Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Postup příspěvkových organizací při vykazování mimořádného příspěvku zaměstnanci v karanténě platný od 1. 1. 2022

Příspěvek zaměstnanci při karanténě náleží pochopitelně také zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, ale i tyto organizace občas tápou ve správném vykazování daného příspěvku v účetnictví. Od 1. 1. 2022 platí v dané záležitosti sjednocený postup vydaný Ministerstvem financí ČR pro daný účel.

Postup příspěvkových organizací při vykazování mimořádného příspěvku zaměstnanci 2.jpg
Datum článku: 28. 01. 2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci příspěvkových organizací při karanténě, tvorba fundu kulturních a sociálních potřeb a jak k tomu přistupovat při vykazování a účetnictví v roce 2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě dle zákona č. 121/2021 čili příspěvek při karanténě kvůli covidu byl vyplácen dotčeným zaměstnancům už v roce 2021 a vyplácí se i v roce 2022. Uvedený příspěvek ve výši 370 Kč náleží zaměstnanci v nařízené karanténě, který splňuje podmínky výše uvedeného zákona. Příspěvek náleží zaměstnanci ke mzdě za každý kalendářní den karantény, ale nejdéle však po dobu čtrnácti dnů a vyplácí jej vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy za dotčené období.

Jenže uvedený příspěvek má speciální charakter v tom, že není náhradou platu, tak jak je náhrada platu v účetní administrativě nastavena a vnímána jen se s platem vyplácí. Uvedená odlišnost příspěvku však ovlivňuje tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb respektive se nezahrnuje do ročního objemu nákladů na platy, z něhož se tvoří základ daného fondu. U příspěvkových organizací musí ze zákona roční příděl do daného fondu tvořit dvě procenta zúčtovaných nákladů na platy a náhrady platů případně mzdy a náhrady mezd i odměn za pracovní pohotovost.

Jak je řečeno výše organizace se kvůli specifičnosti příspěvku potýkají s tím jaký postup zvolit při řešení dané administrativní problematiky a postupy jednotlivých organizací jsou odlišné a bylo nutné je sjednotit. Ministerstvo financí z uvedeného důvodu vydalo sjednocující pravidla postupu v dané situaci. Podle těchto pravidel se postupuje s účinností od 1. 1. 2022. Návod na to jak uvedený příspěvek vykazovat v účetnictví daných subjektů je možné najít na stránkách Ministerstva financí ČR v sekci otázky-účetní metody a postupy zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Zaměstnavatel musí u zaměstnanců správně stanovit a dodržovat dobu odpočinku nejen u směn

Datum článku: 27. 09. 2022

Jak asi většina z nás minimálně tuší, tak každý zaměstnavatel má zákonem stanovenu vůči svým zaměstnancům…

Více informací
Od ledna 2023 má opět vzrůst životní a existenční minimum a změnit se přídavky na děti i další příspěvky

Od ledna 2023 má opět vzrůst životní a existenční minimum a změnit se přídavky na děti i další příspěvky

Datum článku: 23. 09. 2022

Vláda se na svém včerejším jednání shodla jednomyslně na tom, že od ledna 2023 je nutné navýšením znovu upravit…

Více informací
Příspěvky vztahující se k pěstounské péči budou od října 2022 vyšší

Příspěvky vztahující se k pěstounské péči budou od října 2022 vyšší

Datum článku: 22. 09. 2022

Současná těžká ekonomická situace s neustále rostoucí inflací si již vyžádala navýšení mnoha podpor…

Více informací
Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Zvýšení limitu u DPP by v dnešní době pomohlo lidem i podnikům

Datum článku: 19. 09. 2022

Vláda si v současné těžké ekonomické situaci kvůli prudce stoupajícím cenám energií i nepolevujícímu růstu…

Více informací