Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravotního pojištění

To, že každý zaměstnanec musí být při svém zaměstnání povinně zdravotně pojištěn a ať pracuje doma či v zahraničí, musí za něho být pravidelně odváděno zdravotní pojištění, ví nebo alespoň tuší každý, kdo chce za prací do zahraničí vyrazit. Jenže práce v zahraničí  znamená také nutnou povinnost odhlášení ze zdravotního pojištění v domovské zemi. Na tuto povinnost však lidé odjíždějící za prací do zahraničí často zapomínají nebo si ji neuvědomí, což může následně způsobit velké problémy i nedoplatky.

Práce v zahraničí se může pořádně i prodražit, když se zaměstnanec zapomene doma odhlásit ze zdravo 2.jpg
Datum článku: 10. 06. 2021

Pokud jedinec jede pracovat do zemí EU, musí se odhlásit z českého zdravotního pojištění, i když práce bude trvat krátce

Již v jeden z dřívějších článků na tomto portálu informuje o tom, že zaměstnání v cizině je nutné vždy ještě před odjezdem nahlásit zejména tuzemské zdravotní pojišťovně, ale i dalším důležitým úřadům. Uvedené povinnosti respektive odhlášení se od povinností je nutné splnit a nezapomenout zejména u zdravotního pojištění proto, aby dotčeného po návratu nečekalo nepříjemné překvapení v podobě nesplnění dané povinnosti, kterou by musel následně plnit dodatečně.

Jak je řečeno již v úvodu, většině lidí ojíždějících do cizí země za prací, je jasné, že si musí v dané zemi zařídit zdravotní pojištění zvláště, pokud má práce v cizině trvat delší dobu. Avšak že stejně nutné, je také se z tuzemského pojištění odhlásit, na to se mnohdy zapomíná a to může být velmi nepříjemné.

Vždy před odjezdem za prací do jiné země EU a zemí, které jsou členy Evropského hospodářského prostoru, je nutné se odhlásit z českého zdravotního pojištění. Pozor zákon o veřejném zdravotním pojištění sice hovoří o tom, že pojištěnec při krátkodobém pracovním pobytu v zahraničí zůstává pojištěncem v ČR, jenže je třeba číst dále, kde je stanoveno, že v prostředí EU mají společná  evropská nařízení a zákony upravující oblast zdravotního a sociálního pojištění přednost před zákony jednotlivých států. To znamená, je nutné se řídit unijními pravidly, která stanoví, že když, občan je v některé zemi EU zaměstnán, je v téže zemi, až na výjimky, také zdravotně pojištěn i když pracovní pobyt trvá jen krátce.

Pokud tedy občan odjíždí konat práci smluvně sjednanou v jiném státě, má to ještě před odjezdem nahlásit své tuzemské zdravotní pojišťovně a odhlásí se od data zahájení výdělečné činnosti v cizině ze systému českého zdravotního pojištění.

Pokud občan odjíždí do zahraničí jako turista a bude si tam práci teprve hledat, tak se ještě od zdravotního pojištění neodhlašuje. Odhlášení se v takovém případě děje až v zahraničí, dnem, kdy tam zahajuje výdělečnou činnost. V daném případě však odhlášení z českého zdravotního pojištění nesmí odkládat, protože toto odhlášení musí být provedeno do 8 dne od nástupu do práce v zahraničí.

Stačí zaslat žádost o ukončení zdravotního pojištění v ČR a k této žádosti připojit doklad prokazující zaměstnání v cizině. Ideální je samozřejmě doklad o pojištění z dané země, ale stačí i výplatní páska či pracovní smlouva.

Když se pojištěnec před odjezdem za prací z pojištění odhlásit zapomene, musí počítat s tím, že po návratu zpět bude muset v Česku minimálně doplatit dlužné pojistné

Jak už naznačují řádky výše, pokud osoba odjíždí do zahraničí za výdělkem a zapomene se doma z pojištění odhlásit, musí počítat s tím, že po návratu bude muset své pojišťovně v česku uhradit minimálně dlužné pojistné.

Pokud se pojištěnec zapomene z pojištění odhlásit, ale práce v cizině klapne, pracuje je zdravotně pojištěn, pak nedopadne ještě tak zle, protože pokud po návratu předloží tuzemské zdravotní pojišťovně doklad o zaměstnání a o uzavřeném zdravotním pojištění v cizině, který prokazuje, že byl celou dobu pobytu zdravotně pojištěn, tak bude muset sice doplatit pojistné, ale nebude muset platit ještě k tomu penále z prodlení.

Pokud ovšem nastane situace, že se pojištěnec zapomene odhlásit a po návratu nebude mít doklad, že v cizině byl po dobu práce zdravotně pojištěn, bude muset nejen doplácet pojistné, ale hradit i penále.

Pokud má jedinec před odjezdem za prací nejasnosti ohledně zdravotního pojištění, může si požádat o radu Kancelář pro zdravotní pojištění

Problematika zdravotního pojištění je v každé zemi jiná a složitá, ale jde o záležitost nesmírně zásadní a důležitá, v níž by měl mít každý občan, před cestou za prací do zahraničí jasno. Pokud jsou nějaké nejasnosti, může se daný jedinec obrátit s dotazem na Kancelář zdravotního pojištění ČR. O radu v konkrétní situaci si lze požádat mailem na info@kancelarzp.cz, nebo telefonicky na čísle 236 033 411.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Dvojitá povinnost platby zdravotního pojištění při práci ve třetích zemích

Datum článku: 29. 11. 2023

Každý občan České republiky by měl pečlivě sledovat své závazky v oblasti zdravotního pojištění, obzvláště…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán  s odbory i radou zaměstnanců

Přechod práv a povinností mezi zaměstnavateli musí být projednán s odbory i radou zaměstnanců

Datum článku: 23. 11. 2023

V případě převedení činnosti i zaměstnanců od jednoho zaměstnavatele k jinému zaměstnavateli, musí být ze…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací