Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo

Dnešní náročná doba nám nepřináší příliš mnoho optimistických zpráv, ale jednu tu pro vás máme. Touto zprávou je, že podnikání se v naší zemi rozvíjí, navzdory všem peripetiím, které je mohou provázet. Podnikatelů v loňském roce opět přibylo.

Podnikání žije a podnikatelů opět přibylo.jpg
Datum článku: 22. 01. 2015

Vzhledem k tomu co slyšíme o podnikání skoro každý den z nejrůznějších zpráv, může nám výše uvedená informace připadat nepravděpodobná, ale podnikání se drží. Jak vyplynulo z údajů Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (MPO), počet podnikatelů v loňském roce opět stoupl. Podnikatelská obec se loni rozšířila o 30 tisíc nových podnikatelů a z velké části se jednalo o právnické osoby. I když nárůst podnikání není tak masivní jako v letech 2007 až 2011, kdy vzrůstal počet podnikatelů i o 60 tisíc ročně, přece jen je číslo z roku 2014 pozitivní.

Proti roku 2013 máme o 30 911 podnikatelů více

Statistiky (MPO), ukazují jasně vzrůstající tendenci. Celkový počet registrovaných podnikatelů u nás byl na konci minulého roku tvořen číslem 2 375 752 podnikatelů. V roce předchozím byl celkový počet podnikatelů 2 344 841 což znamená že v roce 2014 se číslo zvýšilo o 30 911 právnických i fyzických osob. Z uvedeného čísla bylo 21 743 právnických osob a zbytek 9 168 byly osoby fyzické. Zvýšil se hlavně meziroční nárůst počtu podnikatelů. V roce 2012 byl meziroční nárůst pouze 25 tisíc podnikatelů a o rok později se cifra posunula na 26 tisíc podnikatelů, což je jistě pozitivní ukazatel.

Za příznivým vývojem stojí, podle odborníků především oživení naší ekonomiky a nesporný vliv má prý také zákon o obchodních korporacích. Uvedený zákon přinesl mimo jiné také možnost, založit společnost s ručením omezeným se základním kapitálem jedné koruny. Podle vyjádření Hospodářské komory ČR, „snížení částky potřebné k založení společnosti může být oním pozitivním vlivem, který přispěl k nárůstu obchodních korporací.“ Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR přičítá nárůst řad podnikatelů více oživení ekonomiky než uváděnému zákonu.

Podnikatelů přibylo, ale stále bude co zlepšovat

Počet podnikatelů vzrostl, ale s obdobím mezi roky 2007-2011 se to nedá srovnávat. Jak jsme uvedli výše v tehdejší době přibývalo kolem 60 tisíc podnikatelů ročně a podle odborníků, podobně rychlý vzrůst v následujících letech očekávat nelze. Podnikání v našich podmínkách není jednoduché. Legislativní i společenské podmínky zde nejsou právě ideální a ještě stále tu není příliš stabilní investiční prostředí a proto si lidé podnikání více rozmýšlejí.

Už třetí rok za sebou je patrný pokles podnikatelů cizinců v naší zemi. Na konci roku 2014 bylo v naší zemi evidováno 83 569 podnikatelů cizinců, což je ale o 2318 méně než v roce předchozím. I tato čísla svědčí o tom, že na zlepšení podnikatelského klimatu bude třeba stále pracovat. Je potřeba zjednodušit složité podnikatelské prostředí a soustředit se na legislativu a zmírnění přísně nastavené vízové politiky, která brzdí v podnikání právě cizince. Hospodářská komora se proto dohodla s ministerstvem vnitra na aktivnější a intenzivnější spolupráci při udělování podnikatelských víz. „Komora se bude aktivně podílet na tvorbě nastavení nových zákonných pravidel pro podnikatelská víza, mimo jiné i na přípravě nových institutů – tzv. karty investora a karty podnikatele. Návrh příslušné novely zákona o pobytu cizinců na území České republiky se očekává letos v létě,“ říká Lenka Vodná z Hospodářské komory ČR.

Hranice základního kapitálu pro společnost s ručením omezeným by se měnit neměla

V nedávné době v tisku proběhla správa, že by se opět měla zvýšit hranice základního kapitálu potřebného pro založení firmy. Ministerstvo spravedlnosti podobné informace odmítá s vysvětlením, že nebyl připraven žádný návrh, který by měl vést k tomu, že by se zrušila možnost, založit společnost s ručením omezeným za jednu korunu. I názory podnikatelů se staví za zachování možnosti založit společnost s kapitálem jedné koruny. Z vyjádření Hospodářské komory ČR vyplývá, že další změna by opět narušila již tak nestabilní podnikatelské prostředí v České republice a v současné době jde právě především o vytvoření stabilnějšího prostředí pro podnikání a teprve pak budou v případě potřeby podniknuty další kroky ve smyslu dalších právních úprav a podobně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podnikatelé, které EET ještě čeká, se musí obrnit trpělivostí, zatím žádný posun nenastal

Podnikatelé, které EET ještě čeká, se musí obrnit trpělivostí, zatím žádný posun nenastal

Datum článku: 25. 09. 2018

Proces elektronické evidence tržeb se sice skoro před dvěma lety tryskem rozjel, mnoho podnikatelů už se s ním třeba…

Více informací
Seminář Nové výzvy v OP PIK ukáže v říjnu 2018 podnikatelům cestu k dotacím

Seminář Nové výzvy v OP PIK ukáže v říjnu 2018 podnikatelům cestu k dotacím

Datum článku: 18. 09. 2018

Získání dotací pro podnikání má svá pravidla a nemusí to být vždy úplně snadné zvláště pro začínající…

Více informací
Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Seminář o možnostech financování mezinárodními finančními institucemi už v říjnu

Datum článku: 06. 09. 2018

Čím větší podnikání tím více peněz je potřeba k rozvoji i bezproblémovému fungování a udržení prosperity.…

Více informací
Dodržování zákonů je stále oblast, ve které se musíme hodně měnit a zlepšovat

Dodržování zákonů je stále oblast, ve které se musíme hodně měnit a zlepšovat

Datum článku: 29. 08. 2018

Dodržování zákonů místo kličkování a vyhýbání se jim, je v naší zemi oblast, kde se musíme stále ještě…

Více informací