Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Požádat o zrušení registrace k DPH se samozřejmě dá i v roce 2023

Nejeden plátce DPH, který zvažuje v roce 2023 možnost zrušení registrace k DPH, tápe jaká pravidla v daném ohledu po změnách v zákoně o DPH a změnách v limitu obratu vlastně platí. Možnost zrušení registrace zde samozřejmě i v roce 2023 při splnění určitých podmínek je a potvrzuje to také Finanční správa ČR. Uvedený krok je však vždy potřeba pečlivě zvážit, aby nebylo třeba následně napravovat chyby.

Požádat o zrušení registrace k DPH se samozřejmě dá i v roce 2 2.jpg
Datum článku: 10. 01. 2023

Zrušení registrace k DPH v roce 2023 je možné při ročním obratu do dvou milionů a současně musí být splněna podmínka alespoň ročního plátcovství

Možnost zrušit registraci k DPH zde pro menší podnikatele zůstala i po novelizaci zákona pro rok 2023. Princip pravidel uvedeného zrušení zůstal i po uvedené novelizaci stejný jako v období předchozím a potvrzuje to také informace na webu Finanční správy.

I v roce 2023 ohledně zrušení registrace k DPH platí, že se pro daný krok mohou rozhodnout jen podnikatelé, pro které registrace není ze zákona povinná a kteří za předchozí zdaňovací období nepřekročili také zákonem stanovený určitý limit ročních příjmů. Uvedený limit je pro rok 2023 na částce 2 miliony korun a v roce předchozím byl tento limit do jednoho milionu korun. Zde je tedy záležitost, kde nastala změna. Další podmínkou, která musí být pro zrušení registrace k DPH pro rok 2023 splněna je že plátcovství před zrušením musí trvat alespoň rok.

Mírně odlišné od popsaných pravidel výše jsou podmínky zrušení registrace v případě dědiců pokračujících v ekonomické činnosti po zemřelém plátci

Připomeňme si, že podmínky zrušení registrace k DPH mají mírně odlišná pravidla pro dědice, kteří se k podnikání dostali po zemřelém plátci a pokračují v uskutečňování ekonomické činnosti po onom zemřelém. Ze zákona o DPH zde na dědice přejde i ono plátcovství a záležitosti s ním spojené § 6e zákona o DPH. I uvedený dědic však může požádat o zrušení registrace k DPH a bude mu vyhověno, pokud již uplynuly alespoň tři měsíce od okamžiku, kdy se stal plátcem a současně mu obrat za poslední čtvrtletí roku 2022, tedy říjen až prosinec nepřesáhl 500 000 Kč. Pokud chce plátce zrušit registraci k DPH pro rok 2023 a splňuje obě dané podmínky, bude mu ze strany finančního úřadu vyhověno.

O zrušení registrace je třeba požádat na k tomu určeném formuláři a je třeba také vypořádat záležitosti ohledně uplatněného odpočtu a vrátit peníze

O zrušení registrace k DPH je třeba požádat na příslušném elektronickém formuláři, který je k dispozici na webu Finanční správy  přes záložku Online finanční úřad-Elektronická podání pro finanční správu=registrace=žádost o zrušení registrace. Následně se samozřejmě provede také elektronické odeslání dokumentu. Obrat se dokládat nemusí. Správce daně si jej zkontroluje z dokladů, které ohledně plátce již má. Na vyřízení žádosti má správce daně třicet dní.

Připomínáme, že pokud se plátce rozhodne pro zrušení registrace k DPH, nesmí zapomenout náležitě vypořádat uplatněné odpočty daně a vrátit tu část již uplatněného odpočtu, která právě vzhledem ke zrušení registrace již přestala náležet. Uvedené vypořádání se provede prostřednictvím podávaného posledního přiznání k DPH.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Daňový bonus na dítě v roce 2023 může být nedosažitelný

Datum článku: 18. 09. 2023

Daňový bonus na dítě může i v roce 2023 pomáhat vylepšit příjmovou situaci v nejedné rodině s nezaopatřenými…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací
Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Obrat by si kvůli povinnostem k DPH společnosti s ručením omezeným měli pravidelně kontrolovat

Datum článku: 12. 09. 2023

Obrat je pro firmu velmi zásadní veličinou. Jde o ukazatel finanční rovnováhy a prosperity podniku. Tuto veličinu je…

Více informací