Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Postup příspěvkových organizací při vykazování mimořádného příspěvku zaměstnanci v karanténě platný od 1. 1. 2022

Příspěvek zaměstnanci při karanténě náleží pochopitelně také zaměstnancům příspěvkových organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, ale i tyto organizace občas tápou ve správném vykazování daného příspěvku v účetnictví. Od 1. 1. 2022 platí v dané záležitosti sjednocený postup vydaný Ministerstvem financí ČR pro daný účel.

Postup příspěvkových organizací při vykazování mimořádného příspěvku zaměstnanci 2.jpg
Datum článku: 28. 01. 2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci příspěvkových organizací při karanténě, tvorba fundu kulturních a sociálních potřeb a jak k tomu přistupovat při vykazování a účetnictví v roce 2022

Mimořádný příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě dle zákona č. 121/2021 čili příspěvek při karanténě kvůli covidu byl vyplácen dotčeným zaměstnancům už v roce 2021 a vyplácí se i v roce 2022. Uvedený příspěvek ve výši 370 Kč náleží zaměstnanci v nařízené karanténě, který splňuje podmínky výše uvedeného zákona. Příspěvek náleží zaměstnanci ke mzdě za každý kalendářní den karantény, ale nejdéle však po dobu čtrnácti dnů a vyplácí jej vždy zaměstnavatel spolu s náhradou mzdy za dotčené období.

Jenže uvedený příspěvek má speciální charakter v tom, že není náhradou platu, tak jak je náhrada platu v účetní administrativě nastavena a vnímána jen se s platem vyplácí. Uvedená odlišnost příspěvku však ovlivňuje tvorbu fondu kulturních a sociálních potřeb respektive se nezahrnuje do ročního objemu nákladů na platy, z něhož se tvoří základ daného fondu. U příspěvkových organizací musí ze zákona roční příděl do daného fondu tvořit dvě procenta zúčtovaných nákladů na platy a náhrady platů případně mzdy a náhrady mezd i odměn za pracovní pohotovost.

Jak je řečeno výše organizace se kvůli specifičnosti příspěvku potýkají s tím jaký postup zvolit při řešení dané administrativní problematiky a postupy jednotlivých organizací jsou odlišné a bylo nutné je sjednotit. Ministerstvo financí z uvedeného důvodu vydalo sjednocující pravidla postupu v dané situaci. Podle těchto pravidel se postupuje s účinností od 1. 1. 2022. Návod na to jak uvedený příspěvek vykazovat v účetnictví daných subjektů je možné najít na stránkách Ministerstva financí ČR v sekci otázky-účetní metody a postupy zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Společná odpovědnost a povinnost zaměstnance i zaměstnavatele při náhradě škody

Datum článku: 06. 06. 2023

Ke vzniku škody na pracovištích dojde poměrně snadno, a pokud se taková věc stane, je samozřejmě nutné řešit…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací
Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Náhrady za poškození zdraví při práci se od června 2023 zvýší, ale méně než obvykle

Datum článku: 31. 05. 2023

Většina důchodců již ví, že se jim, od 1. června 2023 zvýší v rámci mimořádné valorizace důchody a že to…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací