Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poplatky z pobytu se někde zvedly na maximum, ale jinde se pro letošek poplatek třeba zcela ruší

Místní poplatek z pobytu  je poplatkem, který je také součástí platby za dovolenou v tuzemsku. Od 1. 1. 2021 se zákonem zvýšila maximální možná částka, kterou mohou obce na tomto poplatku vybírat na 50 Kč na osobu a den z předchozích 21 Kč. Nakolik se letos tedy kvůli danému poplatku zvýší cena za tuzemskou dovolenou a je nutné si peníze navíc nachystat skutečně všude? Situace ohledně místního poplatku je individuální a někde se dokonce letos platit nebude.

Poplatky z pobytu se někde zvedly na maximum, ale jinde se pro letošek pop 2.jpg
Datum článku: 17. 06. 2021

Poplatky z rekreačního pobytu se letos někde nebudou platit vůbec, ale jinde naopak proti loňsku razantně povyskočí, to záleží na jednotlivých obcích

Ano, místní poplatek z pobytu může letos cenu za tuzemskou dovolenou docela znatelně proti loňsku zvýšit, zvláště při platbě za několik osob třeba za rodinu. Ale je zde i opačná varianta, tedy že se za uvedený poplatek na letošní dovolené v rodné vlasti platit nebude. Záleží na tom, do kterého města či obce se jedinec na dovolenou vypraví a jak dané město či obec k danému poplatku letos přistoupí.

Zákon o místních poplatcích totiž stanoví, že místní poplatek z pobytu si může, ale nikoli musí, formou obecně závazné vyhlášky zavést kterákoli obec v ČR. To jestli si tento místní poplatek obec stanoví či nikoli je tudíž zcela v kompetenci jednotlivých měst a obcí. Samozřejmě pokud se obec rozhodne si uvedený poplatek zavést, musí postupovat podle pravidel zákona o místních poplatcích. Musí být závaznou vyhláškou přesně stanoveny povinnosti pro plátce, musí být zcela jednoznačně stanoveno, v jaké výši poplatek bude a že uvedená výše má zákonem nastaven limit, který nesmí být překročen. Jak je řečeno, výše pro rok 2021 je uvedený limit 50 korun na osobu za den pobytu. Obec může poplatek v rámci daného limitu zvyšovat či snižovat podle svých potřeb, protože uvedený poplatek je příjmem do jejího rozpočtu. Avšak zákon o místních poplatcích dává samozřejmě obcím také možnost již zavedený místní poplatek z pobytu zrušit. Zrušení musí být opět stanoveno obecně závaznou vyhláškou.

A právě možnost zrušit uvedený poplatek se letos kvůli koronavirové krizi rozhodla využít nejedna obec a z toho důvodu se v mnoha obcích i městech daný poplatek letos platit nebude. Což znamená, že plátci, kteří by jinak měli povinnost příslušné obci poplatek odvádět, tuto povinnost mít nebudou a poplatníci tedy nebudou muset tento poplatek hradit.

Povinnými plátci tohoto poplatku jsou právě poskytovatelé úplatného pobytu tj. provozovatelé ubytování tedy rekreačních zařízení, lázní hotelů, kempů a dalších obdobných zařízení a prostor k ubytování. Plátce má povinnost od poplatníka poplatek vybrat a odvést jej v zákonem stanovené lhůtě a stanovené částce správci poplatku, kterým je právě příslušné město či obec.

Poplatníkem daného poplatku je osoba, která podle zákona o poplatcích není v obci přihlášena k trvalému pobytu, ale pobývá v obci v rámci úplatného pobytu několik po sobě jdoucích dní maximálně 60 dní. Samozřejmě zákon stanoví i možnosti osvobození od tohoto poplatku pro některé poplatníky, kteří pobývají v obci například v zařízeních zdravotní či lázeňské péče.

V některých městech se však místní poplatek zvýšil až na možné maximum 50 Kč na osobu a den

Někde tedy nebude třeba místní poplatek z pobytu řešit vůbec, protože jej město či obec letos zrušilo v rámci podpory  rekreačních a ubytovacích zařízení po pandemii.

Jinde ale město využije možnosti a poplatek zvýší nebo již zvýšilo. Jak je řečeno výše vše záleží individuálně na rozhodnutí daného města či obce, někde uvedený poplatek zvednou jen o několik korun, ale jinde půjdou až na možné maximum a zvýší až na oněch 50 Kč na osobu a den. K maximálnímu navýšení poplatku sáhla většinou turisticky oblíbená místa, ale nemusí to být vždy města velká či lázeňská. Z lázeňských měst zatím zvýšilo poplatek z pobytu na 50 Kč pouze město Františkovy Lázně. V ostatních lázeňských městech se sice třeba zvyšovalo, ale jen na 30 až 35 Kč. Poplatek z pobytu na 30ti Kč mají Mariánské lázně či Lázně Bělohrad. Jánské Lázně mají poplatek na 26 korunách. Lázeňské město Karlova Studánka má poplatek na 21 korunách. Na loňských 21 korunách poplatku z pobytu zůstala třeba Praha či Karlovy Vary. Naopak na maximum zvedla letos místní poplatek města Lipno nad Vltavou, Valtice či Rožnov pod Radhoštěm

Ke zrušení místního poplatku se letos rozhodla třeba města Plzeň či Kroměříž a žádný místní poplatek z pobytu se nevybírá taktéž v Pardubicích či Olomouci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Převedení části dovolené do roku 2023 je možné u dovolené nad základní výměrou

Datum článku: 30. 11. 2022

Rok 2022 nezadržitelně spěje ke konci a mnoho zaměstnanců i zaměstnavatelů opět uvažuje nad tím, co se…

Více informací
Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důchodu z ciziny

Osvobození od poplatku za ověření podpisu na doklady pro výplatu důchodu z ciziny

Datum článku: 09. 11. 2022

Výplata důchodu z ciziny se neobejde bez ověřujících dokumentů, například potvrzení o žití, matriční doklad…

Více informací
Darování nemovitosti se neobejde bez darovací smlouvy i další povinné dokumentace

Darování nemovitosti se neobejde bez darovací smlouvy i další povinné dokumentace

Datum článku: 04. 11. 2022

Darování nemovitosti nebo pozemku je vždy krásná a šlechetná záležitost, ale vždy je nutné si uvědomit, že aby…

Více informací
Výplata nemocenských dávek na účet od listopadu 2022 ušetří desítky korun

Výplata nemocenských dávek na účet od listopadu 2022 ušetří desítky korun

Datum článku: 13. 10. 2022

Ten kdo si stále ještě nechává vyplácet nemocenské dávky prostřednictvím poštovních poukázek, by možná měl…

Více informací