Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Práce z domova občas či pravidelně může pomoci vyřešit nejedno spiknutí situací i živlů

Práce z domova je téma nyní vysoce aktuální, ale hojně diskutované bylo už před úderem Koronaviru. Jak nastavit práci z domova podmínky, aby dávala stejný efekt jako práce na pracovišti zaměstnavatele? Co říká ke způsobu dané práce zákon? Nedává práce z domova příliš velký prostor pro nečinnost zaměstnance a zneužití situace? To jsou otázky, které si v současnosti, kdy je daný způsob výkonu práce kvůli karanténě stále častější nutnost, klade nejeden zaměstnavatel.

Práce z domova občas či pravidelně může pomoci vyřešit nejed 2.jpg
Datum článku: 05. 03. 2020

Práce z domova nejen v mimořádných situacích při správném nastavení a pochopení její podstaty přináší nejednou i vyšší efektivitu než práce na pracovišti

Práce z domova má, v našich podmínkách, bez ohledu na současnou mimořádnou situaci, stále více příznivců. Na straně druhé je zde také stále velká řada odpůrců tohoto způsobu zaměstnání, kteří práci z domova uznávají právě jen pro případ mimořádných situací a argumentují tím, že u velké části profesí daný způsob výkonu práce vůbec použít nelze.

Objektivně je nutno říci, že možnost práce z domova má dostávat stejný prostor a má být chápána rovnocenným způsobem jako práce na pracovišti zaměstnavatele. Jak nám současná situace s Koronavirem ukazuje, jsou chvíle kdy je práce z domova jedinou možností, jak zůstat pracovně aktivní a třeba ani nemuset kvůli závažně nepříznivé situaci přerušit chod firmy.

Práce z domova musí mít samozřejmě stejně jako práce na pracovišti nastaveny jasně srozumitelné podmínky shodně pochopené zaměstnavatelem i zaměstnancem. Zákoník práce zatím nemá jednoznačně vymezeny podmínky pro uvedený způsob práce, ale také jej nezakazuje nebo se mu výslovně nebrání.

Zákoník práce zahrnuje práci z domova do pojmu práce vykonávané mimo pracoviště zaměstnavatele. Podle tohoto ustanovení by měl zaměstnavatel, který chce využít práci zaměstnanců konanou mimo pracoviště ojediněle sjednat podmínky výkonu takové práce dohodou se zaměstnancem či zaměstnanci. Pokud chce zaměstnavatel možnost práce zaměstnanců, mimo pracoviště praktikovat ve větším rozsahu je vhodné stanovit pravidla vnitřním předpisem.

Dále zákoník práce uvádí co se na zaměstnance, který vykonává práci mimo pracoviště zaměstnavatele, jednoznačně nevztahuje či naopak vztahuje a stanoví také alespoň rámcově povinnosti zaměstnavatele při daném způsobu práce.

Při práci z domova pozor na ustanovení o pracovní době na překážky v práci na odměňování, vybavování zaměstnance pomůckami či zajištění bezpečnosti práce

O tom, která zákonná ustanovení se na zaměstnance vykonávajícího práci mimo pracoviště zaměstnavatele vyloženě nevztahují, či naopak hovoří zákoník práce nejvíce v § 317. Na zaměstnance pracujícího z domova se nevztahuje většina z ustanovení o rozvržení pracovní doby ani prostoje a přerušení práce kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám.

Zaměstnanec i zaměstnavatel zde mají velký prostor na individuální sjednání podmínek. Zaměstnanec má možnost vykonávat objem přidělené práce v době, kterou si sám určí, ale na druhé straně není vyloučeno, aby si zaměstnavatel s daným zaměstnancem sjednal, aby zaměstnanec v určitou vymezenou dobu práci konal.

Na straně druhé je nutné práci z domova nastavit takovým způsobem, aby byl v každém případě dodržován § 79 zákoníku práce o maximální délce pracovní doby a toto maximum nebylo překračováno. Zaměstnavatel zde musí sladit věci tak, aby objem přidělované práce korespondoval s rozsahem běžné týdenní pracovní doby či doby příslušně zkrácené.

Zaměstnancům, kteří konají práci, mimo pracoviště zaměstnavatele nepřísluší mzda nebo plat či náhradní volno za práci přesčas ani náhrada mzdy, náhradní volno či příplatek za práci ve svátek.

Na straně druhé jinak platí, že i zaměstnanci, který koná práci, mimo pracoviště zaměstnavatele náleží mzda nebo plat či v případě dohod mimo pracovní poměr odměna za stejných podmínek jako za práci vykonávanou na pracovišti.

V dohodě či předpisech pro výkon práce z domova či výkon práce konané mimo pracoviště musí být také stanoveno, zda a v jakém rozsahu bude zaměstnavatel vybavovat zaměstnance pomůckami a nástroji potřebnými pro výkon dané práce nebo si se zaměstnancem dohodne, že tento bude používat potřeby vlastní. V případě používání vlastních pracovních pomůcek zaměstnance má zaměstnavatel podle § 190 zákoníku práce poskytovat zaměstnanci náhradu za opotřebení těchto pomůcek.

Na závěr je nutné upozornit ještě, že skutečnost práce zaměstnance z domova nezbavuje zaměstnavatele v žádném případě obecné odpovědnosti za pracovní úraz zaměstnance či nemoc z povolání. Je tedy důležité, aby si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodli i to jak vyřeší kontrolu místa, z něhož bude zaměstnanec práci konat z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zaměstnavatel má také povinnost i zaměstnance vykonávajícího práci mimo pracoviště proškolit v zásadách dodržování ochrany zdraví při práci.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Covidu hromadně nařídit

Zaměstnavatel nemůže zaměstnancům povinnost očkování proti Covidu hromadně nařídit

Datum článku: 10. 06. 2021

I když mnoho zaměstnavatelů by bylo rádo, aby se pokud možno všichni jejich zaměstnanci nechali očkovat proti…

Více informací
Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Sjednotily se podmínky prokazování bezinfekčnosti na covid pro všechna místa

Datum článku: 08. 06. 2021

Chaos ohledně toho čím, kde prokázat svoji bezinfekčnost na ohledně nemoci Covid-19 od dnešního dne, tedy 8. června…

Více informací

Anonymní přístup do katastru nemovitostí se nakonec omezovat nebude

Již od právě probíhajícího měsíce se měl zásadně omezit dosud platný rozsáhlý anonymní přístup k údajům v katastru nemovitostí, ale plánované omezení neprošlo.

Do katastru nemovitostí bude možné i nadále nahlížet volně online bez nutnosti přihlašovat se přes prověřenou identitu

Široký volný online internetový svět umožňuje rychle získávat důležité informace z nejrůznějších rejstříků registrů či databází tedy třeba i z katastru nemovitostí. V uvedeném katastru si mohou volně a bez speciálního přihlašování vyhledávat údaje nejen všichni vlastníci nemovitostí, ale i ti kdo se ke koupi nemovitosti třeba chystají nebo je pouze zajímají údaje vztahující se k určitému pozemku či nemovitosti. Informace, které lze daným způsobem zcela anonymně vyhledat jsou dosti široké a prozradí mnohé právě i o vlastnících či účastnících vkladových řízení.

Jenže co je jednomu prospěšné může druhému škodit, což se prokázalo i ohledně snadné dostupnosti údajů v daném registru. Zájem o dění ohledně nemovitostí v pandemii ještě zesílil a zvláště pak zájem o pozemky a nemovitosti na venkově a v odlehlejších částech země. To je však voda na mlýn i nejrůznějších překupníků s pozemky, kteří zavalují zejména starší lidi na venkově žádostmi o odkup pozemků a právě tito starší lidé si stále více stěžují, že je uvedený zájem obtěžující.

Z uvedeného důvodu se katastrální úřad chystal od června výrazně zasáhnout a omezit možnost volného přístupu do katastru nemovitostí bez identifikace. Pro nepřihlášené uživatele měli zůstat dostupné jen nejzákladnější informace a pro širší informace už by se občan musel přihlásit třeba přes bankovní identitu.

Jenže, jak je řečeno hned v úvodu toto opatření neprošlo, nelíbilo se mnohým občanům a nesouhlasili s ním někteří vlastníci bytových jednotek a dokonce třeba i advokáti.

Nakonec tedy anonymní nahlížení do katastru zůstane tak jako dosud, ale bude se více hlídat zneužívání těchto údajů nejrůznějšími spekulanty. Více zde.

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a za přesně stanovených podmínek

Kvalifikační dohodou si zaměstnavatel může přidržet šikovné zaměstnance, ale jen na určitou dobu a za přesně stanovených podmínek

Datum článku: 02. 06. 2021

Kvalifikační dohoda je určitým nástrojem zaměstnavatele, jak si zajistit, aby zaměstnanci byli stále odborně…

Více informací