Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Používání AI ve firmě musí mít pravidla a kontrolu

Artificial intelligence (AI) čili umělá inteligence je záležitostí ve firmách stále více využívanou, protože pomáhá pracovat rychleji a efektivněji s menší námahou. Nástroje umělé inteligence se ve stále větší míře používají nejen v oblasti administrativy, řízení lidských zdrojů a logistiky, ale i všude tam, kde je nutné stále produkovat lákavé novinky. Jenže vždy je nutné myslet na to, že i umělá inteligence se musí používat jen s jednoznačně jasně nastavenými pravidly a kontrolou.

Používání AI ve firmě musí mít pravidla a k 2.jpg
Datum článku: 16. 10. 2023

AI ke správnému a maximálnímu výkonu vždy potřebuje nastavené mantinely a kontrolu člověka

Správně používaná umělá inteligence AI pomáhá zaměstnancům k rychlejšímu a snazšímu zvládání většího objemu práce a současně pomáhá rozvíjet taktéž například jazykové i tvůrčí schopnosti pracovníků, což samozřejmě vede i k větší prosperitě firmy. Ale pozor, všude, kde má být AI používána je třeba si uvědomit, že jde o systém velmi výkonných nástrojů, které vždy potřebují precizní vedení proškoleným lidským zdrojem. Řečeno parafrází jednoho známého přísloví je umělá inteligence nadprůměrně schopným sluhou, ale jen v rukou vzdělaného, v daném případě dobře proškoleného pána. Ještě jinak řečeno působení umělé inteligence musí mít vždy člověkem přesně určená pravidla sladěná s právem i etickým kodexem a je nutné přesně ohlídat, aby tyto hranice nebyly překročeny.

Uvedené tedy jednoznačně znamená, že využití umělé inteligence si v každé firmě, žádá pečlivé a soustavné vzdělávání všech subjektů, kteří mají AI používat.

Všichni, kdo AI používají, musí vědět, že pracují sice s vysoce vyspělou technologií, která má vysokou schopnost učení se, plánování či kreativity, ale nutně k tomu potřebuje ono řízení člověkem, který jí nastaví pevné hranice a bude kontrolovat udržení se v těchto hranicích.

Nesprávné živelné používání AI ve firmě vede k velmi zásadním rizikům velkých škod vzniklých z porušování práv či produkování nepřesných a nejednou i závadných informací.

Jaká pravidla nastavit, aby AI byla ve firmě používána naplno a bez rizika?

Z výše uvedených řádků jednoznačně plyne, že je naprosto nezbytné natavit pro používání AI ve firmě taková pravidla, aby uvedená technologie mohla být využívána v maximální míře své použitelnosti, ale současně i maximálně v souladu s právem, etickými pravidly i zajištěním kyber bezpečnosti.

Klíčové v dané záležitosti je:

  • užívání jen ověřených, vedením firmy schválených nástrojů AI,
  • zabezpečení AI nástrojů proti užívání nepovolanými neproškolenými osobami a zajištění před zneužitím těchto nástrojů,
  • specifické proškolení v oblasti ochrany osobních údajů při použití AI, údaje citlivé z hlediska ochrany osobních údajů je důležité v AI nepoužívat nebo zašifrovat,
  • pečlivé prověřování a kontrola materiálu používaného v AI z hlediska porušování práv k duševnímu vlastnictví, prověření zda už poskytovatel AI nástroje dbá na ochranu práv k duševnímu vlastnictví třetích osob.
  • kontrolovat materiál zpracovaný AI z hlediska relevantnosti, přesnosti, pravdivosti případně i aktuálnosti a samozřejmě morální nezávadnosti obsahu. Zásadní je ověřování pravdivosti informací a vyloučení vulgarit a jiných excesů.
Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Smluvní vztahy je důležité nastavovat s pružností na změnu sazeb DPH

Datum článku: 16. 04. 2024

Ve světě ekonomiky a obchodních transakcí je důležité mít na paměti, že legislativa se neustále vyvíjí…

Více informací
Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Novela zákona u účetnictví v roce 2025 upřesní účetní cíle i pojmy

Datum článku: 11. 04. 2024

Plánovaná novela zákona o účetnictví, která by měla vstoupit v platnost na počátku roku 2025, přináší…

Více informací