Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pokud výdaje za energie znemožní úhradu základních životních potřeb, je možné požádat o dávky

Lidem, kterým skokové zdražení energií třeba nucený přechod pod dodavatele poslední instance zkomplikuje život natolik, že nebudou mít na úhradu základních životních potřeb, mohou pomoci nepojistné sociální dávky například příspěvek na bydlení nebo mimořádná okamžitá pomoc.

Pokud výdaje za energie znemožní úhradu základních životních potřeb, je mož 2.jpg
Datum článku: 22. 10. 2021

 

Nárok na nepojistné sociální dávky může pomoci i při současném zdražování energií a může to být i ochrana před podvodníky a exekucí

Současná energetická krize a zdražování energií má, a ještě dále bude mít těžký dopad na mnoho jednotlivců i rodin s nízkými příjmy, kde stačí měsíc dva s vysokými částkami za energie a dotčení nebudou mít či již nemají ani na úhradu základních životních potřeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje občany, kteří se v popsané těžké situaci ocitnou, aby se nebáli požádat o sociální dávky, na které mají v takové situaci nárok. Je důležité si uvědomit, že žádost o dávky může předejít ještě většímu zkomplikování situace třeba pádem do dluhů. Také je vždy lépe zkusit hledat pomoc právě přes sociální dávky na úřadě, než to zkoušet přes neznámé osoby nabízející nejrůznější půjčky či snadné řešení situace. Z uvedených osob se totiž zpravidla vyklubou podvodníci. A právě podvodníci již začínají současné těžké situace ohledně energií zneužívat.

Nárok na dávky zde tedy v souvislosti s výše popsanou situací je a týká se všech osob, které doloží, že jejich nízké příjmy případně i včetně příjmů společně posuzovaných osob nestačí na základní životní potřeby. Dávky, o které je možné v této situaci žádat, jsou:

  • příspěvek na bydlení,
  • doplatek na bydlení a
  • mimořádná okamžitá pomoc.

Příspěvek na bydlení je dávkou státní sociální podpory, která se běžně poskytuje lidem s nižšími příjmy, kteří doloží, že mají problémy uhradit náklady na bydlení. Dávka se poskytuje vlastníkovi či nájemci bytu či domu, když doloží, že na pokrytí nákladů na bydlení pravidelně  vynakládá více než 30 v Praze více než 35 procent z příjmů svých i příjmů společně posuzovaných osob. Žádost o uvedený příspěvek se podává úřadu práce a lze nárok uplatnit i zpětně.

Doplatek na bydlení je dávkou poskytovanou osobám v hmotné nouzi a poskytuje se vlastníkům bytu nebo osobě, která užívá byt na základě smlouvy či jiného právního dokladu k užívání. I v případě žádosti o tuto dávku je třeba dokládat příjmy nejen žadatele, ale i příjmy všech společně posuzovaných osob, které sdílí s žadatelem společnou domácnost. Uvedená dávka se poskytuje v případě, kdy příjem všech posuzovaných osob po uhrazení nákladů na bydlení klesne natolik, že je nižší než částka, která ze zákona náleží na živobytí.

Mimořádná okamžitá pomoc je také dávkou hmotné nouze poskytovanou v těžkých životních situacích jednotlivcům či rodinám, když příjmy náhle nestačí na úhradu něčeho nutného k životu. Uvedená pomoc je jednorázová a může být v daném případě poskytnuta třeba na jednorázové zaplacení vyúčtování energií.

Žádosti o tyto dávky se vždy podávají příslušnému úřadu práce, kde lze případně získat i rady a informace o možnosti další pomoci

Žádosti o popsané dávky vždy přijímá a rozhoduje o nich místně příslušný úřad práce. Žádost a všechny související doklady lze poslat elektronicky podepsanou elektronickým ověřeným podpisem žadatele. Je však také možné poslat vlastnoručně podepsanou žádost běžnou poštou či doručit podepsanou žádost na úřad osobně.

Pomoc a radu ohledně nároků na dávky i řešení jiných závažných sociálních situací je možné najít na internetových stránkách úřadů práce nebo se případně po předchozím objednání s odborníky poradit přímo na  kontaktních pracovištích těchto úřadů.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Jak požádat o podporu od státu při insolvenci zaměstnavatele?

Datum článku: 12. 04. 2024

Pro zaměstnance, kteří čelí nepříjemné situaci, kdy jejich zaměstnavatel kvůli finančním potížím přestal…

Více informací
Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Příspěvek na péči se od července 2024 zvýší, ale ne všem

Datum článku: 19. 02. 2024

Od července 2024 dojde k navýšení příspěvku na péči určeného osobám se zdravotním postižením a seniorům,…

Více informací
Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Velké změny v sociálních dávkách s podporou pracovní snahy od roku 2025

Datum článku: 05. 02. 2024

V současné době se Ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně věnuje přípravě zásadní reformy v oblasti…

Více informací
Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky změní

Okamžik uskutečnění zdanitelného plnění k DPH se v oblasti energetiky změní

Datum článku: 22. 01. 2024

Právní řád České republiky se vyznačuje komplexním propojením legislativních předpisů. To znamená, že změny…

Více informací