Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikání na mateřské či rodičovské dovolené má nesporné výhody

Mateřská či rodičovská dovolená nemusí nutně znamenat, že rodič nebude rok dva či ještě delší dobu pouze pečovat o potomka a domácnost. I při mateřské či rodičovské je možné začít s podnikáním a může to být dokonce výhodnější a levnější začátek než jindy.

Podnikání na mateřské či rodičovské dovolené m 2.jpg
Datum článku: 30. 11. 2021

Začínat s podnikáním na mateřské znamená zaplatit poplatek za založení živnosti 1000 Kč, ale žádné další povinné zálohy se v prvním roce neplatí

Pokud rodiči, který tráví čas s potomkem na mateřské či rodičovské dovolené zbývá ještě nějaká ta energie a chce se věnovat i seberealizaci jde o výhodnou příležitost, kdy si vyzkoušet podnikání.

Velkou a zásadní výhodou začátku podnikání na mateřské či rodičovské dovolené je to, že uvedené podnikání je v dané době z legislativního hlediska vždy podnikáním na vedlejší činnost. Podnikání na vedlejší činnost vždy znamená, že se povinné odvody na zdravotní a sociální pojištění platí podle skutečně dosaženého zisku.

První rok podnikání se rodič na mateřské s povinnými zálohami nemusí zabývat vůbec, protože je od dané povinnosti zcela osvobozen. Až ve chvíli, kdy uvedený první rok skončí, je třeba podat daňové přiznání a k němu i povinné Přehledy o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení. Povinnost podání uvedených Přehledů je při podnikání vždy. V Přehledu se vykáže právě dosažený zisk a podle toho se následně určí právě odvodová povinnost na zdravotní a sociální pojištění. Povinnosti za první rok podnikání se tedy doplatí v roce následujícím až podle uvedené podané dokumentace.

Při začátku podnikání je pouze nutné své podnikání zaregistrovat na živnostenském úřadě. Tato registrace znamená vyplnit jednotný registrační formulář, kde podnikatel oznamuje, že chce podnikat a v jakém oboru a vyplní své identifikační údaje a zdravotní pojišťovnu. Za tuto registraci se platí povinný jednorázový poplatek 1000 Kč a podnikatel následně získá živnostenský list a je mu přiděleno IČ čili identifikační číslo a DIČ čili daňové identifikační číslo.

Od druhého roku podnikání na mateřské či rodičovské se zdravotní pojištění platí dle dosaženého zisku a sociální pojištění se při zisku do určitého limitu neplatí vůbec

I ve druhém roce a případně dalších letech je podnikání na rodičovské dovolené výhodné protože jde stále o podnikání na vedlejší činnost. Může nastat dokonce situace, že nevznikne povinnost platit povinně měsíční zálohy. Protože z hlediska zdravotního pojištění je rodič na mateřské či rodičovské dovolené státním pojištěncem, což znamená, že za něho zdravotní pojištění hradí stát a povinnost platby sociálního pojištění se odvíjí z dosaženého zisku a pokud uvedený zisk nepřekročí určitý zákonem nastavený limit, tak se sociální pojištění neplatí.

Hranice pro neplacení sociálního pojištění pro rok 2021 je na částce 85 058 Kč a pro rok 2022 je uvedený limit 93 387 Kč

U sociálního pojištění se povinnost platby záloh při vedlejší činnosti vždy řídí podle výše dosaženého zisku za daný rok. Pokud zisk podle Přehledu o příjmech a výdajích odevzdaného na ČSSZ nepřekročí pro daný rok stanovený limit, sociální pojištění se platit nebude. Pokud je limit překročen třeba jen o jednu korunu sociální pojištění být hrazeno musí. Limit pro platbu sociálního pojištění pro rok 2021 je 85 058 Kč. Pro rok 2022 se uvedený limit zvyšuje na částku 93 387 Kč.

Začátek podnikání až při mateřské si s výplatou dávky peněžité pomoci nepřekáží

Nejeden rodič, který má chuť si podnikání při mateřské vyzkoušet se bojí ztráty peněžité pomoci v mateřství případně rodičovského příspěvku, čili dávek které se v dané situaci rodičům vyplácí.

Pobírání rodičovského příspěvku si s podnikáním nikterak nevadí. Při pobírání peněžité pomoci v mateřství je situace o trochu jiná a záleží na tom na základě jaké situace, je peněžitá pomoc v mateřství vyplácena.

Pokud nárok na mateřskou vznikl z předchozího zaměstnaneckého poměru nikoli z podnikatelské činnosti, nemusí se rodič bát podnikání při mateřské zkusit rozjet, o dávku nepřijde.

Pokud podnikání bylo provozováno již před mateřskou dovolenou na hlavní činnost a výplata mateřské vznikla z dané činnosti, pak rodič musí po dobu pobírání peněžité pomoci svůj postoj v podnikání upravit. V daném případě totiž není možné současně provozovat podnikání za svoji osobu a pobírat dávku. Podnikání lze v dané chvíli provozovat jako spolupracující osoba ne jako sám podnikatel či častěji podnikatelka. Hlavní oficiální podnikatelské otěže na dobu pobírání mateřské musí převzít společníci či zaměstnanci. Pokud by nebyla možnost komu dané otěže svěřit je třeba podnikání pozastavit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Co znamená nemocenské pojištění?

Co znamená nemocenské pojištění?

Datum článku: 26. 04. 2024

Nemocenské pojištění představuje základní pilíř sociálního zabezpečení v České republice, který je navržen…

Více informací
Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Za neodevzdání přehledu zdravotní pojišťovně hrozí pravděpodobné pojistné

Datum článku: 25. 04. 2024

Pro mnoho osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) se blíží termín, kdy je nutné odevzdat povinné přehledy…

Více informací
Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Lhůta pro oznámení přeshraničních plateb do centrálního systému končí 30 dubna 2024

Datum článku: 24. 04. 2024

Pro poskytovatele platebních služeb, kterých se dotýká povinnost oznámit přeshraniční platby do Centrálního…

Více informací
OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

OBZP pokud chtějí starobní důchod, musí včas vyřešit sociální pojištění

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se stále více osob setkává s problematickou situací, kdy se jim blíží důchodový věk, ale nárok…

Více informací