Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přihlášení i možné nové povinnosti ohledně paušální daně v roce 2023

I v roce 2023 si mohou menší podnikatelé s ročními příjmy nepřekračujícími určitý limit, konkrétně nově dva miliony korun zvolit za svůj daňový režim systém paušální daně. Pokud chce podnikatel uvedený režim nově používat v roce 2023, musí se do něho přihlásit do 10. ledna 2023. A i pokud už podnikatel uvedený režim používá, mohou mu v roce 2023, v souvislosti zavedením tří pásem k uvedenému systému, nastat nové skutečnosti, které je nutné včas oznámit finančnímu úřadu.

Přihlášení i možné nové povinnosti ohledně paušální daně v 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2023

Podnikatelé s nižšími ročními příjmy, kteří chtějí nově od roku 2023, používat systém paušální daně to musí do 10. ledna 2023 oznámit finančnímu úřadu

Připomínáme zejména menším podnikatelům s nižšími ročními příjmy, kteří nemají povinnost registrace k DPH, že i v roce 2023 mají možnost využít systém jednoduššího plnění daňových povinností prostřednictvím režimu paušální daně. Při uvedeném režimu si podnikatel plní všechny daňové povinnosti v jedné platbě měsíčně a nemusí už se o daně starat ani podávat daňové přiznání. V uvedené platbě odvede zálohu na daň z příjmů a pojistné na důchodové a zdravotní podnikání a tím má v daňové administrativě hotovo.

Vstup do uvedeného režimu je pro podnikatele dobrovolný a podnikatel, který má ročně z podnikání pouze drobnější příjmy, nově to mohou být příjmy až do dvou milionů korun, si mohou zvolit daný systém nebo klasický režim daňových povinností s podáváním přiznání, přehledů a vším ostatním.

Vždy po dobu existence režimu paušální daně platilo a platí, že podnikatel, který chce uvedený systém používat, musí danou skutečnost oznámit svému finančnímu úřadu na k tomu určeném formuláři, což znamená, že je třeba se k paušální dani přihlásit. Přihlášení je nutné provést v příslušné lhůtě pro daný úkon. Uvedená lhůta končí vždy 10 ledna roku, v němž chce být podnikatel účastníkem paušálního režimu. Znamená to, že podnikatelé, kteří chtějí režim paušální daně používat pro rok 2023, se do něho musí nahlásit právě do 10. ledna daného roku. Přihlášení podané po 10 lednu už pro rok 2023 platit nebude a bude potřeba se přihlásit až pro rok 2024. Na nový vstup v roce 2023 již zbývá posledních pár dnů. Uvedené přihlášení čili oznámení skutečnosti úřadu je možné učinit elektronicky nebo v listinné podobě. Předání dané dokumentace úřadu je možné provést elektronicky, odeslat jej běžnou poštou nebo jej doručit na finanční úřad osobně.

I těm, kdo již režim paušální daně používali v roce předchozím a chtějí v něm pokračovat, může nastat v roce 2023 nová oznamovací povinnost kvůli zavedeným novinkám a je třeba se záležitosti věnovat

Protože v roce 2022 došlo k rozšíření systému pro větší okruh podnikatelů a zákonem se zvýšil limit pro možnost používání uvedeného daňového režimu na výše uvedené dva miliony korun a také byla nově zavedena pro daný režim tři daňová pásma, může to přinést povinnost i podnikatelům, kteří již v systému registrováni jsou.

Podnikatelé, kteří režim paušální daně používali již v roce 2022 a chtějí v daném systému pokračovat, musí  zkontrolovat své roční příjmy, zda stále odpovídají limitu pro setrvání v režimu paušální daně. Pokud je uvedená podmínka splněna je třeba v roce 2023 ještě zkontrolovat dle výše příjmů, do kterého pásma podle nových pravidel podnikatel patří provést případně přestup do vyššího pásma, oznámit daný přestup finančnímu úřadu a přizpůsobit tomu příslušný měsíční odvod.

Pokud příjem podnikatele zůstává na stejném limitu, jako za podmínek platných pro uvedený režim v roce 2022 není třeba kromě úpravy platby, tak aby odpovídala roku 2023 a prvnímu pásmu režimu. V daném případě není potřeba nikam přestupovat ani nic nového oznamovat úřadu. Pokud tedy příjmy podnikatele i v roce 2022 jsou do jednoho milionu korun, zařadí se automaticky pro rok 2023 do prvního pásma daně a tak jako předešlé roky upraví částku měsíčního odvodu. Uvedená částka se měnila i v minulosti kvůli změnám v odvodech na zdravotní i důchodové pojištění. V roce 2023 je tato částka paušální daně čili částka odpovídající v nových podmínkách výše zmíněnému prvnímu pásmu 6208 Kč měsíčně. V roce 2022 byla daná platba na částce 5 994 Kč měsíčně.

Pokud se příjmy podnikatele zvýšily nad jeden milion Kč, musí o změně informovat finanční úřad, přeřadit se do odpovídajícího pásma a hradit částku platby, která jeho pásmu přísluší. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Daň z nemovitosti se ze zahraničí složenkou zaplatit nedá

Datum článku: 29. 04. 2024

V letošním roce, stejně jako každý předešlý, nastal čas, kdy Finanční správa České republiky započala…

Více informací
Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Kolik se platí na nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

V souvislosti s nemocenským pojištěním, které je nezbytnou součástí sociálního zabezpečení v České republice,…

Více informací
Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Daň z nemovitosti je nejsnazší zaplatit přes QR kód a internetové bankovnictví

Datum článku: 26. 04. 2024

Finanční správa České republiky rozesílat dokumenty k platbě daně z nemovitých věcí.   Údaje k platbě…

Více informací