Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikání chraňte před rizikem stejně jako své blízké

Stejně jako před rizikem chráníte svůj vlastní majetek a své nejbližší je třeba ochránit i vaši firmu. Otázkou je jak uvedený krok provést, aby ochrana byla co nejkomplexnější a přitom váš podnik nezatížila finančně, zvláště v případě malých rodinných firem je finanční otázka velmi důležitá. Myslete však na to, že se nemusíte spoléhat pouze na jednu variantu. Pojištění je možné dnes různými způsoby kombinovat tak, aby bylo nastaveno přesně na míru vaší firmě a tím účinně předcházelo možným rizikům. Konzultace s odborníky vám zase tolik času nezabere a přitom získáte přehled, produkt nastavený na vaši firmu a tím více jistoty.

Podnikání chraňte před rizikem stejně jako své blízké.jpg
Datum článku: 14. 09. 2015

Hlavní kritéria výběru

Na počátku si tak jako v mnoha jiných oblastech musíme jasně stanovit, co a před čím chceme a potřebujeme pojistit. Je důležité zamýšlet se. Kde je, nebo kde by případně mohl vzniknout nejslabší článek nebo místo, které potřebujeme mít chráněno? Problémy, spory či škody jak víme, nevznikají jen naší vinnou, ale jaksi i z vyšší moci v důsledku nejrůznějších nepředvídatelných vlivů a je důležité, aby naše podnikání navykolejily. Dále zde máme nepříjemnosti vznikající vlivem lidského faktoru, různé spory. například s dodavateli či zákazníky anebo způsobené škody. I tyto problémy je potřeba bez zakolísání ustát v souladu s platnou legislativou hlavně pak s paragrafy nového občanského zákoníku, zákona o zaměstnanosti i zákona o daních z příjmů. Způsobenou škodu je totiž třeba uhradit nekompromisně v náležité výši a včas i když se naší firmě zrovna nedaří a stejné je to i s povinnostmi ohledně daní, které také nepočkají až se nám bude dařit lépe.
Klíčový pro výběr pojištění je i obor podnikání a počet zaměstnanců. Zvláště pak při podnikání v chemickotechnologických, stavebních a strojírenských oborech i dalších a myslet na zadní kolečka se rozhodně vyplatí, Je totiž potřeba chránit firmu, životy i zdraví a odpovědnost už je skutečně velmi vysoká.
Rozhodně důležité je i to mít pojistkou „krytá záda“ v případě soudních sporů jejichž náklady nám uhradí. Je tedy potřeba volit takovou pojistku a takovou výši pojištění, aby vše uvedené bylo v patřičné výši kryto. Shrňme tedy do tří bodů to čemu při výběru pojistky musíme věnovat zásadní pozornost je to

  • velikost firmy a počet zaměstnanců
  • obor činnosti a jeho rizikovost
  • nastavení spolehlivého krytí (úhrada optimální částky bez zbytečných výdajů, ale s ohledem na všechny nepředvídatelné momenty)

Pojištění přesně podle individuálních potřeb

Když už přesně víme co potřebujeme v podnikání pojistit, čemu potřebujeme předcházet a kolik prostředků na to bude potřeba i kolik jich máme. Můžeme volit konkrétní typ pojištění. Jak bylo podotknuto již v úvodu možnosti individuálního přesně prokombinovaného pojištění pro podnikání zde jsou a fungují.

Malý živnostník si ke komplexní ochraně svého podnikání může zvolit pojištění Start plus. Toto pojištění se hodí pro malé výrobce, opraváře, drobné řemeslníky, ale i malé obchodníky. Jejichž firemní majetek se vejde do hodnoty do 25 milionů korun.
S uvedeným pojištěním má podnikatel v jedné smlouvě zajištěno plné pojistné krytí všech událostí.
Pojištěn má movitý i nemovitý majetek, peníze během přepravy i dopravu, pojištěno je přerušení provozu a pojištěna je samozřejmě jak obecná odpovědnost za újmu, tak i odpovědnost za újmu způsobenou vadným výrobkem.

Dalším pojištěním pro malé podnikatele až středně velké firmy je třeba pojištění Trend. Opět je to komplexní forma ochrany pro všechna rizika nastavená přesně podle potřeb podnikatele, tak aby byl zajištěn a neplatil zbytečně se zřetelem ke všem rizikovým faktorům ohledně majetku, odpovědnosti za škody a újmy, ochrany peněz a dalším aspektům.

Pro malé i větší podnikatele je výhodné i další pojištění s vysokou variabilitou na konkrétní podmínky a potřeby firmy. Je to pojištění právní ochrany. Uvedené pojištění zajistí komplexní ochranu tak jako v předešlých případech a má navíc širokou územní platnost v oblasti náhrady škody chrání i mimo ČR. Velký zřetel je věnován i možnosti svobodné volby právního zástupce podnikatelem. Jedna smlouva ochrání podnikatelova vlastnická práva, účinně jej zajistí ve sporech s dodavateli i zákazníky, postará se o záležitosti ohledně škod. Vše je vykalkulováno přesně dle výše rizika a rozpočtu firmy. To znamená tak, aby co do pojištění vložíte firmu nezrujnovalo a ve správnou chvíli se vám vrátilo zpět, na pojistném plnění se už nepodílíte žádnou spoluúčastí.

Pojištěním podnikání jistíte sebe i rodinu

Ať už podnikáte na hlavní nebo vedlejší činnost pojistit si svoji aktivitu se vám vyplatí. Předejdete nebo se snáze ubráníte krizovým situacím, které v podnikání nastávají a nelze se jim zcela vyhnout ani při největší uvážlivosti. Pojištěním svého podnikání jistíte klidnější budoucnost svoji i snému okolí.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nový poplatek z pobytu schválen poslanci aneb i Airbnb bude platit obcím

Nový poplatek z pobytu schválen poslanci aneb i Airbnb bude platit obcím

Datum článku: 20. 06. 2019

Už jednou jsme na těchto stránkách psali, že se v rámci sjednocování podnikatelských podmínek pro podnikatele…

Více informací
Založit společnost s ručením omezeným za korunu je možné, ale velmi často krátkozraké

Založit společnost s ručením omezeným za korunu je možné, ale velmi často krátkozraké

Datum článku: 11. 06. 2019

Založení společnosti s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny je sice ze zákona možné, avšak ani…

Více informací
Podnikání v sociálních službách zřejmě nebude zcela osvobozeno od EET

Podnikání v sociálních službách zřejmě nebude zcela osvobozeno od EET

Datum článku: 10. 06. 2019

Podnikání v sociálních službách, při němž podnikatelé přijímají tržby v hotovosti, bude zřejmě podléhat…

Více informací
Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Ukončit podnikání znamená také srovnat záležitosti z pohledu daní zejména DPH a daně z příjmů

Datum článku: 27. 05. 2019

Při ukončení podnikání je nutné vyřídit mnoho důležitých záležitostí, i když jde jen o podnikání fyzické…

Více informací