Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve mzdě

Při práci zaměstnanců přesčas si zaměstnavatelé musí kromě jiných pravidel hlídat otázku spravedlivého odměňování těchto pracovníků a bedlivý pozor je nutné dávat již na samém začátku, protože je třeba vycházet z toho, zda stanovení mzdy, vzejde ze vzájemného ujednání mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo je mzda jednostranně zaměstnavatelem určena. V obou případech je nutné v otázce mzdy postupovat odlišným způsobem.

Práce přesčas a zohlednění či nezohlednění odměny ve  2.jpg
Datum článku: 04. 09. 2023

Odměnu za přesčasy lze do mzdy předem zakomponovat jedině, pokud je mzda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem sjednána

Přesčasová práce zaměstnanců je stále aktuální záležitost, která má zákoníkem práce stanovena přísná pravidla a vždy platí, že zaměstnavatelé si jejich dodržování musí pečlivě hlídat.

Zaměstnavatelé si samozřejmě musí u práce přesčas hlídat zejména základní pravidlo stanovené v § 93 zákoníku práce, které určuje, že práce přesčas může být konána jen výjimečně a nesmí překračovat určité limity. Zaměstnavatelem nařízená práce přesčas může činit maximálně 8 hodin za týden nad rámec zaměstnancovy pracovní doby a roční limit práce přesčas činí maximálně 150 hodin. Větší počet přesčasových hodin může zaměstnanec odpracovat zaměstnanec jedině, pokud si přesčasovou práci se zaměstnavatelem vzájemně dohodne.

Klíčovou záležitostí, u které si zaměstnavatel musí při práci zaměstnance přesčas dávat bedlivý pozor, aby postupoval zásadně v souladu se zákonem je postup odměňování zaměstnance právě za onu práci přesčas. Pokud zaměstnanec koná práci přesčas, čili práci nad rámec svých standardních pracovních směn musí samozřejmě i za tuto práci dostat řádně zaplaceno.

Na jasné stanovení pravidel práce přesčas i mzdových pravidel s tím spojených by se měli zaměstnavatelé soustředit již v okamžiku uzavírání pracovních smluv se zaměstnanci a stanovení podmínek odměňování s tím souvisejících.

Podle ustanovení zákoníku práce může být totiž mzda zaměstnance v pracovní smlouvě sjednána vzájemným sjednáním mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem nebo může být mzda zaměstnanci zaměstnavatelem určena čili stanovena. A právě to, zda si mzdu a její podmínky zaměstnavatel se zaměstnancem sjednali nebo byla mzda stanovena zaměstnavatelem, má zásadní dopad práci přesčas.

Pokud je mzda mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem vzájemně sjednána, tak zákon umožňuje, aby do tohoto ujednání byla zahrnuta i mzda za přesčasovou práci. Pokud je, však mzda zaměstnance zaměstnavatelem určena není možné, aby automaticky byla v tomto určení zahrnuta i mzda za práci přesčas.

Pokud mzdu určuje jednostranně zaměstnavatel mzdovým výměrem, nesmí do ní rovnou zahrnout i případnou odměnu za práci přesčas

Pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem vzájemně dojednávají mzdové podmínky společným dvoustranným vyjednáváním, mohou si současně rovnou sjednat a zakomponovat i odměnu za případné přesčasy zaměstnance. To znamená, že odměna za práci přesčas už bude součástí zaměstnancovy stanovené odměny a v takovém případě již zaměstnanci v případě práce přesčas nepřísluší žádná další odměna navíc, protože odměnu za práci přesčas již má zohledněnu v ujednání o mzdě.

Pokud je však mzda stanovena zaměstnanci mzdovým předpisem či mzdovým výměrem zaměstnavatele a nevzešla ze vzájemné dohody, pak nemůže tato jednostranně určená mzda mít v sobě automaticky zahrnutu také určenou mzdu za přesčasy. V daném případě musí být zvlášť dojednána práce přesčas a musí být i samostatně hodnocena. Není tedy možné, aby ve mzdě určené zaměstnavatelem byla rovnou automaticky zahrnuta i mzda za práci přesčas.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Úprava zaměstnání na dohody bude mít nakonec snesitelnější podmínky, než se původně plánovalo

Datum článku: 19. 04. 2024

Dne 17. dubna 2024 došlo ve Sněmovně České republiky k významnému rozhodnutí, které ovlivní pracovní podmínky…

Více informací
V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

V oblasti DPH se od roku 2025 chystá hned několik důležitých změn

Datum článku: 18. 04. 2024

Od začátku roku 2025 vstoupí v platnost klíčová novelizace zákona o DPH, která přináší široké spektrum změn,…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací