Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

To, že každý zaměstnanec musí být při svém zaměstnání povinně zdravotně pojištěn a ať pracuje doma či v zahraničí, musí za něho být pravidelně odváděno zdravotní pojištění, ví nebo alespoň tuší každý, kdo chce za prací do zahraničí vyrazit. Jenže práce v zahraničí  znamená také nutnou povinnost odhlášení ze zdravotního pojištění v domovské zemi. Na tuto povinnost však lidé odjíždějící za prací do zahraničí často zapomínají nebo si ji neuvědomí, což může následně způsobit velké problémy i nedoplatky.

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravo 2.jpg
Datum článku: 10. 06. 2021

Pokud jedinec jede pracovat do zemí EU, musí se odhlásit z českého zdravotního pojištění, i když práce bude trvat krátce

Již v jeden z dřívějších článků na tomto portálu informuje o tom, že zaměstnání v cizině je nutné vždy ještě před odjezdem nahlásit zejména tuzemské zdravotní pojišťovně, ale i dalším důležitým úřadům. Uvedené povinnosti respektive odhlášení se od povinností je nutné splnit a nezapomenout zejména u zdravotního pojištění proto, aby dotčeného po návratu nečekalo nepříjemné překvapení v podobě nesplnění dané povinnosti, kterou by musel následně plnit dodatečně.

Jak je řečeno již v úvodu, většině lidí ojíždějících do cizí země za prací, je jasné, že si musí v dané zemi zařídit zdravotní pojištění zvláště, pokud má práce v cizině trvat delší dobu. Avšak že stejně nutné, je také se z tuzemského pojištění odhlásit, na to se mnohdy zapomíná a to může být velmi nepříjemné.

Vždy před odjezdem za prací do jiné země EU a zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, je nutné se odhlásit z českého zdravotního pojištění. Pozor zákon o veřejném zdravotním pojištění sice hovoří o tom, že pojištěnec při krátkodobém pracovním pobytu v zahraničí zůstává pojištěncem v ČR, jenže je třeba číst dále, kde je stanoveno, že v prostředí EU mají společná  evropská nařízení a zákony upravující oblast zdravotního a sociálního pojištění přednost před zákony jednotlivých států. To znamená, je nutné se řídit unijními pravidly, která stanoví, že když, občan je v některé zemi EU zaměstnán, je v téže zemi, až na výjimky, také zdravotně pojištěn i když pracovní pobyt trvá jen krátce.

Pokud tedy občan odjíždí konat práci smluvně sjednanou v jiném státě, má to ještě před odjezdem nahlásit své tuzemské zdravotní pojišťovně a odhlásí se od data zahájení výdělečné činnosti v cizině ze systému českého zdravotního pojištění.

Pokud občan odjíždí do zahraničí jako turista a bude si tam práci teprve hledat, tak se ještě od zdravotního pojištění neodhlašuje. Odhlášení se v takovém případě děje až v zahraničí, dnem, kdy tam zahajuje výdělečnou činnost. V daném případě však odhlášení z českého zdravotního pojištění nesmí odkládat, protože toto odhlášení musí být provedeno do 8 dne od nástupu do práce v zahraničí.

Stačí zaslat žádost o ukončení zdravotního pojištění v ČR a k této žádosti připojit doklad prokazující zaměstnání v cizině. Ideální je samozřejmě doklad o pojištění z dané země, ale stačí i výplatní páska či pracovní smlouva.

Když se pojištěnec před odjezdem za prací z pojištění odhlásit zapomene, musí počítat s tím, že po návratu zpět bude muset v Česku minimálně doplatit dlužné pojistné

Jak už naznačují řádky výše, pokud osoba odjíždí do zahraničí za výdělkem a zapomene se doma z pojištění odhlásit, musí počítat s tím, že po návratu bude muset své pojišťovně v česku uhradit minimálně dlužné pojistné.

Pokud se pojištěnec zapomene z pojištění odhlásit, ale práce v cizině klapne, pracuje je zdravotně pojištěn, pak nedopadne ještě tak zle, protože pokud po návratu předloží tuzemské zdravotní pojišťovně doklad o zaměstnání a o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který prokazuje, že byl celou dobu pobytu zdravotně pojištěn, tak bude muset sice doplatit pojistné, ale nebude muset platit ještě k tomu penále z prodlení.

Pokud ovšem nastane situace, že se pojištěnec zapomene odhlásit a po návratu nebude mít doklad, že v cizině byl po dobu práce zdravotně pojištěn, bude muset nejen doplácet pojistné, ale hradit i penále.

Pokud má jedinec před odjezdem za prací nejasnosti ohledně zdravotního pojištění, může si požádat o radu Kancelář pro zdravotní pojištění

Problematika zdravotního pojištění je v každé zemi jiná a složitá, ale jde o záležitost nesmírně zásadní a důležitá, v níž by měl mít každý občan, před cestou za prací do zahraničí jasno. Pokud jsou nějaké nejasnosti, může se daný jedinec obrátit s dotazem na Kancelář zdravotního pojištění ČR. O radu v konkrétní situaci si lze požádat mailem na info@kancelarzp.cz, nebo telefonicky na čísle 236 033 411.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Rok 2023 a jeho změny pro podnikatele i nepodnikající veřejnost

Datum článku: 07. 12. 2022

Rok 2023 je za dveřmi a opět je jasné že má nachystánu řadu změn pro podnikatele, zaměstnavatele, zaměstnance…

Více informací
Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Do nároku na dávky již nebudou vstupovat přivýdělky nezaopatřených dětí

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslanecká sněmovna schválila návrh MPSV na další změny v dávkovém systému konkrétně u příspěvku na bydlení…

Více informací
Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Zvýšení náhrad za ztrátu výdělku po úrazu či nemoci v zaměstnání v roce 2023

Datum článku: 01. 12. 2022

Náhrady za ztrátu výdělku zaměstnancům po pracovním úrazu či nemoci z povolání a také náhrady pro pozůstalé…

Více informací
O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

O předání výpovědi do sféry zaměstnavatele by měl mít zaměstnanec doklad

Datum článku: 30. 11. 2022

Každý zaměstnanec má na základě příslušného ustanovení zákoníku práce možnost dát ze své vlastní vůle…

Více informací