Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není snadné

Dočasné přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli není nic neobvyklého ani nezákonného a zaměstnavatelé uvedený postup praktikují samozřejmě se souhlasem zaměstnanců, kterých se situace týká docela často. Uvedený postup mohou zaměstnavatelé potřebovat použít nejen v rámci přeskupování zaměstnanců v ČR, ale i přeshraničně. Jenže při dočasném přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli do zahraničí může být problém s poskytnutím cestovních náhrad.

Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí není 2.jpg
Datum článku: 13. 09. 2023

Cestovní náhrady zaměstnanci dočasně přidělenému k jinému zaměstnavateli do zahraničí zákoník práce jednoznačně neřeší

Ačkoli se přeshraniční spolupráce firem praktikuje stále hojněji a v jejím rámci i vzájemné přeskupování zaměstnanců mezi zaměstnavateli, tak některé právní otázky těchto záležitostí, nejsou zákoníkem práce ČR jednoznačně stanoveny. A tak při dočasném přidělení zaměstnance tuzemského zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli do zahraničí může vzniknout velmi zapeklitý problém například se správným poskytnutím cestovních náhrad.

Na to, že pro tuzemské zaměstnavatele, není vůbec snadné, si poradit s poskytnutím cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému k jinému zaměstnavateli do zahraničí upozorňuje i portál epravo.cz v jednom ze svých aktuálních článků.

Jednoznačně jasné v dané situaci pro zaměstnavatele, který v rámci firemní přeshraniční spolupráce řeší dočasné přidělení svého pracovníka k jinému zahraničnímu zaměstnavateli je, že musí pečlivě vyřešit písemnou dohodou s dotčeným zaměstnancem náležitosti tohoto přidělení. V dohodě musí být jednoznačně formulováno zejména to, ke komu, za jakým účelem, za jakých podmínek a samozřejmě na jak dlouhou dobu bude zaměstnanec přidělen. Samozřejmě musí být z této dohody vždy jednoznačně patrný i souhlas zaměstnance s takovým přidělením. To však není vše, čím je nutné se zabývat.

Obecně při řešení otázek dočasného přidělení svého zaměstnance k jinému zaměstnavateli, postupuje zaměstnavatel, který zaměstnance přiděluje dle § 43a zákoníku práce. V pátém odstavci uvedeného paragrafu je také stanoveno, že po dobu dočasného přidělení poskytuje dočasně přidělenému zaměstnanci mzdu nebo plat a případně i cestovní náhrady zaměstnavatel, který zaměstnance přidělil. To znamená, že při dočasném přidělení zaměstnance do zahraničí, musí tuzemský zaměstnavatel řešit i otázku poskytnutí cestovních náhrad, které zaměstnanci nepochybně náleží. Jenže, jak je řečeno výše, záležitost se nebude řešit snadno a může zde docházet k chybám a nepříjemným problémům například i v oblasti daňové.

Zákoník práce tedy neposkytuje zaměstnavatelům jasná pravidla, jak v otázce poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí postupovat.

Zaměstnavatel musí v otázce cestovních náhrad zaměstnanci dočasně přidělenému do zahraničí improvizovat a používat paragrafy k jiné problematice

Dá se říci, že pokud má zaměstnavatel poskytnout cestovní náhrady zaměstnanci dočasně přidělenému k zaměstnavateli v zahraničí, musí v pravidlech hodně improvizovat a situaci řešit s pomocí paragrafu 165 zákoníku práce a § 172 téhož zákoníku.

Háček je v tom, že § 165 zákoníku práce sice řeší cestovní náhrady při dočasném přidělení zaměstnance, ale v situaci dočasného přidělení v tuzemsku a jedná se o náhrady stanovené pro tuzemskou pracovní cestu. Paragraf 172 zase řeší situaci poskytování cestovních náhrad při práci zaměstnance v zahraničí, když je výkon práce v zahraničí a pracoviště mimo ČR dohodnuto v pracovní smlouvě.

Oba paragrafy, i když řeší problematiku cestovních náhrad a situaci zdánlivě podobnou, ale neobsahují pravidla jednoznačně určená pro řešení náhrad výdajů zaměstnanci dočasně přidělenému na práci v zahraničí a nemohou tudíž danou problematiku řešit náležitě kompetentně. Zaměstnavatelům řešícím popsanou nelehkou problematiku zatím skutečně nezbývá, než situaci řešit improvizovaně a doufat, že se pravidla dané situaci co nejdříve právně upraví.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Datum článku: 04. 09. 2023

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého…

Více informací
Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Nadnárodní podniky budou muset v ČR nově odvádět alespoň minimální daň z příjmu

Datum článku: 31. 08. 2023

Alespoň minimální daň z příjmu 15% budou muset v naší zemi povinně nově odvádět všechny velké skupiny…

Více informací
Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Akciové společnosti musí mít internetové stránky povinně ze zákona

Datum článku: 28. 07. 2023

Internetové stránky jsou dnes běžnou součástí informačních zdrojů k informování široké veřejnosti…

Více informací
Pracovní neschopnost zaměstnance trvá, i když při ní zaměstnanec nastoupí do práce

Pracovní neschopnost zaměstnance trvá, i když při ní zaměstnanec nastoupí do práce

Datum článku: 26. 07. 2023

Zaměstnavatelé, mající velmi aktivní zaměstnance, kteří dobrovolně přijdou konat práci i v případě, kdy jsou…

Více informací