Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám plňte včas a nečekejte na vyzvání

Povinnosti vůči úřadům a institucím bychom měli plnit řádně a včas jako fyzické osoby, a jsme-li podnikatelé a zaměstnavatelé, tak s dvojnásobnou pečlivostí. Jedině tak se lze totiž vyhnout nepříjemnostem a zvýšeným výdajům, které z neplnění následně vznikají. Instituce jsou totiž neoblomné a svoji povinnost hříšník nakonec stejně splnit musí a zdravotní pojišťovny nejsou výjimkou. Věnujte jim proto pozornost včas.

Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám plňte včas a nečekejte na .jpg
Datum článku: 05. 01. 2016

Dodržování termínů pro platby i administrativu chrání před pokutami i u zdravotních pojišťoven

Všichni občané naší země musí mít vyřešen vztah se svoji zdravotní pojišťovnou. To znamená nejen mít řádně a včas zaplaceny patřičné částky pojistného, ale stejně tak v souladu s termíny hlásit změny údajů a podnikatelé a zaměstnavatelé si musí hlídat hlavně odevzdání „Přehledů.“

Pravidelné odevzdávání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny je povinné ze zákona a platí pro OSVČ i zaměstnavatele. „Přehledy“ jsou pro zdravotní pojišťovny zásadním dokumentem pro výpočet platby zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mají povinnost uvedenou dokumentaci poskytovat každý měsíc. Živnostníci odevzdávají vždy jednou ročně v termínu, který následuje měsíc poté, kdy se podávají daňová přiznání. Běžný termín pro taková podání přichází tedy pro většinu OSVČ na počátku května. Podnikatelé, kterým přiznání zpracovává daňový poradce mohou mít při požádání termíny patřičně prodlouženy. Povinnost se tedy řádně splnit dá a i těm, kdož se s podáním opozdí jen o několik dnů, ještě vyjdou pojišťovny vstříc a uvedenou věc tolerují bez sankcí. Ti kdo však na uvedenou povinnost „zapomínají“ jaksi záměrně, musí s nemalými sankcemi počítat.

Když nedodáte údaje řádné staví se na pravděpodobných a ty pocítí kapsa citelněji

Pokud pojišťovna podklady pro výpočet pojistného neobdrží, neznamená to, že povinnost platby zmizí v propadlišti dějin. Právě naopak, rozjede se proces vymáhání. Pojistné uhrazeno být musí, pokud nejsou dodány podklady pro výpočet řádného pojištění. Bude toto pojištění vypočítáno ve výši pravděpodobné.

Výpočet pravděpodobného pojistného se provádí ze všeobecného vyměřovacího základu platného dva roky před tím, kdy pojišťovna vypočítává hříšníkovi pravděpodobné pojistné a z tohoto základu respektive jeho 1,5 násobku je pojistné stanoveno, když „Přehled“ pojišťovně dodán nebyl. To znamená pravděpodobné pojistné v roce 2016 by vycházelo ze všeobecného vyměřovacího základu násobeno 1,5. Dotyčný tak na pojistném zaplatí daleko více než kdyby dodal řádné podklady pro výpočet. Pravděpodobné pojistné pro rok 2016 se bude odvíjet od částky přesahující 39 000 Kč a při měnících se skutečnostech v podnikání se podnikatel může s úhradou potit mnohem více než kdyby činil jak náleží a když se k tomu přidá ještě penále za nehrazené pojistné s pokutou za nedodání výše uvedeného dokumentu ve výši 50 000 Kč, tak „zapomětlivci“ jistě veselo nebude a chybějící doklad bude muset být nakonec stejně dodán, bez něho věci prostě nepůjdou.

Pozdní prozření pomůže, ale před zbytečnými výdaji neochrání

Jak vidno plnění povinností je dobré se věnovat a myslet na ně hned od počátku roku, protože nás pak následně nezaskočí. I běžné zapomenutí důležité věci nám může přinést nejrůznější nesnáze a čím je povinnost důležitější a prodleva delší rostou i komplikace.Uvedené platí i pro zde popisovanou situaci.

I pokud totiž dojde po delší době k uvědomění si neodevzdaného „Přehledu“ a věc je napravena stejně bude nutné za chybu platit. Když „Přehled“ bude pozdě, ale přece odevzdán, zbaví se výtečník pravděpodobného pojistného, to přejde na svoji skutečnou výši, ale pokuty za pozdní dodání dokumentu se zbavit nelze i když její výše bude stanovena s ohledem na dobu provinění a předchozí chování dotyčného. Stejně tak se nelze vyhnout platbě penále za dobu, kdy pojištění hrazeno nebylo.Zapomínat nebo čekat až se úřad sám ozve je tedy netaktické a hlavně neekonomické.


 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Peníze studentů za uloženou pracovní povinnost v době epidemie je nutné také náležitě daňově vypořádat

Datum článku: 28. 05. 2020

Plnění daňových povinností se v případě určitých příjmů ze zákona vztahuje i na příjmy studentů…

Více informací
Povinné profesní zkoušky či školení bude možné kvůli pandemii odložit

Povinné profesní zkoušky či školení bude možné kvůli pandemii odložit

Datum článku: 28. 05. 2020

Pokud řádí pandemie, může se odložit i povinné pravidelné prověřování profesní způsobilosti a proškolování…

Více informací
Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Nejen nouzový stav ale i mimořádná opatření omlouvají nemožnost konání firemních zasedání a dalších shromáždění, ale smlouvy je třeba hlídat stále

Datum článku: 27. 05. 2020

I když se přísné zákazy a nařízení bránící šíření Koronaviru uvolňují v naší zemi stále rychleji mnoho…

Více informací
Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Lhůta pro přihlášení a odhlášení zaměstnance zaměstnavatelem má být od září jen jeden den

Datum článku: 27. 05. 2020

Na proces přihlášení nových zaměstnanců či naopak odhlášení zaměstnanců na ČSSZ mají zaměstnavatelé…

Více informací