Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně plošně nezrušily

Od 1. 1. 2023 se změnila vyhláška ohledně pracovnělékařských prohlídek v zaměstnání. Změnily se především povinnosti zaměstnavatelů v oblasti posílání zaměstnanců pracujících v nerizikových profesích na periodické prohlídky. Někteří zaměstnavatelé se chybně domnívají, že už se jich záležitost se vstupními prohlídkami netýká a jiní si s danou oblastí nevědí rady.

Pracovnělékařské prohlídky se od roku 2023 rozhodně ploš 2.jpg
Datum článku: 03. 02. 2023

Povinnosti zaměstnavatelů v oblasti péče o zdraví zaměstnanců trvají dál. Vstupní prohlídky jsou povinné stále stejně jako klasifikace profesí i další záležitosti

Výše uvedená změna v systému povinností zaměstnavatelů ohledně pracovnělékařských prohlídek zaměstnanců v žádném případě neznamená konec s posíláním zaměstnanců na lékařské prohlídky. Takto nesprávný přístup k věci by pro zaměstnavatele mohl znamenat dokonce postih za nedodržení povinností zaměstnavatele v oblasti pracovnělékařských služeb.

Zaměstnavatelé si musí i v roce 2023 hlídat plnění povinností ohledně vstupních prohlídek svých zaměstnanců. Vstupní prohlídky jsou povinné nadále dle ustanovení § 59 zákona o specifických zdravotních službách. Na vstupní prohlídky je nutné vždy posílat zaměstnance v běžném pracovním poměru i v poměru služebním. Pro tyto zaměstnance je vstupní prohlídka povinná ze zákona vždy, protože pokud takový zaměstnanec vstupní prohlídku nemá, musí zaměstnavatel vždy ohlídat, aby takový zaměstnanec nevykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost neodpovídá zdravotnímu stavu a schopnostem zaměstnance. V případě prací na dohody je vstupní prohlídka povinná jen v případech, kdy je jasné, že zaměstnanec na základě dohody bude konat rizikové práce.

V případě povinnosti vstupních prohlídek zaměstnanců se od roku 2023 nic nemění a povinnost zůstává. Dále také zůstává všem zaměstnavatelům povinnost mít klasifikované profese z hlediska jejich zdravotní rizikovosti a náročnosti. Zůstává i povinnost zaměstnavatelů zajistit si pravidelně provedení dohledu na pracovišti poskytovatelem pracovnělékařských služeb z hlediska bezpečnosti pracoviště a odpovídajících podmínek pro zdraví zaměstnanců.

Změna se týká jen zrušení povinných periodických prohlídek u zaměstnanců v nerizikových profesích ze skupin 1 a 2

Jak je výše řečeno, každý zaměstnavatel musí mít provedenu klasifikaci náročnosti a rizikovosti profesí, které jeho zaměstnanci konají a dle této klasifikace se následně řídit při přidělování práce zaměstnancům a také při plnění povinností souvisejících s periodickými čili pravidelně opakovanými zdravotními prohlídkami zaměstnanců.

Právě povinnosti ohledně těchto opakovaných pravidelných prohlídek se výše uvedená změna týká a znamená, že zaměstnance pracující v nerizikových profesích zařazených do 1 a 2 skupiny rizikovosti není třeba v pravidelných intervalech opakovaně na prohlídky posílat, pokud o to nežádá sám zaměstnanec nebo se zaměstnavatel sám nerozhodne, že uvedené prohlídky budou i u těchto skupin dodržovány. Pravidelně opakované prohlídky mají být tedy pro uvedené skupiny zaměstnanců dobrovolné.

U zaměstnanců zařazených ve vyšších skupinách čili od skupiny 3 výše povinné periodické prohlídky zůstávají.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Změnu výše záloh na sociální pojištění bude od roku 2024 nutné udělat už za leden a nepůjde o změnu jedinou

Datum článku: 01. 12. 2023

OSVČ, které plánují v podnikání pokračovat i v roce 2024, by měli věnovat pozornost několika důležitým změnám…

Více informací
Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Vnitřní předpis a náhrada mzdy zaměstnanci na dohody při překážkách na straně zaměstnance

Datum článku: 30. 11. 2023

Novela zákoníku práce č. 281/2023 Sb. rozšiřuje možnosti dohod mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci pracujícími…

Více informací
Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Optimalizaci daně z příjmů v podnikání je nejlépe vyřešit do konce roku 2023

Datum článku: 28. 11. 2023

Podnikatelé, kteří usilují o efektivní snížení své daňové povinnosti z příjmů pro rok 2023, mají nyní…

Více informací
Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací