Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poškození dobré pověsti právnické osoby se zhrzenému zaměstnanci hodně nevyplatí

Z obdržení výpovědi v zaměstnání se obvykle žádný zaměstnanec neraduje, ale právě naopak většinou přichází pocity velké nespravedlnosti až vzteku a chuti bývalého zaměstnavatele i firmu nějak zdiskreditovat, dát ostatním vědět, že v uvedené firmě není vše jak, se navenek prezentuje. Chuť k popsanému jednání by však měl každý zaměstnanec rázně potlačit, protože z něj velmi snadno může vzejít poškození dobré pověsti nejen fyzické osoby zaměstnavatele, ale též poškození pověsti právnické osoby a to může být hodně drahá záležitost.

Poškození dobré pověsti právnické osoby se zhrzenému zaměstnanci ho 2.jpg
Datum článku: 29. 11. 2022

Kromě poškození práv fyzických osob samozřejmě zákon bdí též nad poškozením dobré pověsti osob právnických

O tom, že zákon, zejména občanský zákoník, chrání každou lidskou bytost ohledně její lidské důstojnosti a cti i dobré pověsti většina občanů má alespoň nějakou povědomost. A samozřejmě, že jsou v zákonech paragrafy pro případný postih těch, kdo se dopouští neoprávněných zásahů do těchto práv čili i poškození dobré pověsti. Konkrétně paragrafy 11 až 13 nového občanského zákoníku jasně stanoví, že každá fyzická osoba má právo na ochranu své osobnosti zejména života, zdraví občanské cti a lidské důstojnosti. Paragraf 13 pak jednoznačně určuje, že fyzická osoba má právo se domáhat, aby bylo upuštěno od neoprávněných zásahů do jejích práv na ochranu osobnosti a aby byly odstraněny případné následky těchto zásahů. Druhý odstavec zmíněného § 13, pak jednoznačně určuje, že v případě, že dojde ve značné míře ke snížení důstojnosti fyzické osoby nebo snížení její vážnosti ve společnosti, má taková osoba též právo na náhradu nemajetkové újmy v penězích. Z uvedeného tedy není pochyb, že na ochranu dobré pověsti fyzických osob zákonné prostředky stanoveny jsou, ale jak je to s případným poškozením dobrého jména u osob právnických, to už veřejnosti tolik známo není.

Mnozí občané ani nevědí, že na ochranu dobrého jména právnických osob je jak v občanském zákoníku, tak i v jiných zákonech pamatováno také. I právnická osoba se může při případném poškození svých práv, kam poškození dobré pověsti jednoznačně patří domáhat u soudu očištění právě své dobré pověsti i náhrady újmy, která právě poškozením dobré pověsti vznikla.

Opět je zde paragraf nového občanského zákoníku, konkrétně § 135, kde je stanoveno, že v případě, že dojde k neoprávněnému zásahu do dobré pověsti právnické osoby, má taková právnická osoba právo se soudně domáhat, aby bylo od neoprávněného zásahu upuštěno a byl odstraněn jeho případný následek.

Poškození dobré pověsti právnické osoby se může zaměstnanec či obchodní partner dopustit snadno a následky bývají velmi nepříjemné pro poškozeného, ale hlavně pro toho kdo škodil

K poškození dobré pověsti i u právnické osoby může dojít velmi snadno, ale odstranění následků daného jednání nebývá snadné a toho kdo škodí, může dané jednání stát třeba i stovky tisíc korun na odškodnění.

Dobrá pověst právnické osoby se buduje postupně, nesnadno a vždy jde o velmi zásadní citlivou věc. Poškození dobré pověsti i v případě právnické osoby, ať už je způsobeno jakkoli a kýmkoli se vždy velmi těžko napravuje a v mnoha případech se ani přes velké úsilí náprava nepodaří. Dobrá pověst má vždy u každé právnické osoby zásadní vliv na její existenci. Je tedy více než jasné, že se každá právnická osoba bude proti svému poškození bránit vždy za pomoci soudu.

Jak je řečeno výše soudní spor ohledně poškození pověsti právnické osoby může vzniknout velmi snadno. Nejednou na samém začátku stojí vypovězený či dokonce jen nespokojený zaměstnanec, který nezvládne své emoce právě například z případné výpovědi a začne firmě škodit například úmyslnými osočujícími pomluvami. Stejného jednání se však může dopouštět třeba i obchodní partner či kdokoli další.

Z hlediska právního je neoprávněným zásahem do dobré pověsti právnické osoby každé nepravdivé tvrzení, obvinění nebo úkon, který dobrou pověst zasahuje a poškozuje ji. Poškození dobré pověsti se může dít různými způsoby od uvedeného šíření nepravdivých pomlouvačných informací na veřejnosti až například po podání insolvenčního návrhu ohledně neplnění povinností danou firmou. Takový neoprávněný insolvenční návrh může klidně vzejít od bývalého zaměstnance firmy, který se chce za své vypovězení mstít a obviní firmu například z nehrazení mzdy či něčeho podobného.

I v případě, že uvedený návrh bude neopodstatněný, bezdůvodný a soud po prošetření pravý stav věci odhalí, bude uvedený soudní proces nějakou dobu trvat. Což vždy znamená, že po celou dobu, než dojde k odhalení skutečného stavu věci, bude dotčená firma vnímána  minimálně jako nespolehlivá či spíše rovnou jako outsider, což většinou mívá za následek poškození nebo rovnou ukončení spolupráce ze strany obchodních partnerů i institucí nedůvěru klientů i řadu dalších nepříjemností.

Není proto divu, že nejen výše zmíněný občanský zákoník, ale taktéž insolvenční zákon na možnost vzniku uvedené situace pamatuje a umožňuje právnické osobě poškozené takovým neopodstatněným insolvenčním návrhem žádat po tom, kdo takový návrh podá přiznání náhrady nemajetkové újmy, která vznikla zásahem do dobré pověsti dané firmy právě podáním onoho návrhu žádat odškodnění.

Nový občanský zákoník pak ve svém § 2894 stanoví povinnost nahradit jinému újmu vždy, pokud vznikne újma na jmění čili škoda. Uvedená újma přichází s poškozením dobré pověsti téměř vždy a v případě poškození pověsti právnické osoby to v žádném případě nebývá újma zanedbatelná, což jak je naznačeno výše pro škůdce znamená zaplatit v tom nejlepším případě několik desítek spíše však stovek tisíc korun.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Odstupné může být poskytováno i jako benefit

Datum článku: 21. 11. 2023

Zaměstnavatelé mají ze zákona možnost poskytovat svým zaměstnancům nejrůznější výhody nebo jinak řečeno…

Více informací
Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Konsolidační balíček a jeho nejdůležitější změny v roce 2024

Datum článku: 14. 11. 2023

Konsolidační balíček úsporných opatření v minulých dnech schválili senátoři a čeká tedy už jen na podpis…

Více informací