Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Rok 2022 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2022 už je téměř za dveřmi. Jaký asi bude nejen pro podnikatele? Všichni a nejen podnikatelé jistě touží po tom, aby to byl rok pohodovější, nadějnější bez nepříjemných nejistot. Už nyní je jisté, že i tento rok přinese nejednu změnu opět nejen pro firmy a podnikatele, ale i pro ostatní veřejnost. Podívejte se s námi na co se připravit.

Rok 2022 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikaj 2.jpg
Datum článku: 08. 12. 2021

 

Změny pro podnikatele a firmy

Minimální zálohy u OSVČ na zdravotní pojištění je nutné navýšit o 234 Kč

Jedna z prvních věcí, kterou si musí podnikatelé pohlídat, aby byla v pořádku již od ledna 2022, bude platba záloh na zdravotní pojištění ve správné výši. Opět je nutné částku navýšit a proti předchozímu období dosti citelně o 234 Kč měsíčně. První platba v nové výši 2627 Kč musí zdravotní pojišťovně odejít do 8. ledna 2022.

Minimální zálohy na sociální pojištění bude nutné pro rok 2022 upravit taktéž

Další platbou, kterou si podnikatelé zvláště při podnikání na hlavní činnost musí hlídat je pravidelná úhrada sociálního pojištění. I měsíční zálohy na sociální pojištění bude třeba zvýšit. Při podnikání na hlavní činnost musí být v roce 2022 odváděno 2841 Kč, což je o 253 korun více než v roce předešlém. Na zvýšení záloh na sociální pojištění nesmí zapomenout, pokud se jich povinnost týká také OSVČ na vedlejší činnost. Zde se platby pro rok 2022 zvyšují o 101 Kč měsíčně. Na uvedenou úpravu záloh na sociální pojištění mají podnikatelé ještě čas až do podání Přehledů o příjmech a výdajích za rok 2021, nová výše záloh jim musí odejít poprvé za květen 2022. OSVČ, které s podnikáním v roce 2022 začínají, však musí zálohy ve výši platné pro rok 2022 hradit již od ledna 2022.

Platbu na paušální daň je třeba pro rok 2022 zvýšit o 525 Kč měsíčně

I drobní podnikatelé s příjmy do jednoho milionu, kteří si v roce 2022 budou plnit daňové povinnosti formou platby paušální daně, musí hradit měsíčně ty správné částky odpovídající danému roku. To znamená, že podnikatelé, kteří již formu paušální daně používali v roce 2021, musí zvýšit pravidelné zálohy na rok 2022 o částku 525 Kč měsíčně. OSVČ, kteří s paušální daní v roce 2022 začnou, budou platit rovnou aktuální měsíční částku pro daný rok, což znamená 5994 Kč celkem za každý měsíc.

Sleva na dani na zastavenou exekuci je úplnou novinkou roku 2022

S vymáháním pohledávek se trápí nejedna firma a často zvláště u pohledávek drobných jde o marné snažení, které se bezúspěšně zkouší celou dobu. Pro uvedené případy přináší rok 2022 úplně novou slevu na dani z příjmu. Jedná se o slevu na dani pro věřitele za zastavenou exekuci. Sleva se týká drobných pohledávek s hodnotou maximálně 1500 Kč, které se nedaří vymoci a věřitelé si u zastavené exekuce mohou uplatnit slevu ve výši 30 procent původního dluhu.

Rozšíří se okruh příjmů osvobozených od daně z příjmů

Další daňovou novinkou je osvobození od daně z příjmů u odškodného vypláceného státem osobám poškozeným výbuchy muničních skladů ve Vrběticích a stejné osvobození platí i u zcela jiného odškodného a to u odškodného vyplaceného státem osobám sterilizovaným v rozporu s jejich právem.

Od daně se taktéž osvobodí výnosy příjmy z výnosů dluhopisů rmitovaných v zahraničí pro poplatníky, kteří jsou zahraničními rezidenty. K osvobození v daném případě dochází u příjmu výnosu dluhopisu plynoucího z práva na splacení dluhopisů vydaných v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice, pokud plynou daňovému nerezidentovi, který není osobou kapitálově spojenou s eminentem dluhopisu, ani s ním neutvořil právní vztah za účelem snížení základu daně či zvýšení daňové ztráty. Uvedeným krokem se omezí možnost zneužití tohoto osvobození k účelovému snížení základu daně z příjmů.

Zveřejnění účetní závěrky půjde nově provést přes správce daně

Povinnost ze zákona zveřejnit účetní závěrku za rok 2021 bude i v roce 2022 čekat mnoho firem, zejména všechny ty zapsané ve veřejných rejstřících. Jedná se o úkol, který musí být splněn přesně předepsaným způsobem. Jak je zde řečeno účetní závěrku za období roku 2021 bude nově možné tedy v roce 2022 zveřejnit prostřednictvím správce daně jako přílohu elektronicky podaného daňového přiznání.

V ročním zúčtování bude třeba nezapomenout na vratku daně zaměstnancům, kterým bylo v roce 2021 vyplaceno odstupné

Protože se za rok 2021 uplatňují u daně z příjmů nově dvě sazby 15 a 23 procent, bude třeba dávat pozor u ročního zúčtování daně prováděného v roce 2022 za rok 2021, aby byly správně vypočítány daňové vratky zvláště zaměstnancům s nárokem na odstupné. Právě zaměstnancům, kterým bylo v roce 2021 vyplaceno odstupné, totiž mohl vzniknout v některých měsících roku nárok na daňovou vratku, protože díky vyššímu příjmu museli v oněch měsících zaplatit na dani více než v ostatních měsících roku. Celkové roční příjmy těchto zaměstnanců však do vyšší sazby daně z příjmů nespadají a zaměstnancům je třeba vrátit onen přeplatek na dani za měsíce s odstupným.

Změny v DPH bude třeba pohlídat u oprav a úprav zdravotnických prostředků

Firmy, které se zabývají opravami a úpravami zdravotnických prostředků a pomůcek si musí pohlídat změny v DPH u těchto činností. Na služby oprav a úprav zdravotnických prostředků určených pro osobní potřebu nemocných a zdravotně postižených osob se má s účinností od 1. 1. 2022 vždy uplatňovat snížená sazba DPH podle přílohy 3 zákona o DPH.

Pro vypořádání s daněmi bude potřeba uplatnit ty správné formuláře

I v roce 2022 bude potřeba věnovat pozornost tomu, aby daňová administrativa byla plněna na správných tiskopisech. V některých záležitostech se budou používat dále vzory tiskopisů jako v roce 2021, ale jinde bude třeba použít nové vzory tiskopisů pro rok 2022.

 

Změny pro zaměstnavatele a zaměstnance

Minimální i zaručená mzda se zvyšuje

Tak jako v předchozích letech se i v roce 2022 zvyšuje minimální i zaručená mzda. Minimální mzda musí být navýšena o 1000 Kč proti roku předchozímu. Zaměstnanci, kterým je vyplácena minimální mzda musí v roce 2022 dostávat při standardní pracovní době 40 hodin týdně minimálně 16 200 Kč měsíčně. Kromě minimální mzdy musí zaměstnavatelé hlídat také úroveň mezd zaručených. Zaručené mzdy totiž musí stoupnout spolu s minimální mzdou. Zaručená mzda je nejnižší mzdové ohodnocení v jednotlivých profesích při standardním úvazku 40 hodin týdně.

Spolu s minimální mzdou stoupne zaměstnancům také limit k nároku na daňový bonus na děti a je třeba s ním počítat při účtování mezd. Uvedený limit bude v roce 2022 na částce 97 200 Kč. Na daňový bonus na děti má zaměstnanec nárok ve chvíli, pokud jeho roční příjem ze zaměstnání či podnikání přesahuje polovinu minimální mzdy.

Pracující rodiče malých dětí si samozřejmě, pokud dávají dítě do školky, budou moci uplatnit vyšší slevu na takzvaném školkovném nebo jiným slovem slevu na dani na umístění. Tato sleva každý rok kopíruje zvýšení minimální mzdy a zvyšuje se spolu s ní. Za rok 2021 v roce 2022 si rodiče takto budou moci uplatnit slevu až 15 200 Kč.

Znovu vzroste základní daňová sleva na poplatníka

Příjemné pro všechny poplatníky, kteří mají zdanitelné příjmy ze zaměstnání či podnikání jistě bude, že i v roce 2022 jim stejně jako v roce předchozím vzroste základní sleva na dani na poplatníka, takže bude možné státu na daňové povinnosti zcela legálně zaplatit méně. Uvedená sleva pro rok 2022 bude na částce 30 840 Kč za celý rok.

Zaměstnavatelé budou mít nové administrativní povinnosti při odhlašování zaměstnanců z nemocenského pojištění

Zaměstnavatelům se od 1. dubna 2022 rozšíří ohlašovací povinnost vůči správě sociálního zabezpečení u zaměstnanců, kteří zaměstnání opouští z jiných důvodů než důchodových. Nově budou muset zaměstnavatelé v uvedené souvislosti končícím zaměstnancům vyplňovat odhlášku z nemocenského pojištění. Uvedená dokumentace bude zaměstnancům pomáhat při případné žádosti daného zaměstnance o podporu na úřadě práce.

Nově si zaměstnavatelé budou moci strhávat náhradu za práci s exekučními srážkami zaměstnanců

Zaměstnavatelé, kteří mají v řadách svých zaměstnanců i zaměstnance, kterým musí provádět exekuční srážky a všechnu náročnou práci s danými úkony spojenou si budou moci nově od roku 2022 strhávat určitou náhradu nákladů za tuto práci. Částka bude však pouze symbolických 50 Kč měsíčně.

Otcovskou bude možné nově čerpat 10 dnů

Dávky otcovské poporodní péče čili zkráceně otcovskou budou moci pracující tatínci čerpat nově 10 pracovních dnů místo dosavadních sedmi. Když se připočtou víkendy, budou moci tátové s nově narozeným potomkem zůstat doma s náhradou příjmů až 14 kalendářních dnů. Nově bude také možné v případech, kdy je dítě či matka nejčastěji oba v šestinedělí hospitalizováno v nemocnici čerpat otcovskou i po uplynutí šestinedělí. Ostatní podmínky pro nárok na otcovskou zůstávají i v roce 2022 stejné jako v době předchozí.

U nemocenské se zvýší redukční hranice

Stejně jako každý rok tak i v roce 2022 se změní redukční hranice pro výpočet nemocenské vyplácené od státu, to znamená dávky, která se vyplácí od 15 dne trvající lékařem potvrzené pracovní neschopnosti. Redukční hranice se zvýší, což znamená, že se nemocnému započítá do nemocenské více z příjmu.

U zaměstnanců nemocných a v karanténě v roce 2021 může vzniknout docela vysoká daňová vratka, kterou je třeba v roce 2022 vyplatit

Podobná situace jako u výše zmíněného odstupného vyplaceného v roce 2021 může nastat, i když z jiných důvodů u nemocných zaměstnanců. I na tyto zaměstnance bude třeba se soustředit při provádění ročního zúčtování u zaměstnavatele, aby jim byla správně vyplacena daňová vratka v případě, že byli delší dobu nemocní či v karanténě. Uvedená vratka vznikne na slevě na dani na poplatníka.

 

Další změny pro rok 2022

Všechny vyplácené důchody se od ledna 2022 zvýší

Tradiční změnou, která přichází každým rokem a nastane i 1. 1. 2022 je zvýšení všech důchodů vyplácených státem ze systému sociálního pojištění. Zvýšení se tedy dočkají nejen starobní důchodci, ale i všichni, kdo pobírají důchod invalidní, vdovský, vdovecký nebo sirotčí. Zvýšení bude samozřejmě pro každého důchodce mírně odlišné. Průměrná výše důchodu bude 16 280 Kč.

Kromě obvyklého zvýšení důchodů bude ještě doplatek k valorizaci

Ohledně zvýšení důchodů přijde v roce 2022 jedna neobvyklá změna. Kromě běžného každoročního zvýšení důchodů čili valorizace, přijde v lednu 2022 všem důchodcům ještě doplatek k valorizaci, který má vyrovnávat to, že každý z důchodců dostává důchod v jiném výplatním termínu.

Osoby bez zdanitelných příjmů musí pro rok 2022 také zvýšit zálohy na zdravotní pojištění

Nejen podnikatelé musí pro rok 2022 zvýšit povinné zálohy na zdravotní pojištění. Stejný úkol čeká i všechny osoby bez zdanitelných příjmů, což znamená všechny pojištěnce, kteří si musí odvádět zdravotní pojištění samostatně, protože za ně tuto povinnost neplní ani zaměstnavatel ani stát a nejsou ani OSVČ. Tyto OBZP musí povinné zálohy na zdravotní pojištění zvýšit pro rok 2022 na částku 2187 Kč měsíčně což je o 135 Kč měsíčně více než v roce předchozím.

Kdo prodal rodinný dům či byt a bude žádat osvobození od daně z příjmů, musí vyhovět přísnějším podmínkám

Po novelizaci zákona o daních z příjmů v roce 2021 došlo k zpřísnění podmínek pro osvobození příjmů z prodeje rodinného domu či bytové jednotky od daně z příjmů. Kdo bude chtít osvobození uplatnit, musí ve správné lhůtě oznámit správci daně získání těchto příjmů a současně dodržet správně i lhůtu použití získaných peněžních prostředků na opětovné uspokojení vlastní bytové potřeby.

Řidiči si od roku 2022 budou muset dávat větší pozor na neuhrazené pokuty

Od 1. 1. 2022  budou muset být disciplinovanější také řidiči a provozovatelé vozidel a hlídat si případné neuhrazené pokuty. Zpřísní se totiž pravidla pro vymáhání pokut a u koho se při běžné silniční kontrole zjistí, že má evidovány nezaplacené pokuty, tomu policisté okamžitě zabrání v další jízdě, dokud dlužné pokuty neuhradí.

Dlouhodobé ošetřovné bude mít mírnější podmínky

Alespoň nějakou úlevu v náročném dlouhodobém ošetřování blízkých by konečně měli pocítit ti, kdož se budou tomuto nelehkému úkolu v roce 2022 věnovat. Od 1. 1. 2022 se mění dosud velmi přísné podmínky pro získání uvedené dávky.

U lidí nevyléčitelně nemocných v konečném stádiu života už pro nárok na ošetřovné nebude potřeba splnit podmínku předchozí hospitalizace. U ostatních nemocných se doba předchozí hospitalizace zkracuje ze sedmi na čtyři dny. A více času budou mít pečující také na samotné podání žádosti o tuto dávku.

 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Web Hospodářské komory poradí s elektronickým podáním přiznání

Datum článku: 19. 04. 2024

Jak se blíží, konec dubna roku 2024, u nejednoho podnikatele stoupá nervozita. Zbývá totiž již jen několik málo dní…

Více informací