Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce na zkoušku s dodatečně uzavíranou smlouvou je nepřípustná

Ve chvíli, kdy zaměstnavatel přijme třeba na krátkou dobu zaměstnance, kterému zadá pokyny k vypracování určitého úkolu a zaměstnanec danou práci koná, tak byť by byla vykonávána třeba jen jediný den, vždy vznikne pracovněprávní vztah, který musí dostat smluvní podobu se všemi právními náležitostmi. Práce takzvaně na zkoušku, bez uzavření pracovní smlouvy či některé z dohod uzavíraných mimo pracovní poměr je z hlediska práva nepřípustná. Zaměstnavatel, ale i zaměstnanec pokud takový výkon práce připustí, dopouští se vždy protiprávního jednání, za které hrozí sankce oběma stranám.

Práce na zkoušku s dodatečně uzavíranou smlouvo 2.jpg
Datum článku: 20. 04. 2022

Práce bez náležitě smluvně uzavřeného smluvního vztahu, byť by byla jen na zkoušku, je vždy nelegální a hrozí za ni pokuta oběma stranám

Každý zaměstnavatel, který zaměstnává, tedy umožňuje fyzické osobě či osobám výkon závislé práce čili práce ve vztahu nadřízenosti a podřízenosti s ukládáním úkolů za finanční odměnu, má vždy povinnost dát uvedenému vztahu náležitý právní rámec pracovněprávního vztahu. Uvedeným právním rámcem je míněno uzavření pracovní smlouvy o pracovním poměru nebo uzavření některé z dohod konaných mimo pracovní poměr čili dohody o činnosti dle § 76 zákoníku práce nebo dohody o provedení práce § 75 téhož zákoníku.

Pokud nedojde k uzavření smluvního pracovněprávního vztahu, nesmí docházet ani k výkonu závislé práce, protože jde o nelegální činnost. Jestliže zaměstnavatel umožní výkon práce zaměstnance bez uzavření pracovního poměru s pracovní smlouvou nebo některou z dohod konaných mimo pracovní poměr dopouští se vždy protizákonného jednání, které je nepřípustné a za nějž hrozí značná pokuta. Zaměstnavateli, za uvedené zaměstnávání osob bez řádně uzavřeného smluvního vztahu hrozí pokuta až do výše 10 000 000 korun.

Pokuta za výkon zaměstnání bez smlouvy čili nelegální zaměstnání hrozí také zaměstnanci, který na takové zaměstnávání, třeba i jen krátkodobě přistoupí a práci pro daného zaměstnavatele koná, protože se dopouští přestupku § 139 odst. 1 písmeno c) a hrozí mu postih až 100 000 Kč.

Zaměstnavatelé se dosti často snaží uvedené protiprávní jednání zdůvodňovat takzvaným zaměstnáním na zkoušku, kdy se potřebovali ujistit, že dotčený zaměstnanec je skutečně tím pravým a práci zvládne. Uvedený postup je však ze zákona nepřípustný. Práce na zkoušku bez řádně písemně uzavřeného smluvního pracovněprávního vztahu možná není a vždy v takovém případě jde o práci nelegální. Jinak řečeno, vždy i v případě, když si zaměstnavatel chce jen na krátkou dobu ověřit, zda zaměstnanec práci zvládne, musí tak učinit v platném pracovněprávním vztahu způsoby, které zákon k danému účelu nabízí.

K uvedenému ověření schopností zaměstnance i fungování vzájemných vztahů má zaměstnavatel možnost použít zkušební dobu, nebo uzavření pracovního poměru na dobu určitou či uzavření krátkodobé spolupráce na některou z dohod konaných mimo pracovní poměr.

Zpětně uzavírané pracovní smlouvy jsou také nezákonným postupem zaměstnavatele

Dalším nezákonným postupem, jehož se někteří zaměstnavatelé občas dopouští a následně z toho mají nepříjemnosti končící u soudu, jsou zpětně, když už zaměstnanec pracuje, uzavírané pracovní smlouvy či dohody.

Ze zákona není přípustné přijmout uchazeče o zaměstnání, nechat jej konat zadanou práci a teprve následně, podle toho zda se dotčený zaměstnanec osvědčí s ním uzavřít pracovní poměr. Uzavírání pracovních smluv až poté, kdy zaměstnanec začal pro zaměstnavatele pracovat a vznikl tedy pracovní poměr je ze strany zaměstnavatele opět protiprávním jednáním a dochází k uvedenému nelegálnímu zaměstnání. Uzavírání pracovních smluv jen jaksi pro formu, až poté, kdy už zaměstnání probíhá je nepřípustné. Stejně tak je nepřípustné takzvané antedatování čili předatování pracovní smlouvy.

Pracovní smlouva či dohoda o pracích konaných mimo pracovní poměr stanoví podmínky pracovněprávního vztahu. Pracovní smlouva musí udávat vždy nejméně tři základní náležitosti pracovního poměru, který z ní vzejde. Uvedenými bezpodmínečnými náležitostmi jsou druh práce, kterou má zaměstnanec konat, místo výkonu práce a dan nástupu do práce. Poté co jsou minimálně tyto klíčové body stanoveny a obě strany se na nich dohodnou a shodu si potvrdí podpisem pracovní smlouvy, vzniká z hlediska práva platný pracovní vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Datum článku: 03. 02. 2023

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především…

Více informací
Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Novela ohledně práce na home office a dohody bude s kompromisy, ale povinnosti přidá stejně

Datum článku: 03. 02. 2023

Rozsáhlá a velmi obávaná novela zákoníku práce, která má přinést změny pravidel do dohod o provedení práce,…

Více informací
Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Za zdravotnické záchranáře a hasiče je třeba od roku 2023 odvádět vyšší pojistné na sociální pojištění

Datum článku: 02. 02. 2023

Zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají zdravotnické záchranáře nebo členy jednotky hasičského záchranného sboru…

Více informací
Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Předem dohodnuté přerušení pracovní cesty musí mít jednoznačná pravidla

Datum článku: 02. 02. 2023

Potřeba přerušení pracovní cesty z důvodů na straně zaměstnance je samozřejmě záležitost, která může být jak…

Více informací