Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti a příjem při práci pro bytové družstvo v roce 2023

Jak tento portál informoval již v dřívějších příspěvcích ohledně podpory v nezaměstnanosti, tak se pobírání této podpory převážně vylučuje s možností poživatele mít další příjem souběžně s podporou. Jak už to však v zákonech často bývá i v přísných pravidlech existují výjimky. A jedna z takových výjimek je v zákoně o zaměstnanosti právě i ohledně přivýdělku při podpoře v nezaměstnanosti, ale týká se pouze členů bytových družstev.

Podpora v nezaměstnanosti a příjem při práci pro bytové družstvo 2.jpg
Datum článku: 30. 01. 2023

 

Členové bytových družstev mohou mít za určitých podmínek drobný příjem z činnosti pro bytové družstvo i současně s pobíráním podpory v nezaměstnanosti

Jak již tedy pravidelní čtenáři tohoto portálu vědí, tak je podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 opět o něco vyšší než v roce předchozím. Jak už to však v případě podpor bývá, nejedná se ani po onom zvýšení o částku nijak závratnou zvláště s přihlédnutím k míře panující inflace i celkově napjatým ekonomickým podmínkám. I lidé pobírající podporu v nezaměstnanosti se zajímají o možnost alespoň nějakého přivýdělku k vylepšení své příjmové situace. Jenže právě uchazeči o zaměstnání registrovaní na ÚP to s možností přivýdělku nemají snadné. Ve většině případů pro ně totiž ze zákona platí, že při pobírání podpory v nezaměstnanosti si přivydělávat nemohou.

Podle zákona o zaměstnanosti totiž stanoví, že nárok na podporu v nezaměstnanosti nenáleží nejen v případech, kdy nebyl před žádostí dostatečně dlouho účasten na pojistném, aby nárok na podporu vznikl nebo proto, že si ztrátu předchozího zaměstnání sám zavinil, ale také v případech když je ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána v právním vztahu vzniklém k výkonu některé z činností dle § 25 odstavec 3 zákona o zaměstnanosti, nebo když je uvedený ke dni, k němuž mu má být podpora přiznána v postavení některé z osob uvedených v § 25 odst. 1 písmeno c) až f) a písmeno s) zákona o zaměstnanosti.

Zjednodušeně řečeno podpora v nezaměstnanosti nenáleží, pokud je žadatel ke dni, k němuž má být podpora přiznána v zaměstnaneckém či služebním poměru, nebo je OSVČ, poživatel starobního důchodu nebo podpoře v nezaměstnanosti brání jiná zákonem stanovená překážka.

Jak je tedy řečeno pobírání podpory v nezaměstnanosti souběžně s prací a příjmem ze zaměstnání či podnikání nebo důchodem možné nejsou až na jednu výjimku. Uvedenou výjimkou je práce člena bytového družstva pro toto bytové družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo vedení bytového družstva.

Pokud tedy podporu v nezaměstnanosti pobírá člen bytového družstva, může tedy současně při tomto pobírání vykonávat práci nebo činnost pro uvedené družstvo mimo pracovněprávní vztah nebo může bytové družstvo vést a mít z dané činnosti limitovaný měsíční příjem. Uvedený příjem může být ve výši maximálně poloviny aktuální minimální mzdy. Tento příjem výslovně členům bytového družstva povoluje § 39 odst. 2 písmeno e) zákona o zaměstnanosti.

V roce 2023 pokud se člen bytového družstva věnuje této činnosti a současně při tom pobírá podporu v nezaměstnanosti, může mít z této aktivity přivýdělek maximálně do částky 8650 Kč hrubé mzdy měsíčně.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít  nárok i student s přivýdělkem

Na přeplatek na dani v roce 2023 může mít nárok i student s přivýdělkem

Datum článku: 20. 03. 2023

Základní termín pro podání přiznání k dani z příjmů se blíží a s ním se blíží také doba vracení…

Více informací
Úřad práce bude telefonicky získávat zpětnou vazbu u příspěvku na bydlení

Úřad práce bude telefonicky získávat zpětnou vazbu u příspěvku na bydlení

Datum článku: 24. 01. 2023

Příjemci příspěvku na bydlení mohou být v těchto i následujících dnech telefonicky kontaktování úřadem…

Více informací
Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Přivýdělek při evidenci na úřadu práce v roce 2023 může být do 8650 Kč, ale opět není pro každého

Datum článku: 17. 01. 2023

Částka možného přivýdělku při evidenci uchazeče na úřadu práce pro rok 2023 se sice mírně proti předchozímu…

Více informací
Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Datum článku: 05. 01. 2023

Kolem podpory v nezaměstnanosti koncem roku 2022 vznikala nejrůznější napětí ohledně toho, zda se v rámci…

Více informací