

Nejčastěji menší podnikatelé řeší daňové povinnosti prostřednictvím daňové evidence, uplatněním výdajů procentem z příjmů nebo režimem paušální daně

Jak napovídá úvod, menší podnikatelé, kteří své podnikání neprovozují jako právnická osoba a zákon jim daný způsob podnikání neurčuje, provozují svoji podnikatelskou aktivitu jako fyzická osoba a si mohou vybrat, jakým daňovým režimem budou plnit své daňové povinnosti vůči státu. Bez plnění daňových povinností a pravidelné zpovědi správci daně prostřednictvím podávání daňového přiznání nebo použití režimu paušální daně to ani v podnikání fyzických osob zkrátka nejde.

Větší část podnikajících fyzických osob se nevyhne každým rokem a stejně tak i v roce 2023 podání přiznání k dani z příjmů podnikající osoby. Pro nejmenší podnikatele a živnostníky s ročními příjmy v určitém limitu je zde od roku 2021 možnost nemuset podávat přiznání k dani z příjmů daňové povinnosti si řešit systémem paušální daně.

Ve všech případech však musí na začátku plnění povinností být určena správná výše daně dle činnosti a příjmů konkrétního podnikatele v konkrétním zdaňovacím období. Uvedenou veličinu si musí podnikatel vypočítat přímo v daňovém přiznání nebo v režimu paušální daně je částka k odvodu uvedené daně stanovena přímo zákonem.

Režim paušální daně lze využít, jen pokud roční příjmy z podnikání nepřekročí stanovený limit a podnikatel není dlužníkem v insolvenčním řízení ani společníkem v právnické osobě

Nejjednodušším způsobem, jak se vypořádat při drobném podnikání s daňovými povinnostmi a nemuset se potýkat s daňovým přiznáním a výpočty se jeví možnost použití režimu paušální daně, kde je pevně stanovena částka k měsíční platbě daně i měsíční částka na zdravotní a sociální odvod a podnikatel zaplatí vše každý měsíc v jedné jediné platbě a daňové přiznání řešit nemusí. Jenže jak je už naznačeno výše uvedený daňový režim není vhodný úplně pro každého podnikatele, protože je omezen hlavně limitem ročních podnikatelských příjmů a má i další omezující podmínky. Režim paušální daně je určen pro nejmenší OSVČ a živnostníky, kteří mají roční příjmy z podnikání do 2 milionů korun, nejsou zainteresovány v dalším podnikání právnické osoby například jako společník. A v neposlední řadě, kdo chce uvedený režim používat, nesmí být ani dlužníkem v insolvenčním řízení.

V neposlední řadě je třeba připomenout, že ani podnikatel, který používá uvedený režim, se bez alespoň orientačních záznamů o příjmech ze svého podnikání také neobejde, protože je potřeba si hlídat výše uvedený limit ročních příjmů, kvůli doložení splnění dané podmínky. Pokud příjmy podnikatele limit překročí, je nutné z daného daňového režimu vystoupit a začít používat jiný způsob plnění daňových povinností.

Je zde i daňová evidence či uplatnění výdajů procentem z příjmů

Pro podnikající fyzické osoby, které nechtějí záležitosti svého podnikání řešit prostřednictvím vedení účetnictví a systém paušální daně je pro ně také nevhodný jsou zde ještě jiné způsoby, jak mít plnění daňových povinností alespoň trochu snazší než s účetnictvím, ale bez podání přiznání k dani z příjmů, už se věc neobejde. Pokud podnikatel nemusí povinně ze zákona vést účetnictví a ani dobrovolně jej vést nechce a zároveň má příjmy za předchozí rok do 25 milionů korun, může si jako způsob daňové administrativy zvolit vedení daňové evidence. V rámci daňové evidence si podnikatel vede záznamy o skutečných příjmech a výdajích a také o majetku a závazcích. Z těchto zaznamenaných údajů o svých skutečných příjmech a výdajích pak následně v daňovém přiznání vypočítá daň z příjmů ze svého podnikání a tuto daň pak uplatní u správce daně v rámci zákonem uložených povinností. Příjmy a výdaje daňové evidence je třeba vyplnit v daňovém přiznání k dani z příjmů do přílohy č. 1 na řádky 101 a 102.

Další variantou, jak řešit jako podnikající fyzická osoba daňové povinnosti a nemuset při tom vést účetnictví je uplatnit si výdaje na podnikání procentem z výše dosažených příjmů. Jedná se o metodu takzvaného výdajového paušálu, kterou si podnikatel určí daň ze svých dosažených příjmů a tuto daň pak používá v daňovém přiznání.

Uvedený proces se opět hodí jen pro některé podnikatele, protože si lze takto uplatnit výdaje jen do určité částky a  záleží vždy také na druhu podnikání, jaké procentní paušál půjde uplatnit. Procento výdajů je stanoveno v rozmezí od 30% do 80%. Až 80 procent výdajů proti příjmům si lze uplatnit pří řemeslném  podnikání a také v zemědělské výrobě a v lesním a vodním hospodářství, nejvýše lze takto uplatnit výdaje do částky 1 600 000 Kč. Při použití paušálu 60% lze uplatnit výdaje do částky 1 200 000 Kč, ale jen na živnostenské podnikání jinde neuvedené. Čtyřiceti procentní paušál lze použít na jiné příjmy ze samostatné činnosti a třiceti procentní paušál na příjmy z nájmu majetku, ale výdaje lze uplatnit jen do částky 800 000 při jiných příjmech a při příjmech z nájmu majetku lze uplatnit výdaje jen do částky 600 000 Kč. Pozor neplést metodu paušálních výdajů s režimem paušální daně, jde o zcela jinou záležitost.

Podnikající fyzické osoby mohou také dobrovolně vést účetnictví

Další cestou jak plnit daňovou administrativu a mít pořádek v podnikání je dobrovolné vedení účetnictví. Ze správně vedeného účetnictví se daň z příjmů určuje nejpřesněji. Vedení účetnictví si však žádá preciznost, pravidelnou práci na administrativě, používání předepsaných postupů i další povinnosti.

Pokud není vedení účetnictví nutné, většina podnikatelů dává přednost jinému způsobu zpovědi ohledně svých příjmů a z nich plynoucích daní.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Oznámení o příjmech osvobozených od daně může být třeba podat i v roce 2023

Datum článku: 08. 02. 2023

Z některých příjmů se sice nemusí platit daň z příjmu, ale přesto se, když přesáhnou určitou částku, musí…

Více informací
Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Přiznání k dani z příjmů je někdy nutné i v režimu paušální daně

Datum článku: 07. 02. 2023

Doba plnění povinnosti podání daňového přiznání je za dveřmi. Pojďme si připomenout, že se tato povinnost…

Více informací
I v roce 2023 může OSVČ projít bez postihu podání daňového přiznání bez datové schránky, ale nelze na to spoléhat

I v roce 2023 může OSVČ projít bez postihu podání daňového přiznání bez datové schránky, ale nelze na to spoléhat

Datum článku: 13. 01. 2023

Většina OSVČ již jistě přinejmenším zaznamenala, že rok 2023 ji automaticky nadělí hned brzy po svém začátku…

Více informací
Minimální mzda v roce 2023 vzrostla na 17 300 Kč, což ovlivní povinnosti i výhody

Minimální mzda v roce 2023 vzrostla na 17 300 Kč, což ovlivní povinnosti i výhody

Datum článku: 03. 01. 2023

Ke konečné částce zvýšení minimální mzdy pro rok 2023 se vláda propracovala až v úplně posledních dnech roku…

Více informací