Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní doba jde upravit na základě žádosti zaměstnance, ale má to zákonem pevně nastavená pravidla

Zaměstnanec si může z jakéhokoli důvodu požádat zaměstnavatele o úpravu pracovní doby a zaměstnavatel může a v některých případech i musí dané žádosti vyhovět. I když spolu zaměstnanec a zaměstnavatel danou dohodu uzavřou, vždycky to musí mít jasně nastavená pravidla a nikdy to neznamená, že může být stanoveno cokoli.

Pracovní doba jde upravit na základě žádosti zaměstnance, ale má to zákonem pe 2.jpg
Datum článku: 03. 06. 2021

Pracovní dobu je možné individuálně upravit na žádost zaměstnance, ale zaměstnavatel s tím musí souhlasit a úprava musí vyhovovat i jemu

Individuální úpravu pracovní doby žádá a často i potřebuje stále více zaměstnanců. Zákoník práce takovému postupu nijak nebrání, dokonce k této úpravě dává prostor přímo ve svých paragrafech. Úprava pracovní doby provedená na žádost zaměstnance, může být velmi prospěšná nejen zaměstnanci samotnému, ale i zaměstnavateli a celému kolektivu. Ale i zde platí, že pokud má věc správně fungovat a přinášet užitek, musí mít jasně nastavená pravidla a tato pravidla musí být následně dodržována.

První dva kroky, které jeden bez druhého nemohou být při úpravě pracovní doby zaměstnance vynechány, jsou ty, že zaměstnanec si o tuto úpravu požádá a zaměstnavatel s ní bude souhlasit. Bez souhlasu a vzájemné vstřícnosti obou stran se úprava pracovní doby zaměstnance někdy nepodaří ani v případech, kdy na tuto úpravu má zaměstnanec právo ze zákona.

Pokud tedy zaměstnavatel s žádostí zaměstnance souhlasí a pracovní dobu se mu rozhodne upravit, musí s tímto zaměstnancem uzavřít písemnou dohodu, kde budou jasně a srozumitelně vymezeny podmínky této úpravy pracovní doby a jasně zde budou také vymezena práva a povinnosti obou smluvních stran. Vyladit tuto dohodu, aby byla ku prospěchu obou stran, nemusí být vždy zcela snadné, musí zde být přínos pro obě strany a vždy je také zcela zásadní sladit tuto dohodu s provozními podmínkami zaměstnavatele.

Jak je naznačeno výše někdy se těžko uvedená úprava dělá i tam, kde zaměstnavatel musí žádosti zaměstnance vyhovět ze zákona. Protože zákoník práce v § 241 stanoví, že zaměstnavatel musí vyhovět žádosti o úpravu pracovní doby, pokud o uvedené požádá, zaměstnanec-rodič pečující o dítě do 15 let věku, těhotná zaměstnankyně či zaměstnanec pečující o osobu závislou na péči jiné osoby.

V úpravě pracovní doby nemusí jít jen o kratší pracovní dobu, ale i o jiné rozvržení směn či další úpravy

Když se řekne úprava pracovní doby, první co se vybaví, je většinou žádost o kratší úvazek. Zaměstnanci, který žádá o úpravu pracovní doby, nemusí vždy jít o kratší úvazek. Může mu jít třeba jen o to, aby na směnu mohl nastoupit později než kolegové, třeba z důvodu doprovodu dítěte do školky. Jiný zaměstnanec může potřebovat pracovat jen v ranních a dopoledních hodinách, ale je ochoten například ráno nastupovat dříve než ostatní. Jak je uvedeno výše i když je na obou stranách dobrá vůle nemusí být snadné nalézt ten správný kompromis.

Zaměstnavatel musí vždy myslet na to, že i při každé takovéto úpravě je nutné se řídit ustanoveními zákoníku práce. Je důležité i zde dodržovat stanovenou délku týdenní pracovní doby. Myslet na dodržování nutné doby odpočinku mezi směnami i přestávek v práci samotné a mnoho dalších pravidel.

Úpravu pracovní doby lze ukotvit přímo do pracovní smlouvy nebo dohodu o úpravě pracovní doby vytvořit jako samostatný dokument, kdykoli během trvání pracovního poměru a uvedenou písemnost pak následně k pracovní smlouvě přiložit.

Dohoda, kterou zaměstnavatel se zaměstnancem takto uzavřou, následně platí, musí být oběma stranami dodržována a není možné ji jednostranně ze strany zaměstnavatele či zaměstnance měnit. Pokud má v daném dokumentu k nějaké změně dojít, může to být jedině, pokud se na tom opět obě strany dohodnou a v takovém případě je nutno opět vytvořit písemný záznam, tedy písemný dodatek k dohodě o uvedených změnách.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Nemocenská při zkráceném úvazku je většinou nižší než při plném nasazení

Datum článku: 25. 04. 2024

Práce na částečný úvazek je pro mnohé lidi přitažlivou alternativou, která umožňuje lépe skloubit profesní…

Více informací
Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Nahlašování dohod o provedení práce od července 2024

Datum článku: 23. 04. 2024

V současné době se mnoho zaměstnavatelů potýká s nejasnostmi ohledně povinnosti nahlašování dohod o provedení…

Více informací
Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Povinnosti zaměstnavatele při kontrole ze zdravotní pojišťovny

Datum článku: 18. 04. 2024

V každé firmě, bez ohledu na velikost či obor působení, se občas objeví moment, kdy se musí vyrovnat s úřední…

Více informací
Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Předvyplněné daňové přiznání zaměstnanců by možná mohlo fungovat už v roce 2026

Datum článku: 17. 04. 2024

V posledních letech se mnoho mluví o zjednodušení administrativních procesů, které ovlivňují každodenní životy…

Více informací