Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikání při studiu možné je, ale daňové slevy pak lze uplatňovat pouze jednou za rok v daňovém přiznání

Podnikání při studiu není nic nemožného. Mladému jedinci to přináší nejen kýžený příjem, ale současně je to také obrovská škola odpovědnosti i disciplíny, která pomáhá získávat zdravé sebevědomí a přináší i obdiv nejen u mladých vrstevníků. Na straně druhé i při podnikání při studiu je třeba plnit všechny povinnosti s podnikáním související a samozřejmě je možnost uplatnit si i nárok na daňové slevy, ale jinak než ostatní nepodnikající studenti.

Podnikání při studiu možné je, ale daňové slevy pa 2.jpg
Datum článku: 14. 07. 2021

Podnikající studenti mají také nárok na daňovou slevu na studenta i slevu na poplatníka případně i další daňové slevy, ale mohou je uplatňovat jen v daňovém přiznání

Jak už prozrazuje úvod studovat a provozovat podnikání současně sice asi není vždy snadné, ale je to možné. Není to nic, co by zákon nepřipouštěl.

Důležité však je si v daném případě uvědomit, že pokud jde skutečně o podnikání, které student provozuje na základě vlastního živnostenského oprávnění, jedná se sice o podnikání na vedlejší činnost, ale se všemi povinnostmi vůči daním úřadům a dalšími, které musí plnit stejně jako všichni ostatní podnikatelé. Jinými slovy nelze si myslet, že status studenta či mládí přináší podnikání nějak zvlášť výrazné zjednodušení.

Výhody, které podnikající student může použít je uplatnění daňových slev a také nemusí hradit zálohy zdravotní pojištění, které za studenty do 26 let hradí stát, a pokud jsou příjmy z podnikání do limitu, nemusí hradit ani zálohy na sociální pojištění.

Co se týče slev na dani, může podnikající student uplatnit především slevu na poplatníka, která  v roce 2021 činí 27 860 Kč za celý rok. Dále pak student může uplatnit slevu na studenta, která za celý rok podnikání činí 4020 Kč za rok. Samozřejmě pokud by se jednalo o studenta, který je současně už i rodič, bude si moci uplatnit i daňové zvýhodnění na dítě a případně i nárok na daňový bonus.

K tomu, aby si podnikající student mohl uplatnit, tyto výhody musí podat daňové přiznání, v němž slevy uplatní. Nutno zdůraznit, že povinnost podání daňového přiznání by se na daného podnikatele vztahovala tak jako tak, i kdyby případně daňové slevy uplatnit nechtěl. Podnikající student si všechny daňové slevy, na které má podle situace nárok, může uplatnit v celé výši pouze najednou právě prostřednictvím přiznání. Není zde tedy možnost uplatňovat popsané daňové slevy měsíčně.

Měsíčně mohou daňové slevy uplatňovat pouze zaměstnanci, kteří nemají povinnost podání daňového přiznání. Pokud by se tedy nejednalo o studenta podnikajícího, ale poplatníka, který je při studiu zaměstnán, pak je možné slevu na poplatníka i slevu na studenta čerpat v měsíčních částkách. Měsíční sleva na studenta zaměstnaného činí 335 Kč měsíčně a 2320 Kč je v takovém případě základní sleva na poplatníka.

I student musí nárok na téměř všechny případné daňové slevy vždy řádně doložit a slevu na studenta lze uplatnit pouze do 26 let věku

Nárok na daňové slevy musí každý poplatník, ať už je zaměstnanec, OSVČ, student či důchodce, vždy doložit příslušným dokladem. Jediná sleva, která náleží bez dokládání, je sleva na poplatníka, všechny ostatní slevy se dokládají.

Při povinnosti podání daňového přiznání se doklady nároku na slevy přikládají k daňovému přiznání. Zaměstnanci, kteří nepodávají daňové přiznání, dokládají své nároky na daňové slevy zaměstnavateli respektive účetní zaměstnavatele.

Nárok na daňovou slevu na studenta se vždy dokládá potvrzením o studiu. Potvrzení o studiu vydává škola, kde student studuje formou denního studia.

Uplatnění daňové slevy na studenta je vždy limitováno věkem do 26 let. Nad tuto hranici už slevu na studenta uplatňovat nelze, ani v případě, že by studium poplatníka pokračovalo.

Pokud student během roku studium ukončí nebo přeruší, nárok na daňovou slevu na studenta zaniká. Jinými slovy, pokud řádné studium trvá,, a není překročena uvedená věková hranice, trvá i sleva na studenta.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nejčastější postihy v oblasti daní

Nejčastější postihy v oblasti daní

Datum článku: 01. 12. 2022

Oblast daní je vždy pevně propojena s daňovými povinnostmi, které se musí plnit dle přísných pravidel určených…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací
Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Daňový balíček pro rok 2023 kromě zvýšení limitu pro registraci k DPH přinese i další změny

Datum článku: 11. 11. 2022

I když je současná doba značně neklidná, některé věci přece jen zůstávají. Například balíček nejrůznějších…

Více informací
Spolupracující osobu je možné mít i s paušálními výdaji a nemusí to být jen partner či děti

Spolupracující osobu je možné mít i s paušálními výdaji a nemusí to být jen partner či děti

Datum článku: 01. 11. 2022

Mít spolupracující osobu, která pomůže zvládnout úkol i případné nesnáze se vyplatí při každé práci…

Více informací