Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Postup předání a zveřejnění účetní závěrky prostřednictvím správce daně

Zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin mohou účetní jednotky poprvé za rok 2021 v roce 2022 provést úplně novým způsobem, a to prostřednictvím správce daně. Aby však uvedená povinnost byla splněna správně, je zásadní, aby závěrka byla předána ve správném rozsahu, a tento údaj o rozsahu účetní závěrky musí být i samostatnou přílohou daňového přiznání. Další nutností je správné podání žádosti o předání závěrky přes správce daně.

Postup předání a zveřejnění účetní závěrky prostřednictví 2.jpg
Datum článku: 11. 03. 2022

 

Účetní závěrka musí být zveřejněna do 30 dnů od schválení a nejpozději 12 měsíců od rozvahového dne

Pravidelné zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin je zákonná povinnost, kterou musí řádně plnit všechny účetní jednotky, které jsou obchodními korporacemi zapsanými ve veřejném rejstříku. Povinnost musí být samozřejmě splněna vždy předepsaným způsobem a v náležité lhůtě. Uvedená lhůta je vždy 30 dnů od schválení závěrky příslušným orgánem. Zákon však pamatuje i na to, že uvedená lhůta je velmi krátká a proto současně stanoví i další možnost, že nejpozději musí být zveřejnění provedeno do 12 měsíců od rozvahového dne. Za neplnění této povinnosti nebo neplnění správným způsobem samozřejmě účetní jednotce vždy hrozí sankce.

Účetní závěrka musí být vždy předána ve správném rozsahu struktuře a zákonem předepsaným způsobem

Jak ukazují řádky výše účetní závěrka je zásadní listinou prokazující hospodaření příslušné obchodní korporace. Z uvedeného důvodu je zákonem určeno, co vše má být danou listinou zveřejněno, v jaké struktuře a jakými způsoby je třeba úkon učinit.

Každá účetní jednotka musí vždy zveřejnit účetní závěrku odpovídající velikosti jednotky. To znamená, že malé a mikro účetní jednotky odevzdávají účetní závěrku v jiném rozsahu než střední a velké účetní jednotky. Malé a mikro účetní jednotky mohou účetní závěrku zveřejňovat ve zkráceném rozsahu, což znamená, že přílohu a výroční zprávu k účetní závěrce dokládají pouze v případě, že mají nařízen audit. Střední a velké účetní jednotky musí doložit závěrku v plném rozsahu, což znamená, rozvahu, výkaz zisků a ztrát, cash flow čili informace o peněžním toku i přehled vlastního kapitálu.

Účetní závěrka, jak je řečeno výše musí být rejstříkovému soudu vždy předána v zákonem nastavené lhůtě bez zbytečného odkladu a samotné předání pak musí proběhnout vždy elektronicky, jedním ze zákonem povolených způsobů.

Předání může proběhnout:

e-mailem s elektronickým podpisem zaslaným na podatelnu rejstříkového soudu,

on-line po přihlášení přes internetový portál justice.cz nebo

v roce 2022 za rok 2021 také poprvé prostřednictvím správce daně.

Předání účetní závěrky prostřednictvím správce daně má však také své zákonitosti a uložený postup

Jak již bylo v několika předchozích článcích zmíněno i na tomto portále, tak v roce 2022 přichází novinka a poprvé je možné předat účetní závěrku rejstříkovému soudu prostřednictvím správce daně. Také tento postup má však zákonem nastavená pravidla, která musí být dodržena, aby předání do rejstříku bylo správné a povinnost splněna.

Uvedenou novou možnost předání přes správce daně nemohou využít úplně všechny obchodní korporace, ale pouze ty, které nepodléhají zvláštnímu zákonnému předpisu předávat výroční zprávu ČNB.

Jinými slovy ty obchodní korporace, které výroční zprávu ČNB podávat musí, přes správce daně závěrku předat nemohou.

Další podmínkou aby mohla být účetní závěrka přes správce daně předána je, že musí být doplněna o zvláštní přílohu, v níž je uveden rozsah, ve kterém musí být tato závěrka rejstříkovému soudu předána.

Všechny uvedené dokumenty, tedy účetní závěrka s danou přílohou a daňovým přiznáním za uvedené účetní období se následně elektronicky podají správci daně a správce daně následně předá účetní závěrku rejstříkovému soudu.

Ale pozor s předáním dokumentů správci daně musí ještě odejít oficiální „Žádost o předání účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku.“ Uvedená žádost musí být na speciálním k tomu určeném tiskopise č. 25 5404/1. V daném tiskopise si účetní jednotka musí vybrat a ručně zaškrtnout údaje, které si jednotka přeje zveřejnit.

Následně je ještě potřeba v daném tiskopise vyplnit e-mail, na který má správce daně zaslat zprávu o předání účetní závěrky rejstříkovému soudu.

Aby povinnost předání účetní závěrky byla náležitě splněna, musí obchodní korporace splnit vše popsané, žádný z uvedených kroků nelze přeskočit a nevykonat.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací
V případě odložené daně je nutné hlídat správnou sazbu už v závěrce za rok 2023

V případě odložené daně je nutné hlídat správnou sazbu už v závěrce za rok 2023

Datum článku: 04. 04. 2024

Přelomové daňové změny, které přinesl rok 2024, způsobené zavedením vládního konsolidačního balíčku se…

Více informací
Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Na dítě druha nebo družky daňové zvýhodnění uplatnit nelze ani v roce 2024

Datum článku: 04. 04. 2024

V posledních letech se stalo měsíční daňové zvýhodnění na dítě klíčovým nástrojem, který pomáhá čelit…

Více informací
Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Zkušební doba může být maximálně polovinou sjednaného pracovního vztahu

Datum článku: 18. 03. 2024

Proces nastavení zkušební doby představuje pro zaměstnavatele činnost, která vyžaduje maximální pozornost…

Více informací