Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pozastávka neboli zádržné, co to je a jak se sjednává?

Pokud si člověk objedná zhotovení nějaké věci, díla, za které zaplatí stanovenou cenu, pak samozřejmě chce mít jistotu, že dostane opravdu, co si objednal v požadované kvalitě. Uvedenou jistotu je možné si se zhotovitelem předem dojednat ve smlouvě o dílo  prostřednictvím takzvané pozastávky neboli zádržného. Podívejme se nyní na to, co to vlastně ono zádržné je, jak jej sjednat a k čemu slouží.

Pozastávka neboli zádržné, co to je a jak  2.jpg
Datum článku: 27. 07. 2022

Pozastávka nebo také zádržné zajišťuje odběrateli při smlouvě o dílo, že dostane, co si objednal, tím že si může zadržet část platby, až do chvíle ujištění skutečného splnění smluvených podmínek

Jak napovídají řádky výše, pozastávka nebo jinak řečeno zádržné je jištění objednatele při smlouvách o dílo, že dohodnutá cena bude zaplacena skutečně za to, co si člověk objednal. Uvedené jištění funguje tak, že umožňuje objednateli regulérně si pozastavit čili zadržet předem sjednanou část platby za zhotovené dílo a splatit tuto zadrženou část až později, když se ujistí, že bylo splněno vše, co bylo dohodnuto, a věci fungují. Pokud odběratel naopak zjistí, že nebylo dodrženo domluvené a dílo má například nějaké vady, může se uspokojit právě z pozastavené, zadržované částky.

Zádržné ze smluvené platby tedy objednatel zhotoviteli platí skutečně až po dokončení a předání díla nebo dokonce, až teprve po skončení záruční doby, podle toho, jak bylo předem smluvně dohodnuto.

Z uvedeného tudíž plyne, že ona pozastávka neboli zádržné může být, jak krátkodobou tak dlouhodobou záležitostí.

Krátkodobé zádržné je splatné po ihned či krátce po předání zakázky. Dlouhodobé zádržné slouží většinou jako garance kvality a má splatnost až po skončení záruční doby, což může být i po několika letech po předání díla. Tato doba splatnosti samozřejmě vychází z charakteru daného díla.

Smluvní podmínky zádržného je dobré stanovit v klidu písemnou dohodou

Institut zádržného sám o sobě není ukotven v žádném právním předpise, ale je to záležitost zcela legitimní a docela často používaná zvláště u větších nákladnějších děl nejrůznějšího charakteru. Velmi často se uvedený způsob jištění používá ve stavebnictví. Pokud klient požaduje jištění díla zádržným, tak to vždy znamená, že část platby bude hradit později. Zádržné je vždy důležité předem pečlivě dohodnout písemnou smlouvou s jasnou a jednoznačnou formulací podmínek, aby později nemohlo dojít k nedorozuměním.

Splatnost zádržného může být dohodnuta i jako dvoufázová například u staveb, kdy se 50 procent z částky zádržného zaplatí po předání stavby a zbylých 50 procent až po vydání kolaudačního rozhodnutí.

V případě, že se u zhotoveného díla vyskytnou nedostatky, které dodavatel z nějakého důvodu nedokáže či nemůže odstranit a objednatel svěří opravu třetí osobě, tak odběratel nemusí zádržné vydat.

V případě úpadku zhotovitele však zádržné moc nepomůže, protože bude muset být vyplaceno insolvenčnímu správci

Pozastávka čili zádržné však nejistí u všech situací, které mohou při smlouvě o dílo u zhotovitele nastat. Pokud se zhotovitel díla octne například náhle v úpadku a je rozhodnuto, že daný úpadek bude řešen formou konkurzu, musí objednatel zádržné vyplatit insolvenčnímu správci a vady, které se na díle vyskytnou, si bude muset objednatel také řešit na své náklady. Sice je možné si zmíněné náklady přihlásit formou pohledávky do insolvenčního řízení jenže vyřízení záležitosti se při současné zahlcenosti soudů potáhne dlouho a uspokojení pohledávky se nemusí podařit.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací
Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Zaměstnancům na dohody půjde nově srážet z náhrad i záloh odměny, pokud částky nenáleží

Datum článku: 15. 09. 2023

Nadcházející novela zákoníku práce přinese mimo jiné i změny ohledně srážek z výdělku pracovníků…

Více informací