Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přechod OSVČ na paušální daň je nutné do 11 ledna 2021 oznámit úřadu a také vypořádat zálohy na pojistném za rok 2020

OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun si mohou od ledna 2021 odlehčit od administrativních povinností přechodem do režimu paušální daně, kde si nutné povinnosti vůči úřadům vyřeší jen jedním formulářem a odvodem jedné celkové měsíční částky. Přechod na paušální daň je možný již v lednu 2021, ale je důležité to včas oznámit úřadům a doplatit si případné chybějící zálohy na pojistném za rok 2020.

Přechod OSVČ na paušální daň je nutné do 11 ledna 2021 oznámit úřa 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2021

 

Přechod na paušální daň je nutné v určeném termínu oficiálně oznámit finančnímu úřadu a vypořádat si  pojistné za předchozí období

Paušální daň se po mnoha dohadech a peripetiích stala od 1. 1. 2021 skutečně platnou realitou a jak je uvedeno výše menším podnikatelům s ročními příjmy do jednoho milionu se konečně otevřela možnost, jak si ulevit ohledně daňové administrativy.

Paušální daň pro rok 2021 činí 5469 Kč měsíčně. V dané částce si podnikatel plní povinnost k sociálnímu i zdravotnímu pojištění i dani z příjmu. Pokud danou částku bude OSVČ pravidelně měsíčně a prostřednictvím jednoho formuláře finančnímu úřadu odvádět, nebude už po něm úřad žádnou daňovou administrativu žádat a nemusí se lopotit ani s daňovým přiznáním.

Podnikatel, který již podniká, splňuje podmínky pro využití uvedeného systému a chce na paušální daň přejít už pro rok 2021, musí přechod stihnout do 11. ledna 2021. Pokud OSVČ přechod do uvedeného termínu uskutečnit nestihne. Musí s přechodem k paušální dani počkat na další rok a v roce 2021 si ještě plnit povinnosti tak jako v roce minulém.

Přechod k paušální dani je totiž potřeba finančnímu úřadu písemně oznámit právě do výše uvedeného data. Pokud bude oznámení provedeno později, což znamená po jedenáctém lednu, bude neplatné a úřad na něj nebude brát zřetel. Lhůta pro podání je totiž vázána na rozhodné zdaňovací období měsíce ledna, které končí desátým lednem, ale protože v roce 2021 je desátého ledna neděle posouvá se ono klíčové datum ještě o jeden den, tedy na jedenáctého ledna.

 

Oznámení o přechodu na paušální daň se činí na k tomu určeném formuláři, datovou zprávou elektronicky, zasláním podepsaného formuláře poštou nebo jeho odevzdáním na finančním úřadě

Oznámení věcí úřadům musí mít většinou nějakou předem danou formu a musí k němu dojít určeným způsobem. Toto platí i pro oznámení o přechodu na paušální daň.

Oznámení o přechodu na paušální daň musí podnikatel udělat jen na oficiálním tiskopise vydaném pro tento účel ministerstvem financí. Tiskopis je nutné vyplnit a poté odeslat datovou zprávou elektronicky prostřednictvím datové schránky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tiskopis je také možné vytisknout vyplnit a vlastnoručně podepsaný dokument poslat poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu do sběrného boxu. Pozor dokument nelze posílat formou běžného e-mailu bez elektronického podpisu, jako to jde třeba u žádosti o kompenzační bonus.

Tiskopis daného formuláře k vytištění je k dispozici na webu Finanční správy.

Před přechodem na paušální daň je nutné doplatit zálohy, které podnikatel v předchozím období platil samostatně jednotlivě

Vždy, když se přechází od jedné činnosti k jiné, je důležité nejprve dokončit a uzavřít vše zásadní a pak teprve přejít do nového systému. Při přechodu na paušální daň to platí také. Zásadní je vyřídit a doplatit všechny zálohy na pojistné za předchozí období, které zaplaceny být musí. Záleží na tom, jak mají být zálohy zaplaceny, zda se platí přímo v měsíci, za který náleží či zpětně. Pokud podnikatel platí zálohy v měsíci, k němuž se vztahují, zaplatí poslední samostatné zálohy naposledy v prosinci 2020. V lednu při přechodu nic platit nemusí a do  20. února 2021 pak následně zašle dvě splátky paušální daně celkem 10 938 Kč a následně pak už bude vždy odvádět do dvacátého dne v měsíci 5469 Kč. Podnikatel, který platí zálohy zpětně, musí v lednu ještě nutně zaplatit zálohy za prosinec 2020 a následně do 20. února poslat také oněch 10 938 Kč, což jsou dvě splátky paušální daně za leden a únor 2021.

Jak správně platit paušální daň

I paušální daň bude nutné platit ve správném termínu a výši na správný účet, aby měl podnikatel povinnost splněnu a podnikání šlapalo. Jak už je naznačeno v řádcích výše, paušální daň bude splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce za který je záloha určena. Předčíslí uvedeného daňového účtu je 2866.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Nemocenské pojištění OSVČ pro rok 2023 bude potřeba navýšit včas

Datum článku: 02. 12. 2022

Poslední měsíc roku 2022 začal odkrajovat ze svých dnů a OSVČ by již měli v nejedné záležitosti myslet na rok…

Více informací
Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva na pojistném

Pro pracující starobní důchodce bude v roce 2023 možná nová sleva na pojistném

Datum článku: 28. 11. 2022

Pracující důchodci se nejspíše v roce 2023 dočkají vyšší motivace k tomu, aby u práce či podnikání ještě…

Více informací
Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Pokuty za pozdě podané kontrolní hlášení se zřejmě v roce 2023 sníží pro OSVČ a malá eseróčka

Datum článku: 23. 11. 2022

Jak už tento portál informoval v minulých dnech, chystá se i pro rok 2023 balíček daňových změn, který by měl mimo…

Více informací
OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

OSVČ se zrušenou datovou schránkou se od roku 2023 zřídí schránka nová a zbavit se jí půjde jedině s koncem podnikání

Datum článku: 15. 11. 2022

Jak již většina podnikatelů nejspíš zaznamenala, povinnost mít zpřístupněnu datovou schránku se od roku 2023 ze…

Více informací