Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pracovní smlouvu či pracovní dohody půjde možná uzavírat po e-mailu

Jak již bylo na tomto portálu zmíněno v několika předchozích článcích,  chystá se novelizace zákoníku práce, která má přinést mnoho změn ohledně práce z domova na home office, i práce na dohody mimo pracovní poměr. Kromě toho se chystají i změny u komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při uzavírání pracovněprávních vztahů a mnoho dalšího. Jenže, některé z chystaných novinek zřejmě přinesou více neoblíbené administrativy zaměstnavatelům.

Pracovní smlouvu či pracovní dohody půjde možná uzavírat po 2.jpg
Datum článku: 19. 10. 2022

Chystané změny v zákoníku práce ohledně doručování některých pracovních písemností by mohly přinést úlevu, ale o změnách u dohod konaných mimo pracovní poměr už se to říci nedá

Jak informuje článek tohoto portálu z předchozího týdne, v mezirezortním připomínkovém řízení se aktuálně ocitá nová úprava zákoníku práce z dílny Ministerstva práce a sociálních věcí, která pokud by prošla legislativním procesem, má přinést mnoho novinek do oblasti práce z domova i prací na dohody či třeba elektronické komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem při uzavírání či ukončování některých pracovněprávních vztahů. Účelem novelizace podle jejího předkladatele samozřejmě má být ve všech případech zefektivnění podmínek zaměstnávání a snazší zaměstnávání všech skupin zaměstnanců. Jenže i v případě tvorby zákonů a pravidel se někdy daří lépe a jindy hůře.

Novinky v elektronickém doručování písemností mezi zaměstnavateli a zaměstnanci by skutečně mohly pomoci uzavírání i ukončování některých vztahů

Zjednodušení by výše uvedená novela tedy měla přinést pro samotné uzavírání dohod konaných mimo pracovní poměr i uzavírání pracovního poměru. Oba procesy by nově mělo být možné zvládnout i jen prostřednictvím e-mailové elektronické komunikace bez nutnosti mít elektronický podpis či datovou schránku. Uvedenou cestou by nově mělo být možné:

uzavřít pracovní smlouvu i provést její případné změny či ukončení dohodou,

uzavřít dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce i jejich změny nebo ukončení taktéž dohodou.

Pokud bude daný proces elektronicky uskutečněn formou návrhu a jeho přijetí, bude nutný ze strany zaměstnavatele i další krok, kterým bude zaslání vyhotovené dokumentace na elektronickou adresu zaměstnance, kterou pro uvedenou záležitost zaměstnanec sdělí. Zaměstnanec bude mít dokonce možnost od takto uzavřených vazeb do sedmi dnů od doručení odstoupit. Toto odstoupení nebude možné v případě dohod o skončení pracovněprávního vztahu. Prostřednictvím e-mailové komunikace bez zaručeného elektronického podpisu však nepůjde řešit některé závažnější záležitosti například okamžité zrušení pracovního poměru, zrušení pracovního poměru ve zkušební době, odvolání z pracovního místa vedoucího zaměstnance a další závažné situace v pracovněprávních vztazích. V daných záležitostech je totiž nutné mít zaručený podklad písemností.

Jinak však bude administrativa ohledně práce na dohody nově komplikovanější

V pracovněprávních vztazích by se tedy měl usnadnit a urychlit díky běžné elektronické komunikaci akt vzniku vztahu samotného, ale v ostatních fázích administrativa plynoucí zaměstnavatelům v souvislosti s dohodami přibude.

Nově se má u dohod o činnosti posuzovat období, po které je možné na uvedenou dohodu pracovat. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny týdenní pracovní doby u dohod o pracovní činnosti se podle současných pravidel posuzuje za celou dobu, na kterou byla taková dohoda uzavřena, maximálně to může být na 52 týdnů. Po změnách pravidel se polovina sjednané týdenní pracovní doby bude vztahovat na období 26 týdnů a jedině případně doplněním ustanovení v kolektivní smlouvě půjde uvedená doba prodloužit na 52 týdnů.

Nově také pokud výše uvedené zákonné změny budou realitou, budou muset zaměstnavatelé i zaměstnancům na dohody konané mimo pracovní poměr stanovovat rozvrh týdenní pracovní doby, protože je v zákoně stanoveno, že i tito zaměstnanci musí být seznámeni s rozvrhem týdenní pracovní doby, a to vždy alespoň týden před začátkem období, na které se daný rozvrh vztahuje. Podle zmíněné nové zákonné úpravy budou i zaměstnanci pracující na dohodu o činnosti nebo dohodu o provedení práce mít nárok na dovolenou, volno při překážkách v práci na straně zaměstnavatele, či příplatky za práci o víkendu, ve svátek v noci či ve ztíženém pracovním prostředí.

Podle uvedených nových pravidel budou mít zaměstnavatelé také povinnost i zaměstnancům na dohody písemně uvést důvod výpovědi z pracovního vztahu pokud taková výpověď bude dána a zaměstnanec si požádá zaměstnavatele, aby mu důvod sdělil. Stejně tak budou mít zaměstnanci pracující na dohody možnost požádat zaměstnavatele, aby jejich spolupráci změnil na pracovní poměr, a zaměstnavatelé budou povinni na takovou žádost písemně odpovědět nejpozději do měsíce od obdržení žádosti.

Jak je vidět v případě, že se uvedené novinky stanou realitou, tak si zaměstnavatelé o zjednodušení administrativy už nebudou moci nechat ani zdát. A pracovní vztahy uzavírané na dohody ztratí svoji flexibilitu proti pracovnímu poměru čili hlavní výhodu, pro kterou jsou už dlouhou dobu uzavírány.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Datum článku: 06. 06. 2023

O tom, že bude nutné nejen z úsporných důvodů změnit respektive zpřísnit podmínky ohledně nároku a čerpání…

Více informací
Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Penzijní spoření by mělo být již od roku 2024 lákavější

Datum článku: 29. 05. 2023

Potřeba aby si lidé více a aktivněji spořili na důchod je stále naléhavější. Stát proto již od roku 2024…

Více informací
Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Zákon o DPH se od července 2023 novelizuje kvůli definičním změnám

Datum článku: 29. 05. 2023

V zákoně o DPH dojde od 1. 7. 2023 ke změnám definic stavby bytového domu a stavby rodinného domu právě pro…

Více informací
Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Ochranné pracovní prostředky zaměstnanců znamenají pro zaměstnavatele řadu povinností

Datum článku: 26. 05. 2023

Každý zaměstnavatel má ze zákona povinnost zajistit zaměstnancům bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Z uvedené…

Více informací