Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pravidla pro řidiče nákladní dopravy se postupně změní v dodržování přestávek i dalších oblastech

Poslanecká sněmovna v minulých dnech v úvodním kole schválila novelu zákona o silniční dopravě. Uvedená novelizace začleňuje do tuzemských pravidel silniční dopravy další novinky z takzvaného Evropského balíčku mobility, který Evropský parlament schválil již v roce 2020, a sjednocují se jím pravidla pro řidiče nákladní dopravy v EU. Pravidla mají být po uvedené úpravě flexibilněji upravitelná a k řidičům vstřícnější třeba ohledně požadavků na povinné přestávky.

Pravidla pro řidiče nákladní dopravy se postupně změní v dodržování přestáve 2.jpg
Datum článku: 10. 03. 2022

Ve výjimečných situacích možná řidiči v nákladní nebudou muset dodržovat povinné přestávky

Situace i struktura nákladní dopravy se rok od roku mění a je třeba podle toho co nejflexibilněji a současně jednotně pro všechny země EU tomu přizpůsobovat pravidla bezpečnosti. Ale současně je taktéž nutné zlepšit i sjednotit pracovní podmínky i všeobecná pravidla pro řidiče v nákladní dopravě, protože v mnoha oblastech jsou zatím v jednotlivých zemích značné rozdíly. Uvedené sjednocení i vylepšení má zajistit právě výše uvedený balíček pravidel mobility, která postupně jednotlivé země přejímají do svých zákonů.

Právě tato úprava pravidel dá i tuzemskému ministerstvu dopravy možnost rychleji vydávat rozhodnutí při nejrůznějších výjimečných situacích a kalamitních stavech týkajících se dopravy tak, aby bylo možné zajistit co největší bezpečnost a ochranu zdraví i majetku občanů právě v souladu s aktuálními podmínkami. Jedna z těchto výjimek by měla řidičům v nákladní dopravě povolit, aby v případě potřeby v určitých úsecích silnic nemuseli dodržet povinné přestávky na odpočinek a mohli danou lokalitou projet bez nutného prodlení co nejdříve.

K udělení takové výjimky by ministerstvo přistupovalo jen v případech hrozících kalamitních situací třeba z důvodů hrozícího prudkého zhoršení povětrnostních podmínek, či z důvodů zhoršené bezpečnostní či epidemické situace, kdy je nutné právě kvůli ochraně lidských životů, zdraví a majetku zajistit maximální možnou rychlost pohybu dopravy

Ministerstvo dopravy ČR bude moci takovou výjimku vydat maximálně na třicet dnů a bude přitom muset své rozhodnutí oznámit i koordinovat s ministerstvem vnitra, policií i příslušnými krajskými úřady.

Dalšími změnami by mělo být rozšíření definice velkého vozidla zlepšení pracovních podmínek řidičů i změna ve vysílání zaměstnanců v nákladní dopravě

Jak je řečeno výše jedná se o celý balíček změn, takže povolení výjimečného nedodržování přestávek v jízdách nebude pro řidiče nákladní dopravy změnou jedinou. Zlepšovat by se měly také pracovní podmínky uvedených řidičů hlavně v oblasti mzdové, zejména v oblasti srovnatelného odměňování.

Oficiálně by měla být taktéž zavedena možnost jízd takzvaných koleček, kdy řidič naloží v ČR zboží, doveze je do místa určení a při cestě zpět učiní třeba dvě další různé přepravy. Dále by měla být pro řidiče dané dopravy nově zavedena možnost při návratu domů překročit povolenou dobu řízení o dvě hodiny.

A ještě další změnou, kterou zmíněný balíček přinese je rozšíření skupiny takzvaných velkých vozidel o takzvané velké dodávky a podobná vozidla v hmotnostní kategorii od 2,5 do 3,5 tuny. Uvedené znamená, že pro zmíněná vozidla budou platit stejná pravidla jako pro ostatní nákladní velká vozidla, což zatím zavedeno není a dochází v nejednom případě k jejich obcházení

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Firmy budou muset povinně jasně informovat nejen zaměstnance o odměňování a skončí doložky o mlčenlivosti

Datum článku: 27. 11. 2023

Zaměstnavatelé budou mít již brzy nové povinnosti ohledně informování zaměstnanců i inspektorátu práce ohledně…

Více informací
Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Změny ve formulářích pro kontrolní hlášení a přiznání k DPH v roce 2024

Datum článku: 24. 11. 2023

Velké změny v zákonech, které přinese takzvaný konsolidační balíček daňových změn, jenž nabývá účinnosti…

Více informací
Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Ozdravný nebo také konsolidační balíček opatření bude od ledna 2024 opravdu platit

Datum článku: 23. 11. 2023

Ozdravný nebo taktéž konsolidační balíček nejen daňových opatření, který má vést ke snížení státního dluhu…

Více informací
Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Informace v příloze účetní závěrky jsou stejně zásadní jako údaje v závěrce samotné

Datum článku: 22. 11. 2023

Příloha účetní závěrky je vždy nedílnou součástí každé účetní závěrky a slouží jako doplňující…

Více informací