Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo

Dnešní náročná doba nám nepřináší příliš mnoho optimistických zpráv, ale jednu tu pro vás máme. Touto zprávou je, že podnikání se v naší zemi rozvíjí, navzdory všem peripetiím, které je mohou provázet. Podnikatelů v loňském roce opět přibylo.

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo.jpg
Datum článku: 22. 01. 2015

Vzhledem k tomu co slyšíme o podnikání skoro každý den z nejrůznějších zpráv, může nám výše uvedená informace připadat nepravděpodobná, ale podnikání se drží. Jak vyplynulo z údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), počet podnikatelů v loňském roce opět stoupl. Podnikatelská obec se loni rozšířila o 30 tisíc nových podnikatelů a z velké části se jednalo o právnické osoby. I když nárůst podnikání není tak masivní jako v letech 2007 až 2011, kdy vzrůstal počet podnikatelů i o 60 tisíc ročně, přece jen je číslo z roku 2014 pozitivní.

Proti roku 2013 máme o 30 911 podnikatelů více

Statistiky (MPO), ukazují jasně vzrůstající tendenci. Celkový počet registrovaných podnikatelů u nás byl na konci minulého roku tvořen číslem 2 375 752 podnikatelů. V roce předchozím byl celkový počet podnikatelů 2 344 841 což znamená že v roce 2014 se číslo zvýšilo o 30 911 právnických i fyzických osob. Z uvedeného čísla bylo 21 743 právnických osob a zbytek 9 168 byly osoby fyzické. Zvýšil se hlavně meziroční nárůst počtu podnikatelů. V roce 2012 byl meziroční nárůst pouze 25 tisíc podnikatelů a o rok později se cifra posunula na 26 tisíc podnikatelů, což je jistě pozitivní ukazatel.

Za příznivým vývojem stojí, podle odborníků především oživení naší ekonomiky a nesporný vliv má prý také zákon o obchodních korporacích. Uvedený zákon přinesl mimo jiné také možnost, založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny. Podle vyjádření Hospodářské komory ČR, „snížení částky potřebné k založení společnosti může být oním pozitivním vlivem, který přispěl k nárůstu obchodních korporací.“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR přičítá nárůst řad podnikatelů více oživení ekonomiky než uváděnému zákonu.

Podnikatelů přibylo, ale stále bude co zlepšovat

Počet podnikatelů vzrostl, ale s obdobím mezi roky 2007-2011 se to nedá srovnávat. Jak jsme uvedli výše v tehdejší době přibývalo kolem 60 tisíc podnikatelů ročně a podle odborníků, podobně rychlý vzrůst v následujících letech očekávat nelze. Podnikání v našich podmínkách není jednoduché. Legislativní i společenské podmínky zde nejsou právě ideální a ještě stále tu není příliš stabilní investiční prostředí a proto si lidé podnikání více rozmýšlejí.

Už třetí rok za sebou je patrný pokles podnikatelů cizinců v naší zemi. Na konci roku 2014 bylo v naší zemi evidováno 83 569 podnikatelů cizinců, což je ale o 2318 méně než v roce předchozím. I tato čísla svědčí o tom, že na zlepšení podnikatelského klimatu bude třeba stále pracovat. Je potřeba zjednodušit složité podnikatelské prostředí a soustředit se na legislativu a zmírnění přísně nastavené vízové politiky, která brzdí v podnikání právě cizince. Hospodářská komora se proto dohodla s ministerstvem vnitra na aktivnější a intenzivnější spolupráci při udělování podnikatelských víz. „Komora se bude aktivně podílet na tvorbě nastavení nových zákonných pravidel pro podnikatelská víza, mimo jiné i na přípravě nových institutů – tzv. karty investora a karty podnikatele. Návrh příslušné novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky se očekává letos v létě,“ říká Lenka Vodná z Hospodářské komory ČR.

Hranice základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným by se měnit neměla

V nedávné době v tisku proběhla správa, že by se opět měla zvýšit hranice základního kapitálu potřebného pro založení firmy. Ministerstvo spravedlnosti podobné informace odmítá s vysvětlením, že nebyl připraven žádný návrh, který by měl vést k tomu, že by se zrušila možnost, založit společnost s ručením omezeným za jednu korunu. I názory podnikatelů se staví za zachování možnosti založit společnost s kapitálem jedné koruny. Z vyjádření Hospodářské komory ČR vyplývá, že další změna by opět narušila již tak nestabilní podnikatelské prostředí v České republice a v současné době jde právě především o vytvoření stabilnějšího prostředí pro podnikání a teprve pak budou v případě potřeby podniknuty další kroky ve smyslu dalších právních úprav a podobně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pro sociální podnikání zde bude už od léta 2019 zvýhodněný úvěr s poradenstvím

Pro sociální podnikání zde bude už od léta 2019 zvýhodněný úvěr s poradenstvím

Datum článku: 15. 04. 2019

Žádné podnikání se neobejde bez finančních prostředků. Sehnat uvedené prostředky není nikdy snadné, a když se…

Více informací
Založení společnosti s ručením omezeným či získání živnostenského listu možná už příští rok přes internet

Založení společnosti s ručením omezeným či získání živnostenského listu možná už příští rok přes internet

Datum článku: 12. 04. 2019

Před několika dny předložili Piráti Sněmovně návrh na výrazné zjednodušení podnikatelské administrativy. Pokud…

Více informací
Za zápis skutečného vlastníka se opravdu povinně hradí 1000 Kč, což následně zvedá cenu založení s. r. o.

Za zápis skutečného vlastníka se opravdu povinně hradí 1000 Kč, což následně zvedá cenu založení s. r. o.

Datum článku: 05. 04. 2019

Podnikání není z finančního hlediska vůbec snadné a podnikatel musí být neustále připraven na změny…

Více informací
Hospodářská komora kritizuje nerovný postup vůči podnikatelům při udělování sankcí za pochybení u GDPR

Hospodářská komora kritizuje nerovný postup vůči podnikatelům při udělování sankcí za pochybení u GDPR

Datum článku: 15. 03. 2019

Podle Hospodářské komory ČR si podnikatelé za své snažení a přínos státu zaslouží stejnou hájení při…

Více informací