Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Pravidla pro řidiče nákladní dopravy se postupně změní v dodržování přestávek i dalších oblastech

Poslanecká sněmovna v minulých dnech v úvodním kole schválila novelu zákona o silniční dopravě. Uvedená novelizace začleňuje do tuzemských pravidel silniční dopravy další novinky z takzvaného Evropského balíčku mobility, který Evropský parlament schválil již v roce 2020, a sjednocují se jím pravidla pro řidiče nákladní dopravy v EU. Pravidla mají být po uvedené úpravě flexibilněji upravitelná a k řidičům vstřícnější třeba ohledně požadavků na povinné přestávky.

Pravidla pro řidiče nákladní dopravy se postupně změní v dodržování přestáve 2.jpg
Datum článku: 10. 03. 2022

Ve výjimečných situacích možná řidiči v nákladní nebudou muset dodržovat povinné přestávky

Situace i struktura nákladní dopravy se rok od roku mění a je třeba podle toho co nejflexibilněji a současně jednotně pro všechny země EU tomu přizpůsobovat pravidla bezpečnosti. Ale současně je taktéž nutné zlepšit i sjednotit pracovní podmínky i všeobecná pravidla pro řidiče v nákladní dopravě, protože v mnoha oblastech jsou zatím v jednotlivých zemích značné rozdíly. Uvedené sjednocení i vylepšení má zajistit právě výše uvedený balíček pravidel mobility, která postupně jednotlivé země přejímají do svých zákonů.

Právě tato úprava pravidel dá i tuzemskému ministerstvu dopravy možnost rychleji vydávat rozhodnutí při nejrůznějších výjimečných situacích a kalamitních stavech týkajících se dopravy tak, aby bylo možné zajistit co největší bezpečnost a ochranu zdraví i majetku občanů právě v souladu s aktuálními podmínkami. Jedna z těchto výjimek by měla řidičům v nákladní dopravě povolit, aby v případě potřeby v určitých úsecích silnic nemuseli dodržet povinné přestávky na odpočinek a mohli danou lokalitou projet bez nutného prodlení co nejdříve.

K udělení takové výjimky by ministerstvo přistupovalo jen v případech hrozících kalamitních situací třeba z důvodů hrozícího prudkého zhoršení povětrnostních podmínek, či z důvodů zhoršené bezpečnostní či epidemické situace, kdy je nutné právě kvůli ochraně lidských životů, zdraví a majetku zajistit maximální možnou rychlost pohybu dopravy

Ministerstvo dopravy ČR bude moci takovou výjimku vydat maximálně na třicet dnů a bude přitom muset své rozhodnutí oznámit i koordinovat s ministerstvem vnitra, policií i příslušnými krajskými úřady.

Dalšími změnami by mělo být rozšíření definice velkého vozidla zlepšení pracovních podmínek řidičů i změna ve vysílání zaměstnanců v nákladní dopravě

Jak je řečeno výše jedná se o celý balíček změn, takže povolení výjimečného nedodržování přestávek v jízdách nebude pro řidiče nákladní dopravy změnou jedinou. Zlepšovat by se měly také pracovní podmínky uvedených řidičů hlavně v oblasti mzdové, zejména v oblasti srovnatelného odměňování.

Oficiálně by měla být taktéž zavedena možnost jízd takzvaných koleček, kdy řidič naloží v ČR zboží, doveze je do místa určení a při cestě zpět učiní třeba dvě další různé přepravy. Dále by měla být pro řidiče dané dopravy nově zavedena možnost při návratu domů překročit povolenou dobu řízení o dvě hodiny.

A ještě další změnou, kterou zmíněný balíček přinese je rozšíření skupiny takzvaných velkých vozidel o takzvané velké dodávky a podobná vozidla v hmotnostní kategorii od 2,5 do 3,5 tuny. Uvedené znamená, že pro zmíněná vozidla budou platit stejná pravidla jako pro ostatní nákladní velká vozidla, což zatím zavedeno není a dochází v nejednom případě k jejich obcházení

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Zákoník práce ČR chrání zaměstnance i při smlouvě dle cizího práva

Datum článku: 08. 06. 2023

Cizinec pracující v ČR se také může soudně domáhat neplatnosti výpovědi z pracovního poměru a může být…

Více informací
U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

U převodních cen je i v roce 2023 potřeba hlídat pravidla

Datum článku: 07. 06. 2023

Převodní ceny jsou ceny sjednávané při transakcích podniků vzájemně propojených kapitálem nebo managementem…

Více informací
Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Podporu v nezaměstnanosti čekají zřejmě změny nejen ohledně odstupného

Datum článku: 06. 06. 2023

O tom, že bude nutné nejen z úsporných důvodů změnit respektive zpřísnit podmínky ohledně nároku a čerpání…

Více informací
Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Mzdu musí mít ve stanoveném termínu zaměstnanec k dispozici

Datum článku: 01. 06. 2023

Blíží se doba čerpání dovolených, a nemusí být vždy snadné nahradit ani pracovníky vyřizující mzdové…

Více informací