Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Zhotovitelé staveb musí kvůli rostoucím nákladům smlouvy o dílo koncipovat pečlivěji

Stavební firmy zažívají v současné době jedno z nejkomplikovanějších období, co se týče uzavírání a plnění smluvních závazků. Náklady na realizaci staveb se kvůli, kumulaci hned několika nepříznivých vlivů, prudká inflace, nedostatek stavebních materiálů a nedostatek pracovních sil, mění prakticky každým dnem. Dohodnout v současnosti s objednatelem smluvní podmínky je mnohem těžší než jindy, protože je nutné objednatele jednoznačně připravit na to, že předem lze cenu díla stanovit pouze orientačně, neboť bude chtě nechtě kvůli rostoucím nákladům na konci vyšší.

Zhotovitelé staveb musí kvůli rostoucím nákladům smlouvy o dílo konci 2.jpg
Datum článku: 18. 07. 2022

Smlouvy ohledně realizace staveb je třeba hned na začátku sjednat tak, aby reflektovaly neodvratné průběžné navýšení nákladů

Situace, kdy bylo možné smlouvu na realizaci nějakého stavebního díla nastavit hned na začátku s poměrně jednoznačně prokalkulovanou cenou daného díla, tak že se na konci tato cena příliš nelišila, je v dnešní době prakticky nerealizovatelné. Tempo současné inflace, které nemá v minulosti obdoby, zvedá ceny i stavebních materiálů prakticky každým dnem, pracovníkům, kteří práce konají, je třeba také více zaplatit, materiál je často nutné dovézt z větší vzdálenosti a o vysokých cenách energie nemluvě. Všechny uvedené faktory musí být jasné oběma stranám již od počátku domlouvání realizace stavebního díla a s jejich vědomím je třeba sestavovat i smluvní podmínky zhotovení, tak aby na konci měl objednatel požadované dílo, u něhož nebude vykolejen konečnou cenou a zhotovitel měl kromě nákladů i zisk.

Smlouva na realizaci jakéhokoli stavebního díla by v dnešní době měla být od začátku jasné, že náklady se v průběhu stavby budou zvyšovat. Jasno musí mít od samého začátku zejména objednatel a podmínky smlouvy musí být nastaveny srozumitelně a nezaměnitelně přesně, aby se předešlo nepříjemným sporům o konečnou cenu daného díla a dané spory nemusel rozhodovat soud.

Smlouvu o zhotovení stavebního díla je tedy důležité sjednávat přímo s takzvanými inflačními a indexačními doložkami, které jasně určují, že se cena zhotovovaného díla bude v průběhu realizace zvyšovat v souladu s vývojem inflace a na ni reagujícími indexy cen materiálu i stavebních prací. Uvedené doložky vydává Český statistický úřad a aktualizuje je s ohledem na vývoj situace a jsou tudíž oficiálním státem stanoveným měřítkem změny ceny a je z nich tedy jasné, že změna nastala oficiálně skutečně změnou podmínek a nikoli z vůle zhotovitele. Tyto doložky se vyplatí vložit do smluv u projektů, kde je jasné, že smluvní vztah potrvá delší dobu a budou se během něho měnit okolnosti právě zejména inflace.

Ošetření smluvního vztahu uvedenými doložkami však není povinné a záleží na zhotoviteli a objednateli zda je ve smlouvě uplatní či nikoli. Chybou je, že smluvní strany na ošetření vztahu těmito nástroji příliš nemyslí a nástroje pro případné nutné zvýšení nákladů ve stavebních smlouvách zcela chybí. Taková situace pak většinou skončí sporem u soudu, kdy se zhotovitel domáhá zaplacení vyšší ceny za zhotovené dílo kvůli změně okolností.

Se změnou okolností to není jen tak

Občanský zákoník má mezi svými ustanoveními i ustanovení paragrafu 2620/2  pro situace, když se během trvání smlouvy o dílo zásadně změní okolnosti. Jenže změna musí v daném případě nastat až po uzavření smlouvy, musí jednoznačně vyvolávat zásadní znevýhodnění jedné ze stran vztahu a nápravy situace touto cestou je možné domáhat jedině bezprostředně poté, co změna nastane. Na straně druhé, i když zásadní změna nastane, zhotovitel musí v díle pokračovat, ale nemá jistotu, že se mu navýšené náklady podaří někdy vymoci. Argumentace výše uvedenými doložkami je ve smlouvách pojistkou výhodnější.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

I při vyloučení možnosti odstoupení od smlouvy musí být vždy cesta ze závazku

Datum článku: 13. 03. 2023

Vždy když si dvě strany sjednávají smluvní podmínky nějakého závazku, musí postupovat v souladu s platnými…

Více informací
Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Režim paušální daně by potřeboval i další úpravu pravidel pro ještě širší okruh podnikatelů

Datum článku: 01. 03. 2023

Režim paušální daně zdaleka nevyužívá tak široký okruh podnikatelů, kterým by tento jednodušší daňový režim…

Více informací
Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Dokumentace k převodním cenám bývá klíčová při daňové kontrole

Datum článku: 27. 02. 2023

Pečlivě vypracovaná dokumentace k převodním cenám mezi spojenými osobami výrazně pomáhá v případě daňových…

Více informací
Snazší odstoupení od smluv uzavřených na dálku díky novému formuláři

Snazší odstoupení od smluv uzavřených na dálku díky novému formuláři

Datum článku: 24. 02. 2023

Odstoupení od problematických smluv uzavřených na dálku už by nemělo být, tak dramatickou záležitostí, jako…

Více informací