Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé uvedený postup praktikují samozřejmě se souhlasem zaměstnanců, kterých se situace týká docela často. Uvedený postup mohou zaměstnavatelé potřebovat použít nejen v rámci přeskupování zaměstnanců v ČR, ale i přeshraničně. Jenže při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli do zahraničí může být problém s poskytnutím cestovních náhrad.

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není 2.jpg
Datum článku: 13. 09. 2023

Cestovní náhrady zaměstnanci dočasně přidělenému k jinému zaměstnavateli do zahraničí zákoník práce jednoznačně neřeší

Ačkoli se přeshraniční spolupráce firem praktikuje stále hojněji a v jejím rámci i vzájemné přeskupování zaměstnanců mezi zaměstnavateli, tak některé právní otázky těchto záležitostí, nejsou zákoníkem práce ČR jednoznačně stanoveny. A tak při dočasném přidělení zaměstnance tuzemského zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli do zahraničí může vzniknout velmi zapeklitý problém například se správným poskytnutím cestovních náhrad.

Na to, že pro tuzemské zaměstnavatele, není vůbec snadné, si poradit s poskytnutím cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému k jinému zaměstnavateli do zahraničí upozorňuje i portál epravo.cz v jednom ze svých aktuálních článků.

Jednoznačně jasné v dané situaci pro zaměstnavatele, který v rámci firemní přeshraniční spolupráce řeší dočasné přidělení svého pracovníka k jinému zahraničnímu zaměstnavateli je, že musí pečlivě vyřešit písemnou dohodou s dotčeným zaměstnancem náležitosti tohoto přidělení. V dohodě musí být jednoznačně formulováno zejména to, ke komu, za jakým účelem, za jakých podmínek a samozřejmě na jak dlouhou dobu bude zaměstnanec přidělen. Samozřejmě musí být z této dohody vždy jednoznačně patrný i souhlas zaměstnance s takovým přidělením. To však není vše, čím je nutné se zabývat.

Obecně při řešení otázek dočasného přidělení svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli, postupuje zaměstnavatel, který zaměstnance přiděluje dle § 43a zákoníku práce. V pátém odstavci uvedeného paragrafu je také stanoveno, že po dobu dočasného přidělení poskytuje dočasně přidělenému zaměstnanci mzdu nebo plat a případně i cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance přidělil. To znamená, že při dočasném přidělení zaměstnance do zahraničí, musí tuzemský zaměstnavatel řešit i otázku poskytnutí cestovních náhrad, které zaměstnanci nepochybně náleží. Jenže, jak je řečeno výše, záležitost se nebude řešit snadno a může zde docházet k chybám a nepříjemným problémům například i v oblasti daňové.

Zákoník práce tedy neposkytuje zaměstnavatelům jasná pravidla, jak v otázce poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí postupovat.

Zaměstnavatel musí v otázce cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí improvizovat a používat paragrafy k jiné problematice

Dá se říci, že pokud má zaměstnavatel poskytnout cestovní náhrady zaměstnanci dočasně přidělenému k zaměstnavateli v zahraničí, musí v pravidlech hodně improvizovat a situaci řešit s pomocí paragrafu 165 zákoníku práce a § 172 téhož zákoníku.

Háček je v tom, že § 165 zákoníku práce sice řeší cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance, ale v situaci dočasného přidělení v tuzemsku a jedná se o náhrady stanovené pro tuzemskou pracovní cestu. Paragraf 172 zase řeší situaci poskytování cestovních náhrad při práci zaměstnance v zahraničí, když je výkon práce v zahraničí a pracoviště mimo ČR dohodnuto v pracovní smlouvě.

Oba paragrafy, i když řeší problematiku cestovních náhrad a situaci zdánlivě podobnou, ale neobsahují pravidla jednoznačně určená pro řešení náhrad výdajů zaměstnanci dočasně přidělenému na práci v zahraničí a nemohou tudíž danou problematiku řešit náležitě kompetentně. Zaměstnavatelům řešícím popsanou nelehkou problematiku zatím skutečně nezbývá, než situaci řešit improvizovaně a doufat, že se pravidla dané situaci co nejdříve právně upraví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací