Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Za přestupky v oblasti práce na dálku zaměstnavatelům hrozí statisícové až milionové pokuty

Velká novelizace zákoníku práce postupuje vpřed projednáváním Parlamentu a zaměstnavatelé se musí vážně připravit na důležité změny pravidel v pracovněprávní oblasti, protože za přestupky v oblasti práce na dálku nebo neřešení žádosti zaměstnance o úpravu pracovní doby budou hrozit sankce stovky tisíc i milion korun.

Za přestupky v oblasti práce na dálku zaměstnavatelům hrozí statisícové až miliono 2.jpg
Datum článku: 03. 05. 2023

Po novelizaci zákoníku práce bude zákon o inspekci práce více hlídat přestupky v oblasti práce na dálku i dalších oblastech a pokuty budou nejspíš častější

Prioritou nejaktuálnější novelizace zákoníku práce, která se právě nachází v legislativním procesu je jednak úprava práce na dálku, úprava pracovní doby na žádost zaměstnanců a další úpravy, které umožní co největší sladění pracovního a rodinného života zaměstnanců podle příslušné směrnice EU.

Ať už jsou zaměstnavatelé uvedeným změnám v pracovněprávní oblasti nakloněni více či méně, budou si muset nová pravidla osvojit co nejdříve. Protože v opačném případě by mohla přijít nepříjemná sankce například za to, že sice zaměstnanci umožnili pracovat na dálku, ale neuzavřeli o tom s ním správně písemnou dohodu, která musí mít určité náležitosti.

Zaměstnavatelé budou mít nově povinnost umožňovat zaměstnancům na jejich žádost co nejvíce práci na dálku. První povinností v daném případě bude buď, uzavření písemné dohody o práci na dálku, pokud zaměstnavatel žádosti zaměstnance vyhoví, nebo písemné odůvodnění, proč zaměstnavatel žádosti vyhovět nemůže. Pokud písemná dokumentace k dané záležitosti nebude, tak už to pro zaměstnavatele bude znamenat riziko pokuty od Státního úřadu inspekce práce za nedodržení pravidel v oblasti pracovněprávních vztahů. Dohodu o práci na dálku čili takzvaný home office už si nebudou moci zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít jen ústně. K dané formě spolupráce musí být vždy písemná dokumentace.

Pokud v dohodě o práci na dálku nebudou všechny zákonem určené náležitosti, hrozí taktéž pokuta až do 1 000 000 Kč

Za to, že dohoda o práci na dálku není se zaměstnancem uzavřena písemně nebo i za to, že zaměstnavatel písemně zaměstnanci nezdůvodnil, proč mu práci na dálku neumožní, bude zaměstnavatelům hrozit pokuta až do jednoho milionu korun. Stejné riziko se bude nad zaměstnavatelem vznášet, i v případech, kdy písemná dohoda o práci na dálku nebude obsahovat některé důležité náležitosti, které v ní ze zákona být musí.

V písemné dohodě o práci na dálku nebude smět chybět:

  • uvedení místa nebo míst výkonu práce,
  • určení způsobu komunikace zaměstnance se zaměstnavatelem, způsob přidělování práce a její kontroly,
  • rozvrh konané práce na dálku, určení pracovní doby,
  • doba, na kterou se práce na dálku uzavírá,
  • způsob náhrady nákladů při výkonu práce na dálku od zaměstnavatele,
  • způsob zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnance při práci a zajištění možnosti vstupu zaměstnavatele do místa výkonu práce za účelem objasnění příčiny vzniku pracovního úrazu.

Další záležitost, kterou si budou muset zaměstnavatelé při zaměstnávání na dálku řádně promyslet, protože by z ní také mohla vzejít pokuta, bude umožnění kontaktu zaměstnance pracujícího na dálku s ostatními zaměstnanci ve firmě, pokud si zaměstnanec bude takový kontakt přát. Zaměstnavatelé budou mít totiž nově povinnost umožnit zaměstnancům pracujícím z domova kontakt s dalšími zaměstnanci, pokud z domova pracující pracovník o daný kontakt požádá.

Pokud zaměstnavatel některou z uvedených povinností nesplní nebo jí nebude věnovat dostatečnou pozornost, může dostat ze zákona od inspektorátu práce pokutu právě až do 1 000 000 Kč.

Pozor na promyšlenou úpravu pracovní doby zaměstnanců pečujících nejen o děti, i zde může zaměstnavateli snadno hrozit pokuta

Další citlivou oblastí, na kterou si zaměstnavatelé budou muset dávat velký pozor, protože by zde velmi snadno mohli spáchat pokutovaný přešlap v oblasti pracovněprávních vztahů je záležitost úpravy pracovní doby u pečujících zaměstnanců.

V dané souvislosti je nutné vzít na vědomí, že nejeden zaměstnanec či zaměstnankyně potřebují skloubit pracovní povinnosti s péčí nejen o děti, ale také s péčí o další blízké osoby například staré rodiče závislé na péči, postižené sourozence nebo jinou blízkou osobu. Pokud uvedený zaměstnanec doloží zaměstnavateli lékařským potvrzením, že převážně sám pečuje o osobu závislou na péči jiné osoby nebo obdobně rodič pečuje o dítě do 15 let a požádá o úpravu pracovní doby, je zaměstnavatel povinen vyhovět, pokud v tom nebrání provozní důvody. Uvedeným žádostem by již zaměstnavatelé měli vyhovět i dnes, ale nemusí k danému kroku být písemná dohoda.

Po novelizaci zákoníku už však bude zaměstnavatel povinen, pokud jej zaměstnance z popsaných důvodů požádá o kratší pracovní dobu nebo jinou vhodnou úpravu pracovní doby, vyhovět a uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu o této úpravě pracovní doby. Samozřejmě pokud zaměstnavatel nebude moci uvedené žádosti ze závažných provozních důvodů vyhovět, tak vyhovět nemusí, ale odmítnutí bude povinen písemně zaměstnanci zdůvodnit.

Stejná povinnost pro zaměstnavatele nastává v případech, kdy pečující zaměstnanec či zaměstnankyně požádá o možnost výkonu práce z jiného místa, než je pracoviště zaměstnavatele. I zde má zaměstnavatel povinnost vyhovět, pokud mu v tom nebrání zásadní provozní důvody. I zde je nutné o úpravě pracovních podmínek uzavřít se zaměstnancem písemnou dohodu, a pokud zaměstnavatel vyhovět nemůže, musí odmítnout žádost písemně a jednoznačně specifikovat důvod či důvody odmítnutí.

Může však nastat také situace, kdy zaměstnanec či zaměstnankyně s upravenými pracovními podmínkami kvůli péči, po nějaké době požádají o návrat k původním pracovním podmínkám, čili návrat k běžné pracovní době nebo na pracoviště zaměstnavatele.

I zde pro zaměstnavatele platí, že je povinen se písemnou žádostí zaměstnance o uvedenou změnu zabývat a současně je povinen vyhovět, pokud mu v tom nebrání zásadní provozní důvody. I zde je nutné opět řešit záležitost písemnou formou, ať je žádosti vyhověno nebo je zamítnuta.

Pokud zaměstnavatel uvedeným žádostem nevyhoví a nezdůvodní písemně jednoznačně důvod svého odmítnutí, bude mu hrozit pokuta za porušení pravidel pracovněprávních vztahů ve výši až 300 000 Kč.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

V případě nájmu nemovité věci je někdy třeba hlídat problematiku DPH

Datum článku: 26. 09. 2023

Nájem nemovité věci je specifická problematika, u které v mnoha případech není nutné se záležitostmi DPH zabývat…

Více informací
Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Vyšší průměrná mzda s konsolidačním balíčkem v roce 2024 uvalí na více příjmů daň 23 procent

Datum článku: 25. 09. 2023

Většině ekonomicky činných osob je již jasné, že v roce 2024 budou nuceni, z důvodů vyšší průměrné mzdy…

Více informací
Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Doručování písemností bude snazší pro zaměstnavatele a rizikovější pro zaměstnance

Datum článku: 25. 09. 2023

Novelizovaný zákoník práce začne být, kromě ustanovení o dovolené u dohod účinný již od 1. října 2023.…

Více informací
Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Elektronicky uzavírané pracovní smlouvy bude třeba zasílat na jiný než pracovní mail zaměstnance

Datum článku: 22. 09. 2023

Dlouho připravovaná a tolik diskutovaná novela zákoníku práce má na sobě konečně podpis prezidenta, takže  může…

Více informací