Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce přesčas nemusí být vždy s výhodami, ale vždy musí být sjednána mzda odpovídající práci přesčas

Většina zaměstnanců nejspíš ví či alespoň tuší, že práce přesčas je zvláště v některých oborech nutnou záležitostí. Ne všichni zaměstnanci však vědí, že za práci přesčas nemusí vždy dostat příplatek ke mzdě či náhradní volno. Na straně druhé, musí být vždy při práci přesčas sjednána taková mzda, která odpovídá tomu, že zaměstnanec pracuje nad rámec stanovené pracovní doby.

Práce přesčas nemusí být vždy s výhodami, ale vždy musí být sjednána mzda od 2.jpg
Datum článku: 07. 07. 2021

Práce přesčas může být s výhodami či bez výhod, ale vždy musí být sjednána podle zákonných pravidel a s odpovídající mzdou

Jak napovídá samotný úvod tohoto článku, práce přesčas není nic výjimečného ani ve většině případů nic nezákonného a v mnoha profesích jde o nutnost, bez které se daný obor neobejde. Na straně druhé jde u práce přesčas vždy o práci nad běžnou pracovní dobu a taková práce musí být vždy sjednávána podle podmínek stanovených zákonem a i pro práci přesčas vždy jednoznačně platí, že za vykonanou práci musí zaměstnanec vždy dostat odpovídající odměnu.

Zákoník práce ve svých ustanoveních pamatuje právě na to, že někdy je práce zaměstnanců přesčas životně důležitou nutností například pro zajištění ochrany života a zdraví obyvatel nebo z dalších podobně zásadních důvodů a proto umožňuje zaměstnavatelům, aby mohli práci přesčas nařídit. Na straně druhé i v případech, kdy nejde o životy a zdraví nebo jiné zásadní zájmy si mohou zaměstnavatel a zaměstnanec dohodnout výkon práce přesčas. V obou případech je však nutné věnovat odpovídající pozornost odměňování daného zaměstnance.

Zaměstnanec totiž při práci přesčas může být odměňován s výhodami za práci přesčas nebo bez výhod, což znamená bez příplatků či náhradního volna za práci přesčas a obojí může být ze zákona v pořádku, pokud však mzda zaměstnance bude i bez výhod sjednána tak, aby odpovídala tomu, že zaměstnanec vykonává práci nad běžnou zákonem stanovenou týdenní pracovní dobu. Zákoník práce stanoví přesné limity, na které může být přesčasová práce sjednána bez příplatků ke mzdě či poskytnutí náhradního volna, a kdy naopak už příplatek ke mzdě či volno za přesčasy poskytnuto být musí.

Uvedené limity stanoví maximálně 416 hodin přesčasové práce za rok bez příplatků pro vedoucí zaměstnance a maximálně 150 hodin přesčasové práce pro ostatní zaměstnance. Pokud zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele přesčasovou práci v těchto limitech, nenáleží mu sice příslušné výhody příplatku ke mzdě či náhradního volna, ale jen pokud má v ustanovení o mzdě již ukotvenu odměnu odpovídající tomuto rozsahu práce přesčas. Pokud zaměstnavatel nesjedná se zaměstnancem v ustanovení o mzdě odměnu za práci přesčas v limitu, musí daného zaměstnance odměnit příplatkem ke mzdě. Práce přesčas musí být vždy oceněna přímo ve vyplácené mzdě nebo za ni musí být zaměstnanci poskytnuty výhody ve formě příplatku ke mzdě či náhradního volna.

Není přípustné, aby zaměstnanec konal práci přesčas ať už v zákonem povoleném limitu či dokonce nad limit a nebylo to zohledněno ve mzdě nebo v uvedených výhodách ke mzdě.

Mzda musí být sjednána vždy tak, aby odpovídala i rozsahu práce

Jak ukazují řádky výše, mzda zaměstnance musí vždy nutně odpovídat i rozsahu práce a hodiny odpracované v přesčasech musí být vždy také náležitě odměněny. Není možné, aby zaměstnanec pracující přesčas dostával jen zákonné minimum odměny a nedostal žádné peníze navíc za práci, kterou vykonal také navíc čili přesčas. Více zde.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Dlouhodobější neplacené volno si zaměstnanci berou stále častěji, vždy je však potřeba si jej jednoznačně dohodnout se zaměstnavatelem a vyřešit platbu zdravotního pojištění

Datum článku: 23. 07. 2021

Dlouhodobější neplacené volno v zaměstnání třeba na měsíc i déle už není zase až tak výjimečným jevem.…

Více informací
Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Zaměstnávání mladistvých má svá specifika a třeba hmotnou odpovědnost na jejich bedra vůbec uvalit nelze

Datum článku: 22. 07. 2021

Zaměstnávání mladistvých se netýká jen letního období, mladí rádi získají vlastní příjem kdykoli během celého…

Více informací
Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Zdravotní pojišťovně je nutné vždy nahlásit, že se pojištěnec stává státním pojištěncem nebo že jím naopak přestává být

Datum článku: 20. 07. 2021

Už mnohokrát bylo na těchto stránkách řečeno, že je nezbytné, aby každý občan ČR měl nějak vyřešeno…

Více informací
Když daňový subjekt zasažený tornádem dostane i přes generální prominutí výzvu k plnění daňových povinností, nechť se ozve Finanční správě

Když daňový subjekt zasažený tornádem dostane i přes generální prominutí výzvu k plnění daňových povinností, nechť se ozve Finanční správě

Datum článku: 20. 07. 2021

Ani maximální snaha o vstřícnost v záležitosti prominutí daně nemusí u každého poplatníka vyjít úspěšně…

Více informací