Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Podpora v nezaměstnanosti v roce 2023

Kolem podpory v nezaměstnanosti koncem roku 2022 vznikala nejrůznější napětí ohledně toho, zda se v rámci úsporných opatření nebude snižovat vyplácená částka podpory, nebo zda nedojde ke zkrácení doby, po kterou se vyplácí. Ani jedna z popsaných variant se začátkem roku 2023 nenastala, ale ke změně v uvedené oblasti přece jen došlo, celková výše podpory v nezaměstnanosti, kterou je možné získat, opět proti předchozímu roku stoupla, ale stále platí, že ne vždy a ne každý na vyšší částku dosáhne a dokonce někdy nárok nemusí být vůbec.

Podpora v nezaměstnanosti v r 2.jpg
Datum článku: 05. 01. 2023

Maximální částka podpory v nezaměstnanosti je v roce 2023 vyšší než v roce předchozím s rekvalifikací i bez ní

Jak již napověděl úvod výše podpory v nezaměstnanosti nakonec i pro rok 2023 stoupla proti předchozímu roku směrem vzhůru, což pro osoby, které se v roce 2023 octnou v evidenci uchazečů o zaměstnání s nárokem na podporu v nezaměstnanosti, znamená, že mohou dostat prostřednictvím více peněz, než bylo možné v roce předešlém.

Maximální měsíční částka podpory v nezaměstnanosti bez rekvalifikace pro rok 2023 činí 22 798 Kč. To je o 1310 Kč měsíčně více než v roce přechozím. Pokud se nezaměstnaný na podpoře bude snažit o rekvalifikaci, může pobírat podporu ještě vyšší, protože částka podpory v nezaměstnanosti při rekvalifikaci je vždy vyšší a při valorizaci se samozřejmě zvedá také. Podpora při rekvalifikaci v nejvyšší výši měsíčně v roce 2023 činí 25 549 Kč a v roce předchozím to bylo jen 24 081 Kč měsíčně.

Dálka podpůrčí doby i procentní sazby při standardních podmínkách podpory se v roce 2023 nemění

Pokud uchazeč o zaměstnání registrovaný na ÚP v roce 2023 splní podmínky pro nárok na standardní, běžnou nesníženou podporu v nezaměstnanosti, bude mu náležet:

první dva měsíce na podpoře čili podpůrčí doby 65 procent částky z průměrného čistého výdělku dosahovaného v předchozím zaměstnání.

následující dva měsíce podpůrčí doby bude náležet 50 procent z průměrného předchozího čistého výdělku a

po zbytek podpůrčí doby bude náležet podpora ve výši 45 procent z předchozího čistého průměrného výdělku.

Délka podpůrčí doby zůstává podle věku uchazeče na hodnotách 5, 8 nebo 11 měsíců.

  • Pro uchazeče do 50 let věku je podpůrčí doba 5 měsíců.
  • Uchazeč starší 50 let do 55 let může podporu v nezaměstnanosti čerpat 8 měsíců, protože tak dlouhá je jeho podpůrčí doba.
  • Uchazeč nad 55 let věku má podpůrčí dobu a může pobírat podporu v nezaměstnanosti až 11 měsíců.

Výše podpory v nezaměstnanosti však nikdy nezáleží jen na předchozím výdělku uchazeče, ale ovlivňuje ji i řada dalších faktorů

Výše uvedené maximální měsíční částky podpory v nezaměstnanosti nejsou na první pohled vůbec špatné, ale je třeba si uvědomit, že vždy na ně dosáhne spíše menší část nezaměstnaných a větší část dosahuje na podporu průměrnou nebo i podprůměrnou.

Výši vyplácené podpory v nezaměstnanosti totiž neovlivňuje jen předchozí dosahovaný výdělek, ale také předchozí doba sociálního pojištění, ale i  to z jakého důvodu předchozí pracovní poměr skončil, kdy se o podporu požádá a také to zda je či není čím doložit předchozí výdělek. Uvedené faktory samozřejmě ovlivní výši podpory i nárok na ni i v roce 2023.

I v roce 2023 náleží snížená podpora v nezaměstnanosti, těm kdo ze zaměstnání odejdou bez vážného důvodu z vlastní vůle

Opuštění zaměstnání je nutné vždy dobře zvážit podle důvodů, které k němu vedou. Pro výši podpory v nezaměstnanosti je totiž vždy jednoznačně zásadní z jakého důvodu a kým byl pracovní poměr ukončen. Ovlivní to totiž skutečnost, zda uchazeči bude přiznána podpora ve standardní nebo snížené výši.

Pokud uchazeč přichází na pracovní úřad s výpovědí danou zaměstnavatelem, která mu byla dána ze zákonných důvodů a pracovník nemá na této výpovědi žádné zavinění a nemohl je nijak ovlivnit, pak mu samozřejmě bude náležet podpora standardní podle pravidel popsaných výše.

Pokud však uchazeč ukončí pracovní poměr sám z vlastního rozhodnutí bez závažného důvodu, bude mu po celou dobu nezaměstnanosti vyplácena snížená podpora v nezaměstnanosti pouze ve výši 45 procent předchozího čistého výdělku.

Závažnými důvody, pro které naopak může zaměstnanec z vlastního popudu opustit zaměstnání, aniž by si tím snížil podporu v nezaměstnanosti, respektive si uzavřel cestu k její standardní výši, jsou například zdravotní problémy, které mu brání v setrvání ve stávajícím zaměstnání, nebo nutnost dlouhodobé péče o blízké, na kterou nestačí dlouhodobé ošetřovné.

Pouze na nízkou podporu v nezaměstnanosti dosahují také nezaměstnaní, kterým není podporu z čeho vypočítat nebo se počítá z náhradní doby pojištění

Všeobecně tedy i v roce 2023 platí, že jen na velmi nízkou zpravidla tu nejnižší částku podpory v nezaměstnanosti dosahují uchazeči, kterým se nepodaří žádným způsobem doložit předchozí výdělek nebo se jim podpora vypočítává z takzvané náhradní doby, čili doby například péče o děti na rodičovské. V uvedených případech je nutné podporu vypočítávat z částky aktuální průměrné mzdy, která se však násobí velmi nízkou procentní sazbou násobku této průměrné mzdy. V takových případech pak náleží podpora jen ve výši 0,15, 0,12 nebo dokonce jen 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, která byla za 1 až 3 čtvrtletí roku předcházejícího onomu roku, v němž je podávána žádost o podporu v nezaměstnanosti.

Zároveň však platí, že i tyto nejnižší částky se zvyšují, pokud se zvyšuje podpora v nezaměstnanosti. Uchazeči, kteří budou danou podporu pobírat v roce 2023 s tím, že právě v roce 2023 o ni také požádali, dostanou také o něco více peněz než v roce 2022. Tato nejnižší podpora v nezaměstnanosti v roce 2023 je v částkách:

  • 5896 Kč v prvních dvou měsících nezaměstnanosti,
  • 4717 Kč další dva měsíce nezaměstnanosti a
  • 4324 Kč po zbytek podpůrčí doby.

Háček je v tom, že tato podpora může být ještě nižší, protože pokud žádost o ni byla podána již v roce 2022 tedy před 31. 12. 2022 bude podpora vyplácena v částkách platných pro rok 2022 i když ji uchazeč dostává v roce 2023. To znamená, že někteří nezaměstnaní budou mít tu nejnižší podporu ještě nižší než jejich kolegové, kteří si o danou podporu zažádali už letos. V uvedeném případě mohou v nezaměstnanosti dostávat třeba také jen částku 4076 Kč měsíčně, což je částka úplně nejnižší.

Nárok na podporu v nezaměstnanosti ovšem také nemusí být vůbec

Nejnižší částka měsíční podpory v nezaměstnanosti může být tedy velmi nízká, ale situace může být i ještě horší což nastane, když nárok na podporu není vůbec a i to se bohužel může stát.

I v roce 2023 totiž platí, že nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeči vůbec nevznikne, pokud byl daný uchazeč vypovězen ze zaměstnání pro porušování kázně či porušování pracovních povinností zvlášť hrubým způsobem a stejný postih může přijít i při porušování režimu práce neschopného zaměstnance.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Rychlejší ukončení pracovního poměru, delší zkušební doba a další novinky v zákoníku práce

Datum článku: 17. 04. 2024

V brzké době se očekává, že v zákoníku práce dojde k řadě významných změn, které se dotknou nejen procesu…

Více informací