Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Kolem podpory v nezaměstnanosti koncem roku 2022 vznikala nejrůznější napětí ohledně toho, zda se v rámci úsporných opatření nebude snižovat vyplácená částka podpory, nebo zda nedojde ke zkrácení doby, po kterou se vyplácí. Ani jedna z popsaných variant se začátkem roku 2023 nenastala, ale ke změně v uvedené oblasti přece jen došlo, celková výše podpory v nezaměstnanosti, kterou je možné získat, opět proti předchozímu roku stoupla, ale stále platí, že ne vždy a ne každý na vyšší částku dosáhne a dokonce někdy nárok nemusí být vůbec.

Podpora v nezaměstnanosti v r 2.jpg
Datum článku: 05. 01. 2023

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti je v roce 2023 vyšší než v roce předchozím s rekvalifikací i bez ní

Jak již napověděl úvod výše podpory v nezaměstnanosti nakonec i pro rok 2023 stoupla proti předchozímu roku směrem vzhůru, což pro osoby, které se v roce 2023 octnou v evidenci uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, znamená, že mohou dostat prostřednictvím více peněz, než bylo možné v roce předešlém.

Maximální měsíční částka podpory v nezaměstnanosti bez rekvalifikace pro rok 2023 činí 22 798 Kč. To je o 1310 Kč měsíčně více než v roce přechozím. Pokud se nezaměstnaný na podpoře bude snažit o rekvalifikaci, může pobírat podporu ještě vyšší, protože částka podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je vždy vyšší a při valorizaci se samozřejmě zvedá také. Podpora při rekvalifikaci v nejvyšší výši měsíčně v roce 2023 činí 25 549 Kč a v roce předchozím to bylo jen 24 081 Kč měsíčně.

Dálka podpůrčí doby i procentní sazby při standardních podmínkách podpory se v roce 2023 nemění

Pokud uchazeč o zaměstnání registrovaný na ÚP v roce 2023 splní podmínky pro nárok na standardní, běžnou nesníženou podporu v nezaměstnanosti, bude mu náležet:

první dva měsíce na podpoře čili podpůrčí doby 65 procent částky z průměrného čistého výdělku dosahovaného v předchozím zaměstnání.

následující dva měsíce podpůrčí doby bude náležet 50 procent z průměrného předchozího čistého výdělku a

po zbytek podpůrčí doby bude náležet podpora ve výši 45 procent z předchozího čistého průměrného výdělku.

Délka podpůrčí doby zůstává podle věku uchazeče na hodnotách 5, 8 nebo 11 měsíců.

  • Pro uchazeče do 50 let věku je podpůrčí doba 5 měsíců.
  • Uchazeč starší 50 let do 55 let může podporu v nezaměstnanosti čerpat 8 měsíců, protože tak dlouhá je jeho podpůrčí doba.
  • Uchazeč nad 55 let věku má podpůrčí dobu a může pobírat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti však nikdy nezáleží jen na předchozím výdělku uchazeče, ale ovlivňuje ji i řada dalších faktorů

Výše uvedené maximální měsíční částky podpory v nezaměstnanosti nejsou na první pohled vůbec špatné, ale je třeba si uvědomit, že vždy na ně dosáhne spíše menší část nezaměstnaných a větší část dosahuje na podporu průměrnou nebo i podprůměrnou.

Výši vyplácené podpory v nezaměstnanosti totiž neovlivňuje jen předchozí dosahovaný výdělek, ale také předchozí doba sociálního pojištění, ale i  to z jakého důvodu předchozí pracovní poměr skončil, kdy se o podporu požádá a také to zda je či není čím doložit předchozí výdělek. Uvedené faktory samozřejmě ovlivní výši podpory i nárok na ni i v roce 2023.

I v roce 2023 náleží snížená podpora v nezaměstnanosti, těm kdo ze zaměstnání odejdou bez vážného důvodu z vlastní vůle

Opuštění zaměstnání je nutné vždy dobře zvážit podle důvodů, které k němu vedou. Pro výši podpory v nezaměstnanosti je totiž vždy jednoznačně zásadní z jakého důvodu a kým byl pracovní poměr ukončen. Ovlivní to totiž skutečnost, zda uchazeči bude přiznána podpora ve standardní nebo snížené výši.

Pokud uchazeč přichází na pracovní úřad s výpovědí danou zaměstnavatelem, která mu byla dána ze zákonných důvodů a pracovník nemá na této výpovědi žádné zavinění a nemohl je nijak ovlivnit, pak mu samozřejmě bude náležet podpora standardní podle pravidel popsaných výše.

Pokud však uchazeč ukončí pracovní poměr sám z vlastního rozhodnutí bez závažného důvodu, bude mu po celou dobu nezaměstnanosti vyplácena snížená podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45 procent předchozího čistého výdělku.

Závažnými důvody, pro které naopak může zaměstnanec z vlastního popudu opustit zaměstnání, aniž by si tím snížil podporu v nezaměstnanosti, respektive si uzavřel cestu k její standardní výši, jsou například zdravotní problémy, které mu brání v setrvání ve stávajícím zaměstnání, nebo nutnost dlouhodobé péče o blízké, na kterou nestačí dlouhodobé ošetřovné.

Pouze na nízkou podporu v nezaměstnanosti dosahují také nezaměstnaní, kterým není podporu z čeho vypočítat nebo se počítá z náhradní doby pojištění

Všeobecně tedy i v roce 2023 platí, že jen na velmi nízkou zpravidla tu nejnižší částku podpory v nezaměstnanosti dosahují uchazeči, kterým se nepodaří žádným způsobem doložit předchozí výdělek nebo se jim podpora vypočítává z takzvané náhradní doby, čili doby například péče o děti na rodičovské. V uvedených případech je nutné podporu vypočítávat z částky aktuální průměrné mzdy, která se však násobí velmi nízkou procentní sazbou násobku této průměrné mzdy. V takových případech pak náleží podpora jen ve výši 0,15, 0,12 nebo dokonce jen 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, která byla za 1 až 3 čtvrtletí roku předcházejícího onomu roku, v němž je podávána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Zároveň však platí, že i tyto nejnižší částky se zvyšují, pokud se zvyšuje podpora v nezaměstnanosti. Uchazeči, kteří budou danou podporu pobírat v roce 2023 s tím, že právě v roce 2023 o ni také požádali, dostanou také o něco více peněz než v roce 2022. Tato nejnižší podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 je v částkách:

  • 5896 Kč v prvních dvou měsících nezaměstnanosti,
  • 4717 Kč další dva měsíce nezaměstnanosti a
  • 4324 Kč po zbytek podpůrčí doby.

Háček je v tom, že tato podpora může být ještě nižší, protože pokud žádost o ni byla podána již v roce 2022 tedy před 31. 12. 2022 bude podpora vyplácena v částkách platných pro rok 2022 i když ji uchazeč dostává v roce 2023. To znamená, že někteří nezaměstnaní budou mít tu nejnižší podporu ještě nižší než jejich kolegové, kteří si o danou podporu zažádali už letos. V uvedeném případě mohou v nezaměstnanosti dostávat třeba také jen částku 4076 Kč měsíčně, což je částka úplně nejnižší.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti ovšem také nemusí být vůbec

Nejnižší částka měsíční podpory v nezaměstnanosti může být tedy velmi nízká, ale situace může být i ještě horší což nastane, když nárok na podporu není vůbec a i to se bohužel může stát.

I v roce 2023 totiž platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeči vůbec nevznikne, pokud byl daný uchazeč vypovězen ze zaměstnání pro porušování kázně či porušování pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem a stejný postih může přijít i při porušování režimu práce neschopného zaměstnance.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací