Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pořadatel zájezdu může změnit některé podmínky i po podepsání smlouvy, ale vždy jen pokud je to předem ujednáno

Při podpisu každé smlouvy je vždy nutné se v klidu soustředit na to, co je podepisováno zejména na podmínky smlouvy a na to zda a jak mohou být dané podmínky případně měněny a platí to i pro smlouvy o zájezdech a dovolených. Pořadatel zájezdu může totiž zcela v souladu se zákonem měnit některé dohodnuté záležitosti i po podepsání smlouvy se zákazníkem. Vše se však musí dít podle předem daných pravidel.

Pořadatel zájezdu může změnit některé podmínky i po podepsání smlouvy, ale v 2.jpg
Datum článku: 16. 08. 2021

Případnou změnu ve smluvním závazku musí mít pořadatel zájezdu předem dojednánu a klient musí být vždy s předstihem o změně podmínek informován

Většina věcí kolem nás se  působením nejrůznějších okolností a vlivů mění. Měnit se z nejrůznějších důvodů mohou i smlouvy, které jsou již uzavřeny a podepsány a výjimkou v daném ohledu nejsou ani smlouvy o zájezdu.

Občanský zákoník čili zákon č. 89/2012 myslí ve svých ustanoveních i na to, že změny pravidel jsou v lidském životě občas nevyhnutelně nutné i tam, kde již došlo k ujednání a podpisu smlouvy. Uvedené se vztahuje i na již uzavřené smlouvy o zájezdech a pořadatelé zájezdů tak mají právo a možnost pokud to okolnosti vyžadují změnit například cenu zájezdu. Pořadatel může cenu zájezdu zvýšit i snížit, pokud si to situace vyžaduje, ale každá taková změna se musí dít zase jen podle pravidel zákona a může být provedena, jen pokud je pro ni předem vyjednán prostor. Zákazník musí být vždy v dostatečném předstihu o případných změnách podmínek informován a má samozřejmě právo, ale opět podle zákonem stanoveného pravidla zvýšení ceny odmítnout.

Jak  naznačují výše uvedené řádky, pořadatel zájezdu může skutečně při závažné změně situace například zdražení pohonných hmot, změně směnného kurzu koruny, změně daní či jiné podobné záležitosti, změnit již dohodnutou cenu zájezdu.

Ke změně ceny může však dojít jen tehdy pokud je to v podepsané smlouvě předem ujednáno. To znamená, když zákazník přímo svým podpisem smlouvy podepíše i ujednání o případné změně podmínek pro případ, že nastanou výše popsané situace. Podle § 2530 a § 2531 může pořadatel zájezdu změnit závazek ze smlouvy jedině, pokud si takové právo předem smluvně vyhradil, případně pokud jde o drobnou nepodstatnou změnu. Stejný paragraf pořadateli zájezdu ukládá i další nutnou povinnost, která musí být při změně podmínek smlouvy dodržena. Toto povinností je, že zákazník musí být v předstihu, písemně jednoznačně srozumitelným způsobem o změně informován.

Pokud pořadatel naopak z nějakých důvodů sníží pro zákazníka cenu zájezdu, musí postupovat podle obdobných pravidel. I zde je zásadní zákazníkovi změnu včas písemně oznámit ještě před zahájením zájezdu a následně klientovi co nejdříve vracenou částku poukázat. Pořadatel má v daném případě právo odečíst si od vracené částky nezbytné administrativní náklady.

Pokud je zvýšení ceny vyšší než 8 procent z ceny zájezdu může zákazník od smlouvy odstoupit a nemusí platit odstupné za předčasné ukončení závazku

Výše popsaná situace tedy ukazuje, že zákon dává provozovateli zájezdu možnost přizpůsobit zejména cenu zájezdů nenadálé nutné změně některých podmínek a pro zákazníka pokud podepíše smlouvu právě s vyhrazenou změnou podmínek, to znamená, že s určitými případnými změnami souhlasí a je připraven je akceptovat. Neznamená to však, že navýšení může být libovolné a zákazník nemá právo se bránit.

Pokud pořadatel zájezdu zvýší cenu zájezdu o více, než 8 procent z původní ceny může zákazník návrh nepřijmout a odstoupit od podepsané smlouvy bez nutnosti hradit poplatek za předčasné ukončení závazku. Lhůta pro uvedené odstoupení musí být minimálně pět dnů a musí vždy skončit před zahájením zájezdu. Zákazník, který se rozhodne pro dané odstoupení, musí své rozhodnutí provést nejpozději pět dnů před začátkem zájezdu, kratší lhůta možná není. Pro pořadatele zde platí, že pokud zákazníkovi odešle oznámení o změně ceny později, než 20 dnů před začátkem zájezdu nenabude zvýšení ceny právní účinky a bude tudíž neplatné.

Pokud tedy zákazník s navrhovanou cenou nesouhlasí, musí se soustředit na to, aby odstoupení od smlouvy stihl v předmětné lhůtě, tedy do začátku zájezdu musí zbývat nejméně pět dnů.. Pokud zákazník v dané lhůtě neodstoupí, znamená to, že s uvedenou změnou ceny souhlasí.

Jsou však věci, které se na zájezdu měnit nemohou

Dodatečná změna podmínek zájezdu je však možná právě jen v případě ceny či některých nepodstatných drobností. Většinu zásadních záležitostí ohledně zájezdu však pořadatel po podepsání smlouvy už měnit nesmí.

Změnit se takto nedají termíny, místo určení, délka pobytu ani předem ujednaná kategorie ubytování a stravování. Pořadatel nemůže dodatečně po podpisu smlouvy měnit ani výlety případně další nasmlouvané služby.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací