Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis pro vás.
Vedení účetnictví, daňové poradenství, zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám plňte včas a nečekejte na vyzvání

Povinnosti vůči úřadům a institucím bychom měli plnit řádně a včas jako fyzické osoby, a jsme-li podnikatelé a zaměstnavatelé, tak s dvojnásobnou pečlivostí. Jedině tak se lze totiž vyhnout nepříjemnostem a zvýšeným výdajům, které z neplnění následně vznikají. Instituce jsou totiž neoblomné a svoji povinnost hříšník nakonec stejně splnit musí a zdravotní pojišťovny nejsou výjimkou. Věnujte jim proto pozornost včas.

Povinnosti vůči zdravotním pojišťovnám plňte včas a nečekejte na .jpg
Datum článku: 05. 01. 2016

Dodržování termínů pro platby i administrativu chrání před pokutami i u zdravotních pojišťoven

Všichni občané naší země musí mít vyřešen vztah se svoji zdravotní pojišťovnou. To znamená nejen mít řádně a včas zaplaceny patřičné částky pojistného, ale stejně tak v souladu s termíny hlásit změny údajů a podnikatelé a zaměstnavatelé si musí hlídat hlavně odevzdání „Přehledů.“

Pravidelné odevzdávání Přehledů o příjmech a výdajích pro zdravotní pojišťovny je povinné ze zákona a platí pro OSVČ i zaměstnavatele. „Přehledy“ jsou pro zdravotní pojišťovny zásadním dokumentem pro výpočet platby zdravotního pojištění. Zaměstnavatelé mají povinnost uvedenou dokumentaci poskytovat každý měsíc. Živnostníci odevzdávají vždy jednou ročně v termínu, který následuje měsíc poté, kdy se podávají daňová přiznání. Běžný termín pro taková podání přichází tedy pro většinu OSVČ na počátku května. Podnikatelé, kterým přiznání zpracovává daňový poradce mohou mít při požádání termíny patřičně prodlouženy. Povinnost se tedy řádně splnit dá a i těm, kdož se s podáním opozdí jen o několik dnů, ještě vyjdou pojišťovny vstříc a uvedenou věc tolerují bez sankcí. Ti kdo však na uvedenou povinnost „zapomínají“ jaksi záměrně, musí s nemalými sankcemi počítat.

Když nedodáte údaje řádné staví se na pravděpodobných a ty pocítí kapsa citelněji

Pokud pojišťovna podklady pro výpočet pojistného neobdrží, neznamená to, že povinnost platby zmizí v propadlišti dějin. Právě naopak, rozjede se proces vymáhání. Pojistné uhrazeno být musí, pokud nejsou dodány podklady pro výpočet řádného pojištění. Bude toto pojištění vypočítáno ve výši pravděpodobné.

Výpočet pravděpodobného pojistného se provádí ze všeobecného vyměřovacího základu platného dva roky před tím, kdy pojišťovna vypočítává hříšníkovi pravděpodobné pojistné a z tohoto základu respektive jeho 1,5 násobku je pojistné stanoveno, když „Přehled“ pojišťovně dodán nebyl. To znamená pravděpodobné pojistné v roce 2016 by vycházelo ze všeobecného vyměřovacího základu násobeno 1,5. Dotyčný tak na pojistném zaplatí daleko více než kdyby dodal řádné podklady pro výpočet. Pravděpodobné pojistné pro rok 2016 se bude odvíjet od částky přesahující 39 000 Kč a při měnících se skutečnostech v podnikání se podnikatel může s úhradou potit mnohem více než kdyby činil jak náleží a když se k tomu přidá ještě penále za nehrazené pojistné s pokutou za nedodání výše uvedeného dokumentu ve výši 50 000 Kč, tak „zapomětlivci“ jistě veselo nebude a chybějící doklad bude muset být nakonec stejně dodán, bez něho věci prostě nepůjdou.

Pozdní prozření pomůže, ale před zbytečnými výdaji neochrání

Jak vidno plnění povinností je dobré se věnovat a myslet na ně hned od počátku roku, protože nás pak následně nezaskočí. I běžné zapomenutí důležité věci nám může přinést nejrůznější nesnáze a čím je povinnost důležitější a prodleva delší rostou i komplikace.Uvedené platí i pro zde popisovanou situaci.

I pokud totiž dojde po delší době k uvědomění si neodevzdaného „Přehledu“ a věc je napravena stejně bude nutné za chybu platit. Když „Přehled“ bude pozdě, ale přece odevzdán, zbaví se výtečník pravděpodobného pojistného, to přejde na svoji skutečnou výši, ale pokuty za pozdní dodání dokumentu se zbavit nelze i když její výše bude stanovena s ohledem na dobu provinění a předchozí chování dotyčného. Stejně tak se nelze vyhnout platbě penále za dobu, kdy pojištění hrazeno nebylo.Zapomínat nebo čekat až se úřad sám ozve je tedy netaktické a hlavně neekonomické.


 

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Sociálnímu zabezpečení se v první polovině roku 2018 dostalo více peněz než loni

Datum článku: 04. 09. 2018

Do placení povinných poplatků se lidé většinou příliš nehrnou a nejedno se stává, že na uvedené platby…

Více informací
Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Čeští živnostníci v Rakousku si musí dávat při práci pozor na místní zákony

Datum článku: 04. 09. 2018

Tuzemský živnostník, který chce pracovat v Rakousku, musí nejen perfektně zvládat své řemeslo, ale musí si…

Více informací
Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Finanční správa si bude předávat informace s Magistrátem města Prahy ohledně ubytovatelů přes Airbnb

Datum článku: 31. 08. 2018

Plnění daňových povinností poskytovatelů služeb přes Airbnb bude Finanční správa ČR hlídat s aktivní pomocí…

Více informací
Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Finanční správa díky sepětí s Portálem občana pomůže k rychlejšímu řešení daňových záležitostí

Datum článku: 29. 08. 2018

Daňové povinnosti by občané měli od 1. září 2018 řešit zase o něco snáze a rychleji. Od uvedeného data se…

Více informací