Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poskytnuté dary si lze odečíst z daně i v roce 2022

Už je více než jasné, že v roce 2022 bude plusem každá zbytečně nevydaná koruna, to znamená, i ta, kterou nebude nutné, dát státu na daních. Pro daný účel  je zde i letos možnost odečíst si buď přímo z daně z příjmů, nebo z jejího základu nejrůznější odčitatelné položky a slevy. Jedním z těchto odpočtů mohou být i poskytnuté dary potřebným a na charitativní účely.

Poskytnuté dary si lze odečíst z da 2.jpg
Datum článku: 28. 01. 2022

Poskytnuté dary si mohou z daní odečíst fyzické i právnické osoby podnikatelé i zaměstnanci a za rok 2021 si lze ještě odečíst až 30 procent hodnoty daru ze základu daně

Jak je řečeno výše i v roce 2022 mohou dary čili bezúplatná plnění poskytnuté na dobrou věc v roce předchozím pomáhat poplatníkům zaplatit na daních méně. Podle zákona o dani z příjmů § 15 jsou totiž poskytnuté dary od určité hodnoty odčitatelnou položkou, kterou si lze odečíst od základu daně z příjmů.

Od základu daně si lze takto odečíst dar či dary pokud jejich celková hodnota v případě fyzických osob činí alespoň 1000 Kč nebo přesáhne 2 procenta základu daně. Právnické osoby si takto mohou odečíst poskytnuté dary neboli bezúplatná plnění pokud jejich hodnota činí alespoň 2000 Kč.

Pro zdaňovací období 2020 a 2021 platí mimořádná zákonná úprava, která umožňuje si za poskytnutí daru v přiznání či zúčtování odečíst od základu daně až 30 procent hodnoty daru což je více než je běžné. Uvedená vyšší hodnota odpočtu byla pro daná období zavedena mimořádně kvůli covidu a odečíst si ji mohou jak právnické tak fyzické osoby. Znamená to, že uvedenou zvýšenou hodnotu si lze odečíst v přiznání či zúčtování daně za rok 2021 odevzdávaném v roce 2022.

Ve zdaňovacím období za rok 2022 čili v přiznání podávaném v roce 2023 už se možnost odpočtu znovu sníží na hodnoty z let před pandemií, což znamená, že fyzické osoby si budou moci odečíst ze základu daně maximálně 15 procent z daného bezúplatného plnění a u právnických osob půjde si takto odečíst maximálně 10 procent.

Jaké dary je možné si daným způsobem odečíst?

Uvedeným způsobem je tedy možné si daňově uplatnit poskytnuté dary splňující výše uvedená kritéria hodnoty na zdravotní, vzdělávací, sociální, kulturní, vědecké či charitativní účely. To znamená dary poskytnuté provozovatelům zdravotních, sociálních či vzdělávacích služeb, dary poskytnuté pořadatelům veřejných sbírek, kteří jsou pořadateli těchto sbírek podle zákona o veřejných sbírkách i dary poskytnuté fyzickým osobám s invalidním důchodem dětem i dospělým s trvalým bydlištěm na území ČR i dary poskytnuté nezletilým dětem závislým na péči jiné osoby, které potřebují zdravotnické nebo jiné speciální prostředky kompenzující jim život s handicapem a tyto prostředky nejsou vůbec či jen z části hrazeny zdravotní pojišťovnou.

Stejně tak je možné si daňově uplatnit dary poskytnuté obcím, krajům, registrovaným církvím a náboženským společnostem, útulkům pro zvířata nebo i dary poskytnuté registrovaným politickým stranám.

Co je nutné pro uplatnění odpočtu daru udělat prokázat

Jak prozrazují řádky výše, uplatnit si odpočet daru v daních mohou podnikatelé i nepodnikatelé právnické i fyzické osoby.

Uvedený odpočet daně se provede prostřednictvím daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2021 nebo prostřednictvím ročního zúčtování daně u zaměstnavatele. Samozřejmě, aby bylo možné daný odpočet uplatnit, musí být doloženo, že nárok poplatníkovi skutečně vznikl, to znamená, doklad prokazující poskytnutí daru musí být u daňového přiznání a stejně tak u případného ročního zúčtování.

Doklad o prokázání daru musí obsahovat:

  • jméno, příjmení a rodné či identifikační číslo dárce,
  • jméno, příjmení a rodné či identifikační číslo příjemce daru,
  • název daru čili předmět daru,
  • účel na, který bylo bezúplatné plnění poskytnuto,
  • hodnota daru čili bezúplatného plnění,
  • datum poskytnutí daru.

Pokud si poskytnutí daru uplatňuje zaměstnanec v zúčtování je třeba uvedený doklad donést do mzdové účtárny nebo přímo účetní zaměstnavatele.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Pro podání dodatečného přiznání na nižší daň bude nově delší lhůta

Datum článku: 19. 09. 2023

Lhůty pro splnění daňových povinností nebývají nikdy přehnaně dlouhé a s včasným plněním daných…

Více informací
Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Daňové slevy i odpočty a jak to s nimi bude za rok 2023 a v roce 2024

Datum článku: 15. 08. 2023

Daňové slevy pomáhají podnikatelům i zaměstnancům platit na daních méně zcela v souladu se zákonem. Jenže…

Více informací
Konec lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků se blíží

Konec lhůty pro podání oznámení o fiktivní dani z neočekávaných zisků se blíží

Datum článku: 30. 06. 2023

Daň z neočekávaných zisků si samozřejmě stejně jako běžná daň z příjmů žádá včasné a správné plnění…

Více informací
Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Prodej firem kvůli úsporám zřejmě už nebude osvobozen od daně

Datum článku: 02. 06. 2023

Podnikatelé, kteří se chystají prodat firmu nebo činit změny ohledně jejího vlastnictví by měli uvedený krok…

Více informací