Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého odměňování těchto pracovníků a bedlivý pozor je nutné dávat již na samém začátku, protože je třeba vycházet z toho, zda stanovení mzdy, vzejde ze vzájemného ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo je mzda jednostranně zaměstnavatelem určena. V obou případech je nutné v otázce mzdy postupovat odlišným způsobem.

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve  2.jpg
Datum článku: 04. 09. 2023

Odměnu za přesčasy lze do mzdy předem zakomponovat jedině, pokud je mzda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána

Přesčasová práce zaměstnanců je stále aktuální záležitost, která má zákoníkem práce stanovena přísná pravidla a vždy platí, že zaměstnavatelé si jejich dodržování musí pečlivě hlídat.

Zaměstnavatelé si samozřejmě musí u práce přesčas hlídat zejména základní pravidlo stanovené v § 93 zákoníku práce, které určuje, že práce přesčas může být konána jen výjimečně a nesmí překračovat určité limity. Zaměstnavatelem nařízená práce přesčas může činit maximálně 8 hodin za týden nad rámec zaměstnancovy pracovní doby a roční limit práce přesčas činí maximálně 150 hodin. Větší počet přesčasových hodin může zaměstnanec odpracovat zaměstnanec jedině, pokud si přesčasovou práci se zaměstnavatelem vzájemně dohodne.

Klíčovou záležitostí, u které si zaměstnavatel musí při práci zaměstnance přesčas dávat bedlivý pozor, aby postupoval zásadně v souladu se zákonem je postup odměňování zaměstnance právě za onu práci přesčas. Pokud zaměstnanec koná práci přesčas, čili práci nad rámec svých standardních pracovních směn musí samozřejmě i za tuto práci dostat řádně zaplaceno.

Na jasné stanovení pravidel práce přesčas i mzdových pravidel s tím spojených by se měli zaměstnavatelé soustředit již v okamžiku uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci a stanovení podmínek odměňování s tím souvisejících.

Podle ustanovení zákoníku práce může být totiž mzda zaměstnance v pracovní smlouvě sjednána vzájemným sjednáním mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo může být mzda zaměstnanci zaměstnavatelem určena čili stanovena. A právě to, zda si mzdu a její podmínky zaměstnavatel se zaměstnancem sjednali nebo byla mzda stanovena zaměstnavatelem, má zásadní dopad práci přesčas.

Pokud je mzda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzájemně sjednána, tak zákon umožňuje, aby do tohoto ujednání byla zahrnuta i mzda za přesčasovou práci. Pokud je, však mzda zaměstnance zaměstnavatelem určena není možné, aby automaticky byla v tomto určení zahrnuta i mzda za práci přesčas.

Pokud mzdu určuje jednostranně zaměstnavatel mzdovým výměrem, nesmí do ní rovnou zahrnout i případnou odměnu za práci přesčas

Pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem vzájemně dojednávají mzdové podmínky společným dvoustranným vyjednáváním, mohou si současně rovnou sjednat a zakomponovat i odměnu za případné přesčasy zaměstnance. To znamená, že odměna za práci přesčas už bude součástí zaměstnancovy stanovené odměny a v takovém případě již zaměstnanci v případě práce přesčas nepřísluší žádná další odměna navíc, protože odměnu za práci přesčas již má zohledněnu v ujednání o mzdě.

Pokud je však mzda stanovena zaměstnanci mzdovým předpisem či mzdovým výměrem zaměstnavatele a nevzešla ze vzájemné dohody, pak nemůže tato jednostranně určená mzda mít v sobě automaticky zahrnutu také určenou mzdu za přesčasy. V daném případě musí být zvlášť dojednána práce přesčas a musí být i samostatně hodnocena. Není tedy možné, aby ve mzdě určené zaměstnavatelem byla rovnou automaticky zahrnuta i mzda za práci přesčas.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Se začátkem roku 2024 dojde ke zrušení institutu plátcových pokladen

Datum článku: 08. 12. 2023

Balíček úsporných opatření, který vstoupí v platnost s počátkem roku 2024, přinese rozsáhlé změny v oblasti…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací