Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pojištění právní ochrany zaměstnance chrání nejen při újmě na zdraví nebo vzniku škody

Pojištění obecně pomáhá člověku vypořádat se s nepříznivými životními situacemi a domoci se v nich svých oprávněných nároků. Totéž poslání má i pojištění právní ochrany zaměstnance, které zaměstnance jistí, při nepříznivých událostech, které vzniknou při plnění pracovních povinností a vyhrotí se do pracovněprávního sporu.

Pojištění právní ochrany zaměstnance chrání nejen při újmě na zdraví nebo 2.jpg
Datum článku: 04. 10. 2022

 

Pojištění právní ochrany pomůže zaměstnanci hájit jeho práva ve všech sporech vzniklých z pracovněprávních vztahů

Současná nelehká ekonomická situace a celkové napětí ve společnosti vzniklé v důsledku nepříznivých událostí posledních let měsíců a dnů, epidemie, válečný konflikt na Ukrajině, energetická krize, to vše se promítá i do pracovněprávních vztahů. V důsledku těchto situací, vznikají mezi zaměstnanci a zaměstnavateli napjatější vztahy, které se častěji než dříve vyhrotí do nepříjemnosti, která si vyžádá soudní řešení. Právě v takových chvílích může zaměstnanci hodně pomoci sjednané pojištění právní ochrany.

Pojištění právní ochrany si sjednává u pojišťovny sám zaměstnanec a zaměstnavatel o něm nemusí být informován. Jak, je řečeno výše uvedené pojištění pomáhá zaměstnanci, který se octne v pracovněprávním sporu nejen chránit a obhajovat jeho oprávněné zájmy, ale také pomáhá zvládnout náklady za právní poradenství i náklady vzniklé při mimosoudním i soudním řešení sporu.

Jak napovídá už sám název článku, pojištění právní ochrany zaměstnanci pomůže, v případě úrazu, když zaměstnavatel odmítá poskytnout odškodnění nebo když zaměstnavatel požaduje uhrazení škody, kterou zaměstnanec nezpůsobil. Stejně tak uvedené pojištění pomůže hájit právo zaměstnanci, který dostal od zaměstnavatele neoprávněně okamžitou výpověď z pracovního poměru či nedostal od zaměstnavatele vyplacenu mzdu.

Pojištění právní ochrany pomůže i zaměstnanci nařčenému v zaměstnání z porušení pracovních povinností z nedbalosti, proti němuž je z uvedených důvodů zahájeno trestní stíhání.

Co pojištění právní ochrany pomůže uhradit a kolik stojí?

Pojištění právní ochrany tedy poskytuje zaměstnanci jistotu kvalifikované právní podpory a pomoci s náklady pokud se pojištěný dostane do pracovněprávního sporu se zaměstnavatelem.

Pojištění uhradí poškozenému zaměstnanci:

  • přiměřené náklady na právního zástupce,
  • poplatky a náklady na soudní řízení,
  • výdaje na soudně nařízené znalecké posudky,
  • náklady pojištěného na cesty k soudu,
  • výdaje a náklady protistrany, které je pojištěný povinen uhradit z rozhodnutí soudu.

Roční pojistné pro pojištění právní ochrany může být zhruba od 900 Kč až po 3500 korun, záleží hlavně na rizikovosti toho, na co se osoba pojišťuje a zda jde o kombinaci pojištění nebo samostatný produkt a samozřejmě záleží i na nastavených podmínkách jednotlivých pojišťoven. Pokud si tedy sjednává uvedené pojištění zaměstnanec pro rizika plynoucí z pracovněprávních sporů, bude záležet také na tom jak riskantní a odpovědná je jeho profese. Ale i například lékař či profesionální řidič, jejichž povolání jsou rizikově hodně náročná, mohou mít roční pojistné k danému pojištění už od oněch 900 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Během přestávky v práci se zaměstnanec až na výjimky nemusí zdržovat na pracovišti

Datum článku: 24. 11. 2022

Přestávky v práci jsou ze zákona povinnou záležitostí z hlediska zaměstnavatelů a ve svém vlastním zájmu by je…

Více informací
Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Při prodeji či slučování firem je nutné informovat zaměstnance a myslet na dobré mravy

Datum článku: 23. 11. 2022

Prodej nebo slučování firem zvláště ve složitých ekonomických podmínkách není nijak ojedinělá věc…

Více informací
Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Zaměstnavatelé budou mít zřejmě více povinností vůči rodičům i dalším pečujícím zaměstnancům

Datum článku: 14. 11. 2022

Zaměstnanci, kteří potřebují zaměstnání skloubit s péčí o děti nebo případně postižené blízké…

Více informací
Rozdílné zacházení se zaměstnanci nemusí nutně znamenat diskriminaci

Rozdílné zacházení se zaměstnanci nemusí nutně znamenat diskriminaci

Datum článku: 10. 11. 2022

Diskriminace v zaměstnání je velmi citlivým a trvale aktuálním tématem. Na každém pracovišti je nutné…

Více informací