Vedení účetnictví Praha, Brno, Bratislava, Wien, Warszawa
Kompletní účetní servis a služby daňového poradce.
Vedení účetnictví, daňové poradenství ,zpracování mezd, roční uzávěrky a další účetní služby.

Přechod OSVČ na paušální daň je nutné do 11 ledna 2021 oznámit úřadu a také vypořádat zálohy na pojistném za rok 2020

OSVČ s ročními příjmy do jednoho milionu korun si mohou od ledna 2021 odlehčit od administrativních povinností přechodem do režimu paušální daně, kde si nutné povinnosti vůči úřadům vyřeší jen jedním formulářem a odvodem jedné celkové měsíční částky. Přechod na paušální daň je možný již v lednu 2021, ale je důležité to včas oznámit úřadům a doplatit si případné chybějící zálohy na pojistném za rok 2020.

Přechod OSVČ na paušální daň je nutné do 11 ledna 2021 oznámit úřa 2.jpg
Datum článku: 06. 01. 2021

 

Přechod na paušální daň je nutné v určeném termínu oficiálně oznámit finančnímu úřadu a vypořádat si  pojistné za předchozí období

Paušální daň se po mnoha dohadech a peripetiích stala od 1. 1. 2021 skutečně platnou realitou a jak je uvedeno výše menším podnikatelům s ročními příjmy do jednoho milionu se konečně otevřela možnost, jak si ulevit ohledně daňové administrativy.

Paušální daň pro rok 2021 činí 5469 Kč měsíčně. V dané částce si podnikatel plní povinnost k sociálnímu i zdravotnímu pojištění i dani z příjmu. Pokud danou částku bude OSVČ pravidelně měsíčně a prostřednictvím jednoho formuláře finančnímu úřadu odvádět, nebude už po něm úřad žádnou daňovou administrativu žádat a nemusí se lopotit ani s daňovým přiznáním.

Podnikatel, který již podniká, splňuje podmínky pro využití uvedeného systému a chce na paušální daň přejít už pro rok 2021, musí přechod stihnout do 11. ledna 2021. Pokud OSVČ přechod do uvedeného termínu uskutečnit nestihne. Musí s přechodem k paušální dani počkat na další rok a v roce 2021 si ještě plnit povinnosti tak jako v roce minulém.

Přechod k paušální dani je totiž potřeba finančnímu úřadu písemně oznámit právě do výše uvedeného data. Pokud bude oznámení provedeno později, což znamená po jedenáctém lednu, bude neplatné a úřad na něj nebude brát zřetel. Lhůta pro podání je totiž vázána na rozhodné zdaňovací období měsíce ledna, které končí desátým lednem, ale protože v roce 2021 je desátého ledna neděle posouvá se ono klíčové datum ještě o jeden den, tedy na jedenáctého ledna.

 

Oznámení o přechodu na paušální daň se činí na k tomu určeném formuláři, datovou zprávou elektronicky, zasláním podepsaného formuláře poštou nebo jeho odevzdáním na finančním úřadě

Oznámení věcí úřadům musí mít většinou nějakou předem danou formu a musí k němu dojít určeným způsobem. Toto platí i pro oznámení o přechodu na paušální daň.

Oznámení o přechodu na paušální daň musí podnikatel udělat jen na oficiálním tiskopise vydaném pro tento účel ministerstvem financí. Tiskopis je nutné vyplnit a poté odeslat datovou zprávou elektronicky prostřednictvím datové schránky ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně.

Tiskopis je také možné vytisknout vyplnit a vlastnoručně podepsaný dokument poslat poštou nebo jej odevzdat osobně na podatelně finančního úřadu do sběrného boxu. Pozor dokument nelze posílat formou běžného e-mailu bez elektronického podpisu, jako to jde třeba u žádosti o kompenzační bonus.

Tiskopis daného formuláře k vytištění je k dispozici na webu Finanční správy.

Před přechodem na paušální daň je nutné doplatit zálohy, které podnikatel v předchozím období platil samostatně jednotlivě

Vždy, když se přechází od jedné činnosti k jiné, je důležité nejprve dokončit a uzavřít vše zásadní a pak teprve přejít do nového systému. Při přechodu na paušální daň to platí také. Zásadní je vyřídit a doplatit všechny zálohy na pojistné za předchozí období, které zaplaceny být musí. Záleží na tom, jak mají být zálohy zaplaceny, zda se platí přímo v měsíci, za který náleží či zpětně. Pokud podnikatel platí zálohy v měsíci, k němuž se vztahují, zaplatí poslední samostatné zálohy naposledy v prosinci 2020. V lednu při přechodu nic platit nemusí a do  20. února 2021 pak následně zašle dvě splátky paušální daně celkem 10 938 Kč a následně pak už bude vždy odvádět do dvacátého dne v měsíci 5469 Kč. Podnikatel, který platí zálohy zpětně, musí v lednu ještě nutně zaplatit zálohy za prosinec 2020 a následně do 20. února poslat také oněch 10 938 Kč, což jsou dvě splátky paušální daně za leden a únor 2021.

Jak správně platit paušální daň

I paušální daň bude nutné platit ve správném termínu a výši na správný účet, aby měl podnikatel povinnost splněnu a podnikání šlapalo. Jak už je naznačeno v řádcích výše, paušální daň bude splatná vždy do 20. dne kalendářního měsíce za který je záloha určena. Předčíslí uvedeného daňového účtu je 2866.

Sdílet článek:
Facebook >Google+ >Twitter

Podobné články

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Daňový bonus na děti je od července 2021 již opravdu bez omezujícího limitu maximální výše dosažení

Datum článku: 28. 07. 2021

Daňové úlevy na děti dělají snesitelnější rozpočet v mnoha rodinách a od července 2021 pomohou ještě…

Více informací
Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Paušální daň by možná v budoucnu mohla být i pro OSVČ s vyššími příjmy

Datum článku: 27. 07. 2021

Ministerstvo financí zvažuje, že by paušální daň jako nástroj ke snazšímu plnění daňových povinností mohlo…

Více informací
Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Děti by na očkování proti covidu měly čekat maximálně pár dnů, ministerstvo zdravotnictví to zadalo jako prioritní úkol ředitelům nemocnic

Datum článku: 26. 07. 2021

Ministerstvo zdravotnictví v současnosti vidí jako nejdůležitější krok, aby se do konce prázdnin stihlo naočkovat…

Více informací
Vymáhání splácení spotřebitelského úvěru sice má zákonem daná pravidla, ale mnoho věřitelů často stále požaduje vyšší úroky než je přípustné

Vymáhání splácení spotřebitelského úvěru sice má zákonem daná pravidla, ale mnoho věřitelů často stále požaduje vyšší úroky než je přípustné

Datum článku: 21. 07. 2021

Pokud se dlužník dostane do napjatého vztahu s věřitelem, kdy věřitel požaduje splacení dluhu najednou či vyšší…

Více informací